Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Felhívás projektötletekre helyi tisztségviselőknek - Murcia pilot

Murcia 450 ezer fős lakossággal rendelkező város Spanyolország délkeleti részén. Az Innovátor elnevezésű jó gyakorlat transzfer hálózat partnervárosa, amely az alulról építkező módszert alkalmazza az önkormányzati köztisztviselők bevonásával, mégpedig a munkatársak innovatív projektötletei alapján.

ACTive NGO szervezetek a szolidaritásra épülő hálózatosodás útján: az ökoszisztémát mintázó civil kezdeményezések a COVID járvány idején

A koronavírus járvány eléggé megnehezítette a Civil Házak mindennapi tevékenységét, illetve a hozzájuk kapcsolódó civil hálózatot. Míg a karantén, valamint a társadalmi távolságtartás szabályainak bevezetése lehetetlenné tették ezeknek a civil helyeknek a működését, sok civil szervezet online formában folytatta tovább a tevékenységét és főszereplővé váltak a meglévő vagy kialakuló szolidaritásra épülő hálózatokban. A meglévő helyi közösségek és a társadalmi összefogásra épülő hálózatok erőteljes eszköznek bizonyultak a válság kezelésében: azokban a kerületekben és városokban, ahol a szolidaritás és gondoskodás mechanizmusai már működtek, a civil szervezetek és működésük terei képesek voltak az önszerveződésre és közösségeik számára biztosítani tudták a szükséges javakat és szolgáltatásokat. Felvettük a kapcsolatot az ACTive NGO-k URBACT hálózat partnervárosaival, hogy feltárjuk, hogy a Civil Házak és a köréjük épülő ökoszisztéma hálózatok milyen válaszokat tudnak adni a járványhelyzetre és hogyan képesek kiegészíteni és segíteni a városok válságkezelési munkáját.

VÁROSOK A VÍRUS UTÁN – WEBINÁR Sorozat

A pandémia okozta helyzet számos nehézséget okoz a gazdaságban, az intézményekben és a lakosság életében is. Nehezebb döntéseket hozni és tervezni is, éppen ezért különösen fontos az egyszerűen adaptálható jó gyakorlatok összegyűjtése, ami a láthatóság mellett az együttműködéseket is elősegíti. Újszerű projektek, jó gyakorlatok sokasága születik meg Magyarország és a világ számos városában. A válságkezelés szakaszában ugyanakkor már nem marad idő és energia arra, hogy a városok megosszák egymással tapasztalataikat és tanuljanak egymástól. Ezt felismerve fogott össze a KÉK, a Városkutatás Kft. és a MEGAKOM Tanácsadó Iroda, akik meghívják Önöket az 5 részes, kifejezetten önkormányzatok számára készülő szakmai webinárium sorozatra.

Hogyan gyorsítsuk fel a városok körforgásos gazdaságra való áttérését?

A városok úttörő szerepet játszhatnak a körforgásos gazdaság felé vezető úton az új üzleti modellek létrehozása és bemutatása révén.

Közösségi lakhatás – a városi lakhatási politika egyik kulcs összetevője

Azok a lakhatási modellek, amelyek a lakók érdekeit a magánprofit elé helyezik, felállítják a megfizethető és megfelelő lakhatás szabványait. Mindez a lakhatási megoldások egy szélesebb portfóliójának része, amelynek lényege, hogy a városok elköteleződnek a lakhatási jog mellett – ez az URBACT és a Urban Innovative Actions (UIA) által közösen szervezett három webináriumának témája is.

Helyi paktumok - új megközelítés a városi szegénység leküzdésére

Az URBACT által kidolgozott szakpolitikai dokumentumban szereplő manifesztum a helyi paktum bevezetését sürgeti mint a városi szegénység leküzdésének új és megerősített megközelítését. 

Városi szegénység és járvány

A Covid-19 nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi és gazdasági válságot is okozott, amely a legszegényebbeket érinti a leginkább. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk meg, hogy ez mit jelenthet az URBACT azirányú erőfeszítéseiben, hogy támogassa a városi szegénység leküzdésére szolgáló helyi megoldásokat.

URBACT a járvány idején – a hazai URBACT városok tapasztalatai

A program Nemzeti Tájékoztatási Pontja gyors felmérést végzett a hazai URBACT-városok projektcsapatai körében, hogy a COVID-19 világjárvány milyen hatással van a projektek lefolyására, eredményességére. Kérdőívünkkel egyidőben az URBACT Titkárság közzétette az új, kitolt határidőket, vagyis a projektek hosszabbítását. Felmérésünk egyik célja, hogy kiderüljön, a személyes találkozások korlátozása mennyiben veszélyezteti a projektek lefolyását, a szakmai sikerek elérését, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy a jelenlegi helyzet hoz-e hosszútávra tanulságokat, megoldásokat akár a projektmenedzsment, akár a városfejlesztés konkrét fókusztémái kapcsán.

Mind a 23 akciótervezési hálózat folytatja a munkát a 2. fázisban!

Miután sikeresen teljesítették a projekt első, előkészítő fázisát, az URBACT Monitoring Bizottság május 7-én hivatalosan jóváhagyta valamennyi akciótervezési hálózat 2. szakaszba lépését.

Oldalak