Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Városi örökség az URBACT projektekben

A kultúra és az örökség kulcsfontosságú témák az URBACT városokban a történelmi épületek felújításától a menedzsment új módjaiig.

A gyerekek oktatásának fejlesztése a kulcs a városok fenntarthatóságához

Az URBACT segíti az európai városokat abban, hogy új módszereket találjanak és osszanak meg a gyermekek oktatásával kapcsolatban a fenntarthatóbb jövő érdekében.

URBACT Várostalálkozó - 2019. december 11.

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a hazai URBACT városok találkozóját 2019. december 11-én a Lechner Tudásközpont ügyféltéri előadójában. A találkozón bemutatkoznak a hazai URBACT projektek, emellett áttekintjük a program aktualitásait, az EU integrált városfejlesztési szakpolitákinak alakulását, és két izgalmas témába kapunk betekintést előadóinktól.

Hogyan segíthetik a városok a fogyasztói szokások változását?

Marcelline Bonneau története a változó szokásokról, innovatív ösztönzőkről és a körkörös gazdaság előnyeiről.

A portugál Aveiro új városkártyája hatalmas perspektívákat nyit meg

Miközben a portugál Aveiro város számos új technológiai kezdeményezést indított el, beleértve például az interaktív városi digitális platformot és az 5G-hálózatot, arra jutott, hogy ideje megállni egy pillanatra és arra koncentrálni, hogyan lehetne egyszerűsíteni a polgárok hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.

Az integrált városfejlesztés hat szempontja

Az URBACT friss tanulmánya 6 szempontot ad arra, hogy városi cselekvési tervünket az integráltság szempontjából megvizsgáljuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden városnak egyformán kell dolgoznia tervei integráltságán, de inspirációt és segítséget nyújt ahhoz, hogy véletlenül ne feledkezzünk meg fontos szempontokról, a tudatos döntéseinket pedig közérthetően tudjuk bemutatni, indokolni.

Milyen a lakható város? URBACT-szeminárium a XXV. Országos Urbanisztikai Konferencián

25. alkalommal rendezte meg a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) az Országos Urbanisztikai Konferenciát. Az idei évben a konferencia kiemelt témáját a lakhatás, a lakásállomány helyzete jelentette. A délutáni szekció egyikét a Lechner Tudásközpontban működő URBACT Nemzeti Tájékoztatási Pont szervezte és vezette le. Az ezt választók színes képet kaptak a lakhatással kapcsolatos EU-s szakpolitikák áttekintésétől nemzetközi gyakorlatokig és jó példákig.

A várostérségi együttműködések felé

Az Urban Futures Global Conference (UFGC) és a European Metropolitan Authorities (EMA) találkozókon való részvétel után Tosics Iván beszámol a várostérségi szintű együttműködések legfontosabb fejleményeiről.

Gyerekekkel az előítéletek leküzdésében

Az iskolák létfontosságú szomszédsági csomópontok, amelyeknek fontos szerepe van az összetartóbb és nyitottabb városok kialakításában, az interkulturális értékek érvényesülésének elősegítésében. A cikk felvázolja, hogy az iskolák miként válhatnak kulcsszereplővé a városi „rémhírek elleni stratégiák” végrehajtásában, különös tekintettel az URBACT Rumourless Cities transzferhálózat részeként Amadora (PT) és Messina (IT) között létrejövő korai tapasztalatokra.

Hangoljunk be a társadalmi változásokra

Egy URBACT hálózat keretében Európa néhány városa a társadalmi változás, a befogadás megteremtésének egyik eszközét a zenei és előadóművészeti oktatásban látja. Sandra Rainero, az URBACT ONSTAGE Transzfer Hálózat szakértője megosztja tapasztalatait l’Hospitalet de Llobregat (ES), Grigny (FR), Adelfia (IT) és Aarhus (DK) kezdeményezéseivel kapcsolatban.

Oldalak