Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

MEGHÍVÓ - Tegyünk közösen a környezetünkért és Budaörsért

Szeretettel meghívjuk az URBACT-program által támogatott CITIES4CSR projekt faültetési akciójára. A projektet koordináló URBACT Helyi Csoport (ULG) döntése alapján Budaörs fő témája a klímavédelem, ezen belül is a fásítás.

Vilawatt UTM webináriumok: tapasztalatcsere és tanulás a jövőbeli beruházási terv kidolgozásáért

A Vilawatt URBACT transzferfolyamat öt, a tanulást segítő webináriumot foglal magában, amelyek célja, hogy a partnervárosok elmélyítsék a Vilawatt innovatív gyakorlatát alkotó öt pillérről szóló ismereteiket és ezáltal képesek legyenek hatékonyabban kidolgozni az egyes városok jövőbeli beruházási terveit.

Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők által megosztott valós tapasztalatok és esettanulmányok révén jobban megismerhessük a következő témákat: utólagos felszerelés/modernizálás, energiaközösségek és a projektek irányítóival való kapcsolat (a köz-, a magánszféra és a polgárok együttműködése), az energiaszolgáltatás megosztása, a polgárok bevonása az energiahatékonysági stratégiákba, valamint az érdekeltek bevonásának ösztönzése.

Rövid távú bérleti platformok szabályozása a városokban – Az európai városok kihívásai és megoldásai

November 4-én, csütörtökön, 9:30-tól 12:30-ig az URBACT bemutatja a városokban működő rövidtávú bérleti platformok szabályozásáról szóló tanulmány eredményeit, amelyet a kulturális és kulturális örökséggel kapcsolatos Európai Uniós partnerség városi menetrendjének keretében készítettek.

Városaink és hálózataink hírei – október 22.

A legfrissebb hírek az URBACT városairól és hálózatairól, a városi élelmiszerek termesztésétől a finanszírozás megtalálásáig!

Az URBACT támogatja a fenntartható, integrált városfejlesztést, és támogatja az Európai Uniós városok közötti cserét és tanulást. Indulása óta az URBACT III 83 hálózat létrehozását tette lehetővé, 28 ország 454 városának részvételével. E városok közel fele 100 000 fő alatti lakosságú. A folyamatban lévő projektek közé tartoznak az akciótervezési hálózatok, a transzferhálózatok és a nemzeti gyakorlatok átadására irányuló kezdeményezések. Ezalatt az idő alatt öt hálózat az UIA-projektekből származó városi megoldások átadásával foglalkozik, egy másik pedig a fenntartható fejlődési célokat honosítja meg.

 

A várospolitika erősítése az EU-ban konferencia

Az URBACT, az EUKN és a Eurotowns Hálózat együttesen szervez egy magasszintű konferenciát, amelynek időpontja 2021. november 18., 10:00-15:15. A konferencia témája a "Várospolitika erősítése az EU-ban - az Új Lipcsei Karta elveinek intergálása az Európai Városfejlesztési Menetrendbe".

Öt kiváló módszer a kisvárosok központjainak újjáélesztésére

Készen állnak a városközpontok a látogatók újbóli fogadására? Öt megoldás a kis városközpontok vonzóbbá tételére a Covid utáni időszakban.

Kétségtelen, hogy a járvány okozta nehézségek a városközpontokat sújtották leginkább, súlyosbítva a már korábban is tapasztalt problémákat Európa számos főutcáján. Mindazonáltal e városközpontok alkalmasak lehetnek arra, hogy új lakókat csábítsanak a környékre, vagy, hogy új gazdasági lehetőségeket teremtsenek kisboltok és más kereskedelmi formák számára. 

Stratégiai közbeszerzések - URBACT online videósorozat és tanfolyam

Az URBACT csapata online kurzus keretén belül egy hét videóból álló sorozatot adott ki, amely a stratégiai közbeszerzéseket mutatja be. A videók rövidek, nyelvezetük könnyű, bárki számára érthetően elmagyarázzák a stratégiai közbeszerzésekhez kapcsolódó EU-s politikai keretrendszert, kiadás elemzést, eredmények/következmények beazonosítása és beépítése a közbeszerzésekbe, pályáztatás, döntéshozás, monitoring témaköröket.

Bragança. Az újrakezdés szabadsága

A „Find Your Greatness” (Fedezd fel a nagyszerűséged) program a romániai Alba Iulia, a program vezető városa által meghatározott kihívások megoldását segíti. A projektben hét másik város is részt vesz: Bragança (Portugália), Voru (Észtország), Wroclaw (Lengyelország), Candelária (Kanári-szigetek), Perugia (Olaszország), Limerick (Írország) és Budafok (Magyarország). A cél a városok területi marketingstratégiájának javítása az európai városok együttműködése által, az egyes városokban rejlő lehetőségek figyelembevételével, továbbá tervben van Európa első, az intelligens városok márkastratégiáját fejlesztő program létrehozása is. A kis léptékű akció tervezése az Urbact bragançai helyi csoportjának ülésein zajlott különböző intézmények és szakterületek képviselőinek bevonásával, így a projektben részt vett többek között a bragançai önkormányzat, a Polytechnic Institute of Bragança felsőoktatási intézmény, a Brigantia Ecopark tudományos és technológiai központ, a More - Collaborative Laboratory, az Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano és a helyi vállalkozók.

 

A COP26 felé vezető út: hogyan küzdenek meg az éghajlatváltozással a kis és nagy URBACT városok?

A kis- és nagyvárosoknak támogatniuk kell a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló helyi intézkedéseket az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében. A következő három URBACT-város bemutatja, miként lehetséges ez...

 

Látogatások a CO4CITIES partnervárosainál: betekintés az transzfer tervbe

2021 júniusától Polyák Levente, a CO4CITIES vezető szakértője a Transzferhálózatban részt vevő valamennyi várost meglátogatta a helyi érdekeltek aktív közreműködésével, hogy megvitassák az transzfer tervbe bekerülő kihívásokat és célkitűzéseket.
Leventét körbevezették Torino, Gdansk és Kolozsvár városában, míg ő szülővárosában, Budapesten szervezett megbeszéléseket a helyi érdekeltekkel.
 

Oldalak