Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Európa városai Tallinnban találkoztak

Hogyan lehetnek élhetőbbek a városaink? Hogyan tehetjük jobbá a városlakók életminőségét? Ezekre a kérdésekre mutatta be a saját válaszait közel száz település – köztük Budapest-Újbuda és Kazincbarcika – október első napjaiban az észt fővárosban, az EU URBACT programjának városfesztiválján. 

Urban Development Network magyar workshopja (2017. október 17.)

Az Urban Development Network (UDN) Hungary találkozóra 2017. október 17-én kerül sor Budapesten az Európai Bizottság és a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatósága szervezésében, melyre szeretettel meghívjuk a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiákat végrehajtó megyei jogú városok képviselőit.

A két várost az ételek szeretete köti össze

Az URBACT a Transzfer városhálózatokra vonatkozó első felhívását egy történettel kezdi arról, hogy egy város jó gyakorlatát hogyan veszi át egy másik város és adaptálja egészen más feltételek között. Mollet del Vallès-ben a gazdasági válság közepette az önkormányzat külön osztályt hozott létre nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, innovatív ötletek keresésére, a közszolgáltatás kapcsolatépítési lehetőségeinek feltárására, olyan EU programokhoz való csatlakozásra, mint az URBACT. Ugyanekkor a svédországi Södertalje Jó Gyakorlat Város, az Étrend a Zöld Bolygóért (Diet for the Green Planet) URBACT kísérleti transzfer hálózat vezetője épp olyan transzfer városokat keresett, mint például Mollet del Vallès, hogy megoszthassa velük jó gyakorlatát...

Városok és digitalizáció: alkalmazkodj vagy véged!

Mi hasznuk van a városoknak a digitalizációból? Az újságok arról írnak, hogy mennyi munkahely szűnt meg a digitalizáció miatt, a politikusok nagy része viszont nem szeret változtatni. Alison Partridge állítja, hogy jobb, ha a 4-ik ipari forradalmat vagy az ipar 4.0-t az európai városok lehetőségnek, nem pedig veszedelemnek tekintik.

Új trendek a kereskedelemben és a fogyasztásban és hatásuk a kisvárosokra és központjaikra

Az alábbi cikk az URBACT III City Centre Doctor hálózat 2017. május 29-31-én, San Donà di Piave-ban (Olaszoraszág) tartott nemzetközi munkaülésén elhangzottak összefoglalója. Bemutatja azokat a kihívásokat, melyek az európai a kis- és középvárosokat, illetve központjaikat érik a fogyasztási és ágazati trendek következtében. Az írás a középvárosok számára rámutat néhány olyan módszerre és tervezési irányelvre is, melyek segítségével csökkenthetik az új fogyasztási és üzleti modellek hatását.

URBACT III Infónap – megnyílt a lehetőség a Transzfer városhálózatok előtt

A Lechner Tudásközpont 2017. szeptember 21-én tartotta a Transzfer városhálózatok alakítására szóló felhíváshoz kapcsolódó URBACT információs napot. Az európai városfejlesztési program Jó gyakorlatok, jobb városok címmel megrendezett infónapján a pályázati felhívás bemutatása és a díjnyertes európai jó gyakorlatok mellett a két magyar Jó Gyakorlat-díjas város, Kazincbarcika és Újbuda is bemutatkozott a Kortárs Építészeti Központban. 

Megjelent az URBACT III Transzfer Hálózatokra szóló pályázati felhívás!

Az URBACT III Monitoring Bizottság döntésének megfelelően megjelent a mintegy 25 Transzfer városhálózati projekt kialakítására irányuló pályázati felhívás. Az URBACT Transzfer városhálózat az URBACT III program keretében kialakított három fajta projekttipus egyike, az Akciótervezési hálózatok és a Megvalósítási hálózatok mellett. A beadási határidő: 2018. január 10.

Segíthet-e a természet a város klíma-rezilienciájának növelésében?

2017 nyarán többek közt ilyen híreket kaptunk: árvízkatasztrófa Dél-Angliában és Berlinben, szélsőséges vízhiány Rómában, házakat rombol a tűzvész a horvát tengerparton, a francia Riviérán és máshol… Az ilyen és hasonló események nagyságrendje és gyakorisága mutatja, hogy az éghajlatváltozás már itt van, és hatásai még nagyobbak lesznek a jövőben. Igen, csökkentenünk kell az üvegházhatású gázok használatát, hogy csökkenjen az éghajlatváltozás mértéke, de az is sürgős, hogy alkalmazkodjunk a hatásaihoz. Minden város, földrajzi elhelyezkedésétől függően, tapasztalja az intenzív és hosszan elnyúló forróságot és aszályt, gyakoriak a tűzesetek, az árvizek, gyakran jönnek hirtelen, intenzív esők, ezzel együtt városi árvizek, földcsuszamlások. Hogyan tudnak az éghajlatváltozás előre jelzett, hatalmas hatásaival megbirkózni a városok szűkös anyagi erőforrásaik közepette?  Adhat esetleg választ maga a természet?

MEGHÍVÓ - URBACT III INFÓNAP (2017. szeptember 21., Budapest)

A Miniszterelnökség és az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja szeretettel várja a hazai városok képviselőit és az urbanisztika iránt érdeklődőket az „URBACT INFÓ NAP | Jó gyakorlatok  jobb városok” című, 2017. szeptember 21-én Budapesten tartandó rendezvényen.

Észrevételek Pécs városközpontjáról a RetaiLink partnerektől

Tíz európai város majdnem ötven képviselője gyűlt össze Pécsett nyár elején, az URBACT RetaiLink project negyedik munkaülésén.  Arról tanácskoztak, hogy hogyan lehet módosítani a szabályozást és javítani a közlekedést, hogy élénküljön az üzleti forgalom a középvárosokban. A kétnapos ülésen sor került a város két fő turisztikai célpontjának megtekintésére is. A pécsi csapat sok fontos és gondolatébresztő visszajelzést, észrevételt kapott az olasz, spanyol, francia, cseh, román, brit, holland és horvát urbanisztikai szakemberektől, építészektől, ingatlanfejlesztőktől, kereskedőktől és önkormányzati tisztviselőktől.

Oldalak