Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Az URBACT Városfesztivál élményei Lisszabonból

Kétszázötven városból ötszázötvenen vettek részt a Lisszabonban megtartott URBACT városfesztiválon. Riga és Tallin után idén a mediterrán főváros fogadta az európai városfejlesztési program résztvevőit szeptember 13-14-én. A várostalálkozón az URBACT hazai tájékoztatási pontjának, a Miniszterelnökség szakmai háttérintézményeként működő Lechner Tudásközpontnak is részt vett két munkatársa. Az esemény idén az URBACT program 15 éves fennállásáról is megemlékezett. A születésnapi programpontok egyik ceremóniamestere egy magyar szakember, Kézy Béla volt.

A városi szegénység leküzdésének dilemmája: a szegény lakosokba vagy a szegény környékekbe fektessünk?

E cikk betekintést nyújt az URBACT városi szegénységgel foglalkozó munkájába, valamint az EU Urban Agenda Városi szegénységgel foglalkozó együttműködéséhez (Urban Poverty Partnership) való hozzájárulásába. Szeptember 14-én a 2018-as URBACT Városfesztiválon belüli „A városi szegénység kezelése az alapoktól (Tackling urban poverty from the ground up)” című, 5. számú sétaműhely is foglalkozott ezekkel a problémákkal. 

Hogyan hozza össze a Love Your Block ("Szeresd a lakónegyeded") kezdeményezés a helyi vezetőket és a lakókat a városrész újraélesztésére

Hubert Humphrey egyszer azt mondta, „A kormány személytelen keze sosem képes helyettesíteni a szomszéd segítő kezét.” De mi van akkor, ha ezek a kezek egymást segítve dolgoznak civil célok elérésén? A kormány személyesebbé válhat, és a szomszédok hatékonyabban képesek segíteni?

Miért olyan fontos a mai Európában Lisszabon közösségi fejlesztési megközelítése?

Lisszabon kidolgozott egy részvételi modellt a hátrányos helyzetű lakónegyedekben végzett munkákhoz a közösség vezérelt helyi fejlesztés (Community Led Local Development - CLLD) eszközével, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszíroz. Európában kevés városi CLLD modell található. Lisszabon és Hága a két legkiemelkedőbb példa. E dokumentum részletes betekintést nyújt a Lisszaboni BIP/ZIP-be, mely 2017-ben elnyerte az URBACT jó gyakorlatának címét.

A biodiverzitás Guimarães (PT) számára elsőbbséget élvez

Guimarães és közössége egyre nagyobb hangsúlyt fektet a zöld területek és a biodiverzitás megőrzésére. A következőkben bemutatott projektek ezt a célt szolgálják.

Az URBACT III Program digitális kommunikációs pályázati felhívása

E szerződés tárgya az URBACT III Európai programhoz digitális kommunikációs szolgáltatások nyújtása az internet és közösségi hálózatok révén.

 

Közbeszerzéssel a közjóért. Nagykálló részvétele a Procure projektben

Hogyan lehet a közpénzek átgondolt költésével, a közbeszerzési kiírások finomhangolásával a helyi gazdaságot erősíteni, munkahelyeket teremteni? Ez volt a témája a Procure URBACT projektnek, amely az angol Preston város sikereiből kiindulva kereste a lehetőségeket a hálózathoz csatlakozó városokban. Nagykálló képviseletében Papp Bencét kérdeztük a projekt által felvetett izgalmas lehetőségekről.

Technológiai forradalom – a megvalósítható dolgok művészete

A kis- és közepes méretű városok nem feltétlenül az elsődleges célpontok, amikor a digitális gazdaság növelésére keresünk ötleteket. És mégis, 2010 óta, a Vállalkozó Barnsley (UK) évente több mint 1000 munkahely létrehozását támogatta és a mérföldkőnek számító Digital Media Centre 2015 áprilisától 54% százalékról 2018 júniusáig 98% százalékra emelte kihasználtságát. Hogy történhetett ez? A bevált módszerek feltárása azt sugallja, hogy egy szilárd közösség kiépítéséről, az emberekbe és a bennük rejlő kapcsolatokba való befektetésről szól, arról, hogy merjünk másnak lenni, higgyünk a megvalósítható dolgok művészetében, vállaljuk tudatosan a kockázatot és fogadjuk el a folyamatosan változó, agilis megközelítést.

Cascais (PT) önkormányzata bevonja a fiatalokat a kormányzásba

A fiataloknak kétség kívül van véleményük és tapasztalatuk az oktatás feltételeiről és körülményeiről, általában ritkán férnek hozzá azokhoz a döntési rendszerekhez, amelyek figyelembe vennék meglátásaikat. Ezért a portugál Cascais városa úgy döntött, hogy bevonja a fiatalokat (10-től 17 évesekig) a demokratikus kormányzásba.

Oldalak