Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Technológiai forradalom – a megvalósítható dolgok művészete

A kis- és közepes méretű városok nem feltétlenül az elsődleges célpontok, amikor a digitális gazdaság növelésére keresünk ötleteket. És mégis, 2010 óta, a Vállalkozó Barnsley (UK) évente több mint 1000 munkahely létrehozását támogatta és a mérföldkőnek számító Digital Media Centre 2015 áprilisától 54% százalékról 2018 júniusáig 98% százalékra emelte kihasználtságát. Hogy történhetett ez? A bevált módszerek feltárása azt sugallja, hogy egy szilárd közösség kiépítéséről, az emberekbe és a bennük rejlő kapcsolatokba való befektetésről szól, arról, hogy merjünk másnak lenni, higgyünk a megvalósítható dolgok művészetében, vállaljuk tudatosan a kockázatot és fogadjuk el a folyamatosan változó, agilis megközelítést.

Cascais (PT) önkormányzata bevonja a fiatalokat a kormányzásba

A fiataloknak kétség kívül van véleményük és tapasztalatuk az oktatás feltételeiről és körülményeiről, általában ritkán férnek hozzá azokhoz a döntési rendszerekhez, amelyek figyelembe vennék meglátásaikat. Ezért a portugál Cascais városa úgy döntött, hogy bevonja a fiatalokat (10-től 17 évesekig) a demokratikus kormányzásba.

ESPON felhívások és a kapcsolódó URBACT tudás

Az EPSON-nál jelenleg számos, a fenntartható városfejlesztésre irányuló elemzésre vonatkozó pályázati felhívás nyílt meg, különösen a népesség elöregedése, a körforgásos gazdaság és a kikötőkön keresztül történő megújulás területén.

Gasztronómia, Foo Fighters és proaktivitás – egy sikersztori Cesenából

Cesena egy olasz kisváros Bologna közelében. A Foo Fighters a világ egyik legsikeresebb rockzenekaraként stadionokat tölt meg - 2015-ben mégis bensőséges hangulatú koncertet adott Cesenában 3000 rajongónak. Hogyan történhetett ez meg? És mi köze lehet ehhez egy start-up központnak? Olvass tovább, hogy megtudd!

Bosznai Tibor, a kreatív nagykövet

Újbuda vezető partnerként vesz részt az URBACT hálózat Creative Spirits projektjében, amelynek célja a résztvevő partnerek közötti tapasztalatcsere, a helyi kreatív-kulturális iparági szereplők célterületre csábítása érdekében. Minden partnerváros kreatív nagykövetet választott az elmúlt időszakban, Újbudán a Hadik étterem és a Szatyor bár ügyvezetője, Bosznai Tibor látja el ezt a tisztséget.
 

INT-HERIT nemzetközi találkozó Espinhoban

Az INT-HERIT URBACT projekt kilenc városából 24-en vettek részt 2018. június 27-e és 30-a között a portugál Espinho-ban megtartott találkozón. A projekt két szakértője, Pedro Soutinho és Miguel Sousa mellett részt vett a találkozón Ana Resende, a portugál URBACT kontaktpont valamit a helyi önkormányzat munkatársai is.

Tanulni vagy lemaradni – digitális kultúra a XXI. században Nyíregyházán

Vajon figyelmen kívül lehet-e hagyni a társadalmi szükségleteket, a munkahely és lakókörnyezet iránti különböző igényeket, a technikai modernizációt, az infokommunikációs eszközök és csatornák elterjedését? A városokban élő, dolgozó emberek mindennapjait egyre inkább befolyásolja a digitalizáció. Helyi közösségre, gazdaságra, munkahelyekre gyakorolt hatásáról és kihasználási lehetőségeiről kérdezzük Kézy Bélát és Bartók Dávidot, az URBACT TechTown projekt képviselőit.

Menekülteket befogadó településeket támogató európai alap létrehozása

Vajon a városok a transznacionális szolidaritás európai koncepciójának színtereivé válhatnak? Ebben a European Alternatives által készített interjúban Gesine Schwan német politikus és professzor vázolja fel a menekülteket befogadó városokat támogató európai alap ötletét. Ez az írás a 2018. június 21-én, a Politicalcritique.org weboldalon közzétett cikk kivonata.

Már több mint 700 résztvevő regisztrált a 2018-as lisszaboni URBACT Városfesztiválra

A 2018-as URBACT Városfesztivál iránt kiemelten nagy az érdeklődés. Több mint 700 ember regisztrált. Az általános regisztráció véget ért.

Azon városok számára, akik most csatlakoztak az URBACT-hoz, 2018. július 15-ig áll rendelkezésre a speciális, meghosszabbított regisztrációs időszak. Írjon a communication@urbact.eu email címre.

Oldalak