Színes város

1983-ban jelent meg magyarul Victor Vasarely, a Franciaországban élt, magyar származású festőművész Színes városok című esszégyűjteménye. Magyarország több városában lehetett találkozni Vasarely városkép-javító célzatú, dekoratív köztéri alkotásaival, ezért a laikus közönség számára is sejthető az OP-ART irányzatot képviselő művész üzenete. Erre hivatkozik és névválasztásában is ehhez hű a Színes Város Csoport, amely Magyarország első tűzfal- és köztérszínesítő szervezete. A városok színesebbé, szerethetőbbé tétele mellett a szervezet küldetése a művészet kihozása az utcára a galériákból, múzeumokból. A civil szervezeti bázison kialakuló mozgalomnak köszönhetően 2008 óta 15.000 négyzetméter falfelület színesedett ki.

Időről időre mindenki szembetalálkozik olyan városrészekkel, városi helyszínekkel, amelyek elhanyagoltságukkal és szürkeségükkel elidegenítőek, elriasztóak. Az ilyen helyszíneken az emberek nem szívesen tartózkodnak, így azok elveszítik közösségi funkciójukat. Városainkban a színes foltokat ráadásul leginkább a fogyasztásra ösztönző reklámok adják. Az elidegenítő, nehezen szerethető városrészeket az ott lakók sem érzik magukénak, így azok általában pusztuló, leépülő állapotba kerülnek.

A Színes Város Csoport a városok ilyen elhanyagolt, nagy gyalogosforgalmú pontjait választja terepül, s ezeket kívánja kiszínezni, kortárs, funkcionális művekkel a helyi közösség számára vonzóbbá tenni. Hosszú távú céljuk, hogy a műalkotások által színesedő városkép városainkat élhetőbbé, színesebbé, a városképet érintő döntéshozatalt pedig civilebbé, közérdekűbbé tegye. Víziójuk továbbá, hogy településeinket kiállító térnek is tekintsük, ahol kortárs alkotók munkái köszönnek vissza. Olyan szellemiséget közvetítenek, mely nem a materialista, fogyasztói életvitel további erősödését, hanem a természetet tisztelő, humanista ember értékrendjét képviseli. Mindez idővel Budapest, és más magyar városok turisztikai vonzerejévé válhat, és akár nemzetközi szintű elismerést is kaphat.

A csoport honlapján megismerhető 36 alkotás közül a legismertebbek kétségkívül a Budapest belvárosában megszínesedett, gyakran társadalmi mondanivalót is közvetítő tűzfalak. A belvárosi helyszínek mellett külvárosokat és vidéki városokat is találunk, ahol oktatási intézmények, lakótelepi betonépítmények, aluljárók kaptak új arcot és váltak ezáltal egyfajta üzenet hordozójává. A festés mellett köztéri installációk, pillepalack felhasználásával készülő „pillekő” bútorok, játékos köztéri művek is születtek.

 

Az alkotásokat általában felkért, sőt ma már leginkább megpályáztatott hazai és külföldi művészek tervezik és hozzák létre, de több projekt esetében gyerekrajzok, vagy a helyi közösség által megtervezett művek kerültek a falakra, objektumokra. Az egyes projektek megtervezésekor különböző partnerekre és szereplőkre találnak, és gyakran sikerül a helyi civil szervezetek, döntéshozók, köztér-tulajdonosok támogatását megnyerniük. Az alkotások a kezdetektől fogva bírják az érintett önkormányzatok erkölcsi és gyakran anyagi támogatását. Budapesten egyértelműen a mozgalom mellé állt Finta Sándor, a város főépítésze is.

A csoport legfrissebb munkája talán a legbeágyazottabb, legszélesebb társadalmi bázist kapó projekt. A „Pimp My Pipe” elnevezésű akcióban egy újpesti 200 méter hosszú távhővezeték kiszínesítése volt a cél, ahol a csővezeték tulajdonosa, a FŐTÁV is a projekt mellé állt. A dizájnötletet ugyanakkor nem ismert művészekre bízták, hanem egy lakossági ötletpályázat keretében választották ki a megvalósítandó művet. Ahhoz, hogy kellő figyelem irányuljon az akcióra, két, a hip-hop szcénában elismert zenész népszerűsítő kampányt folytatott az ügy érdekében, és videóklippet készített a helyszínen. A megvalósult alkotás a kerület térképét, annak egyes elemeit jeleníti meg a csövön.

 

A csoport valamennyi munkájánál hiteles, minőségi dokumentációt és kommunikációt végeznek azért, hogy ars poetikájukat és a városzínesítésben rejlő lehetőségeket szélesebb körben megismertessék. Az elkészült munkákra a lakosság általában pozitív visszajelzéseket ad, és folyamatosan érkeznek a javaslatok további színesítésre váró közterületekre. A szervezet mára elérte azt a célját, hogy a híd szerepét töltse be a szabályozási környezet, a döntéshozatali mechanizmusok, a művészek és a támogató versenyszféra között, és ezzel egy szűk szubkultúrából a városképet befolyásoló meghatározó mozgalommá váljon.

 

A fotók forrása: Wikipédia és https://www.facebook.com/szinesvaros

Bővebben a témáról:

http://www.szinesvaros.hu http://www.szinesvaros.hu/en/

https://www.facebook.com/szinesvaros

http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/budapest.arcai.flor.peter.a.szines.varos.fotitkara

http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ujpesti.terkepreszletet.festett.a.szines.varos.egy.tavhovezetekre

 

Összeállította: Sain Mátyás, LLTK