Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Find Your Greatness (FYG) transznacionális találkozó Budafokon

A Budafokon, Budapest 22. kerületében megrendezett Find Your Greatness (Fedezd fel az egyediségedet) elnevezésű projektmeeting (2022. április 20-21.) volt az első személyes találkozó a COVID-19 korlátozások lezárása óta a városhálózat életében. Több partner azonban most is online csatlakozott, és virtuálisan vett részt a rendezvényen. A konzorciumot vezető Alba Iulia, Perugia, Voru és Limerick partnerei, valamint a vezető szakértő, Janez Sirse a magyar fővárosba gyűltek össze, hogy együtt dolgozzanak a projekt utolsó szakaszán, illetve a városmarketing fókuszú integrált akcióterv (IAP) tervezeteken és a projekt tevékenységeivel kapcsolatos egyéb fontos dolgokon.

 

Kultúra és befogadás: Az URBACT-városok hozzájárulása az EU városfejlesztési menetrendjéhez

Zene mindenkinek, pop-up helyszínek, közösségi múzeumok... Az URBACT-városok segítenek meghatározni a kultúrán keresztül történő befogadást elősegítő uniós javaslatokat.

„Zöldebb városok - egészségesebb közösségek” konferencia és workshop

Örömmel meghívunk minden érdeklődőt a Greener Cities - Healthier Communities (Zöldebb városok - egészségesebb közösségek) című nemzetközi konferenciára és workshopra 2022. május 31-én a Limerick City Hallban (Írország). A konferenciát az URBACT Health & Greenspace akciótervezési hálózat projektpartnereként Limerick városa szervezi. 

Városaink és hálózataink hírei – április 22.

Legfrissebb híreink az URBACT városokról, amelyek mindig találnak jobb megoldásokat a helyi kihívások kezelésére: az útfejlesztésektől a digitális támogatási pontokig.

SDG történet: Veszprém

Videós hírösszeállítás a Veszprém 2030-ról, az élhető, zöld és befogadó várossá váláshoz vezető út aktuális mérföldköveiről.

"Az URBACT és Franciaország, egy kölcsönös inspiráció története": Ismerd meg az URBACT Irányító Hatóságának vezetőjét

Interjú François-Antoine Marianival, a francia Nemzeti Területi Kohéziós Ügynökség városi ügyekért felelős főigazgatójával.

Franciaország a program teljes húszéves időtartama alatt az URBACT házigazdája volt. A kapcsolat továbbra is töretlen: a francia Nemzeti Területi Kohéziós Ügynökség (ANCT) a 2021-2027-es időszakban is az URBACT irányító hatósága marad. Négy hónappal Franciaország Európai Uniós tanácsi elnöksége után François-Antoine Mariani, az ANCT munkatársa, aki a hátrányos helyzetű területeket célzó francia nemzeti várospolitikát is vezeti, Amy Labarrière-rel beszélget. Az integrált városfejlesztés erejének híveként elmondja, hogy az URBACT hogyan ösztönözte a polgárok részvételét a helyi politikai döntéshozatalban országszerte. Továbbá megosztja a francia elnökség városi dimenziójához - és az új URBACT IV programhoz - fűzött reményeit...

 

“Új Európai Bauhaus”: a városok helyi kezdeményezéseinek támogatása

A Bizottság új felhívást tett közzé az Új Európai Bauhaus (NEB) gyakorlati megvalósítására. A támogatás kifejezetten azoknak a városoknak és településeknek szól, amelyek az Új Európai Bauhaus projekt szemléletét sikeresen át tudják venni és képesek elmélyíteni saját közösségeikben.

 

Zöldítés – út a városi terek ellenállóképességének növelése felé

A városokban a zöldellő környezet nagymértékben javíthatja az egészséget és a boldogságot. De a helyzet a következő: a zöld nem mindig jó mindenkinek.

A legtöbb ember ma már egyetért abban, hogy a zöld jót tesz az egészségnek és az ellenálló képességnek. A városi területek zöldítése és a vízzel való összekapcsolása, vagyis a "kék" területek a legtöbb városban kiemelt helyen szerepelnek a napirendi pontok között. Az URBACT program szakértője, Tosics Iván szerint azonban még ez a látszólag magától értetődő kérdés sem ellentmondásmentes. Ebben a cikkben az általános "a zöld a jó" kijelentésen túlmutató, árnyaltabb képet kaphat az Olvasó.

Nyolc URBACT-város márkaidentitásának erősítése

A „Find Your Greatness” akciótervezési hálózat 8 várost támogat a márkájuk pozícionálásában és stratégiai márkaüzeneteik kommunikálására irányuló tevékenységükben. A Covid-19 világjárvány idején a márkaidentitás kidolgozása és kommunikálása még nagyobb hangsúlyt kapott, amikor a városok vonzerejét és előnyeit be kellett mutatni a polgárok, befektetők, vállalkozások és látogatók számára.

 

Oldalak