Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Kollektív iskolai étkeztetés – Jó gyakorlat Franciaországból

Fenntartható kezdeményezés egy területi agrár-élelmiszer politikáért. Egy jó gyakorlat a francia Mouans-Sartouxból.

Kazincbarcika, a színes város

Kazincbarcika, a rendszerváltás utáni gazdasági változások egyik nagy vesztese, 2011 óta következetes munkával próbál kitörni nehéz helyzetéből. A mára Kolorcity névvel fémjelzett új imázs és az ehhez kapcsolódó számos program láthatóan elmozdította a várost a mélypontról. A program egyik, alulról szerveződő elemét az URBACT is befogadta jó gyakorlat gyűjteményébe. Az októberi tallini városfesztiválon pedig a város vezetői ünnepélyes keretek között átvehetik az URBACT Jó Gyakorlat Város címet.

Új eszközök a városi rendszerek feltérképezéséhez – A városi ökoszisztémák komplexitásának megértése

Ahogy a társadalmi folyamatok egyre komplexebbé és kiszámíthatatlanabbá válnak, úgy a városokban új döntési modellekre és stratégiai fejlesztési módszerekre van szükség. A cikkben ismertetett esettanulmány azt mutatja, hogy egy egyszerű részvételi konzultáció hogyan tud hozzájárulni a város társadalmi rendszerének jobb megértéséhez. A folyamat rendszergondolkodásra (systems thinking), komplexitásra és hálózatelméletre épül.

Városok és kultúra – az olasz városok üzenete

Az Európai Unió 2018-ra, a Kulturális Örökség Évére készül.  Simone D’Antonio három olasz várost mutat be, ahol a kultúra különböző módokon segíti elő a fenntartható fejlődést. Mantova belvárosának utcáin sétálva vagy Pistoia San Giorgio közkönyvtárában nézelődve könnyen észre lehet venni a kultúra hatásának eltérő dimenzióit – ahogyan Mantovában nézik a turisták az emlékműveket, vagy ahogyan a diákok és az idősebb lakók találkoznak a kulturális rendezvényeken Pistoia innovatív közterein: ezek mind azt mutatják, hogy a kulturális élmény többféle módon tapasztalható meg, és hogy valamennyit integrált, együttműködő stratégiák alkalmazásával lehet ösztönözni. 

Egyre nagyobb az élelmiszer szerepe városaink megújításában

Az URBACT Agri-Urban hálózat közép- és kisvárosainak képviselői nemrég Fuldaoban találkoztak, hogy tapasztalatot cseréljenek városaik élelmezési infrastruktúrájának javításáról. A kérdés az volt, hogy hogyan működhetünk hatékonyabban együtt az élelmiszertermelőkkel? Hogyan ösztönözhetjük az ellátási lánc innovációját? Hogyan tegyük jobbá az iskolákban, és gondozóintézetekben a közbeszerzést ahhoz, hogy átalakuljanak a helyi élelmiszerellátási láncok és a fogyasztási szokások? 

4 lecke a digitális fejlődés előmozdítására – TechTown történetek Tallinból

2016 elején, a TechTown összejövetelén, egy dombtetőn, szép kilátással San Sebastianra, Alison Partridge, a projekt vezető szakértője és én azzal fordultunk a 11 városból álló új URBACT hálózat tagjaihoz, hogy jó lenne, ha egy év múlva mindnyájan eljönnének Észtországba, Tallinba tanulmányútra. Zavart csend fogadta a bejelentést… csak két város jelezte, hogy jó az ötlet.

Nyitott házak hétvégéje

Az URBACT Jó Gyakorlat felhívására két hazai város pályázott sikerrel. Kazincbarcika mellett Újbuda önkormányzata terjesztett fel olyan gyakorlatot – az egész fővárost érintő Budapest100 fesztivált –, amelyet az URBACT Titkárság más városok számára is követendőnek, példamutatónak ítélt. 

A városok szociális megújítása nemzedékek közti együttműködéssel

Az URBACT Jó Gyakorlat Városok közé két hazai várost válogattak be. Ezek egyike Kazincbarcika, ahol egy olyan helyi kezdeményezés indult és terjedt el, amely a nyugdíjasok és a fiatalok összehozását célozza.

Minden várost várunk az URBACT Városfesztiválra – lehet regisztrálni!

Már lehet regisztrálni az URBACT Városfesztiválra. A rendezvény Tallinban (Észtországban) lesz, 2017. október 3-5-én. Várjuk az európai városokat, a kicsiket és a nagyokat egyaránt, azokat, akik jól ismerik az URBACT Programot, és azokat is, akik most ismerkednek a programmal. Érdemes gyorsan jelentkezni, amíg van hely. 

Felemelkedik a függöny: URBACT Jó Gyakorlat városok

Mi az, ami összeköti Barcelonát, Tamperét és Dupnitsát? Nem sok – gondoljuk. Barcelona világváros, világhírű az innováció, a gasztronómia és a kultúra terén. Tampere finnországi középváros, a finn ipari forradalom jelentős központja. Dupnitsa kisváros Bulgária nyugati részén, a Balkán hegység lábánál. Mi a közös bennük? Eláruljuk: mindegyik elnyerte az URBACT Jó Gyakorlat város címet.

Oldalak