Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Emlékek az #URBACTfest 2022-ről

Akár részt vettél rajta személyesen, akár online követted, akár kihagytad, íme egy kis beszámoló az idei #URBACTfestről.

9 lehetőség a fenntartható turizmus fejlesztésének támogatására: a TourismFriendlyCities hálózat integrált akcióterve

Hogyan tud egy város egyensúlyt teremteni a lakosok és a turisták szükségszerűen ellentétes igényei között? Lehet-e az idegenforgalom olyan életképes helyi gazdasági ágazat, amely a fenntarthatóság, a jólét és az egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából ösztönzőleg hat? Milyen mechanizmusokon keresztül tudjuk valóban integrálni a közelmúltbeli világjárvány tanulságait? Az URBACT Turizmusbarát Városok (TFC) hálózaton belül 2019 szeptembere és 2022 augusztusa között végzett közös munkánk során ezekre a kérdésekre kerestünk közös válaszokat, bevonva a nem kormányzati szervezetek, a vállalkozások, a tudományos élet és a közintézmények érdekeltjeit.

 

Városaink és hálózataink hírei – június 21.

Városaink és hálózataink hírei a helyi örökségről, a fenntartható mobilitásról, a közterületek jobb kihasználásáról és még sok másról!

Megjelent az URBACT 2022-es jelentése a Nemek Közötti Egyenlőséget Támogató Városokról!

Ajánlások a városok számára a diszkrimináció elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében a tömegközlekedéssel, a várostervezéssel, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben és egyéb területeken....

Kövesd az URBACT Városfesztivált élőben!

A 2022-es Városfesztivált - az előző évektől eltérően - élőben közvetítjük. Az alábbi linkek segítségével otthonról is csatlakozhatsz néhány kulcsfontosságú beszélgetéshez:

Álláslehetőség : Az URBACT vezető pénzügyi munkatársat keres

Az URBACT titkársága vezető pénzügyi ellenőrt vesz fel. Az állás határozatlan időre szól a projekt- és programozási egységen belül.

 

Hat lényeges dolog az URBACT IV-ről

Kiderül, hogy mire számíthatunk az URBACT program következő generációjától, amely még idén elindul.

 

3 jó ok, hogy részt vegyél a 11. Városi Világfórumon

Az ENSZ-HABITAT (Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Települések Programja) 2022. június 26-30. között 11. alkalommal rendezi meg a World Urban Forumot (WUF) Katowicében (Lengyelország) a lengyel Pénzalapok és Regionális Fejlesztési Minisztériummal és Katowice városával közösen. A "Változtassuk meg városainkat egy jobb jövőért" című rendezvénnyel a WUF célja, hogy bemutassa a jelenlegi és jövőbeli városi trendeket, kihívásokat és lehetőségeket.

 

Pályázati felhívás: Integrált akcióterv tanulmány készítésére

Az integrált akcióterv tanulmány célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon mind a tartalomról, mind az integrált akcióterv kidolgozásához használt módszerekről. A tanulmány eredményeinek időben rendelkezésre kell állniuk ahhoz, hogy az URBACT IV keretében az akciótervezési hálózatokra vonatkozó első pályázati felhíváshoz (2022 októbere) az integrált akciótervre vonatkozó iránymutatások kidolgozását támogassák.

 

A városok „újra-humanizálása”: a városi mobilitás és a közterületek modern megközelítései

Hogyan alakítják át a városok az utcákat az emberek, és nem pedig az autók számára? Válaszok a legújabb URBACT Walk and Roll Cities webináriumon...

Oldalak