Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

ESPON felhívások és a kapcsolódó URBACT tudás

Az EPSON-nál jelenleg számos, a fenntartható városfejlesztésre irányuló elemzésre vonatkozó pályázati felhívás nyílt meg, különösen a népesség elöregedése, a körforgásos gazdaság és a kikötőkön keresztül történő megújulás területén.

Gasztronómia, Foo Fighters és proaktivitás – egy sikersztori Cesenából

Cesena egy olasz kisváros Bologna közelében. A Foo Fighters a világ egyik legsikeresebb rockzenekaraként stadionokat tölt meg - 2015-ben mégis bensőséges hangulatú koncertet adott Cesenában 3000 rajongónak. Hogyan történhetett ez meg? És mi köze lehet ehhez egy start-up központnak? Olvass tovább, hogy megtudd!

Bosznai Tibor, a kreatív nagykövet

Újbuda vezető partnerként vesz részt az URBACT hálózat Creative Spirits projektjében, amelynek célja a résztvevő partnerek közötti tapasztalatcsere, a helyi kreatív-kulturális iparági szereplők célterületre csábítása érdekében. Minden partnerváros kreatív nagykövetet választott az elmúlt időszakban, Újbudán a Hadik étterem és a Szatyor bár ügyvezetője, Bosznai Tibor látja el ezt a tisztséget.
 

INT-HERIT nemzetközi találkozó Espinhoban

Az INT-HERIT URBACT projekt kilenc városából 24-en vettek részt 2018. június 27-e és 30-a között a portugál Espinho-ban megtartott találkozón. A projekt két szakértője, Pedro Soutinho és Miguel Sousa mellett részt vett a találkozón Ana Resende, a portugál URBACT kontaktpont valamit a helyi önkormányzat munkatársai is.

Tanulni vagy lemaradni – digitális kultúra a XXI. században Nyíregyházán

Vajon figyelmen kívül lehet-e hagyni a társadalmi szükségleteket, a munkahely és lakókörnyezet iránti különböző igényeket, a technikai modernizációt, az infokommunikációs eszközök és csatornák elterjedését? A városokban élő, dolgozó emberek mindennapjait egyre inkább befolyásolja a digitalizáció. Helyi közösségre, gazdaságra, munkahelyekre gyakorolt hatásáról és kihasználási lehetőségeiről kérdezzük Kézy Bélát és Bartók Dávidot, az URBACT TechTown projekt képviselőit.

Menekülteket befogadó településeket támogató európai alap létrehozása

Vajon a városok a transznacionális szolidaritás európai koncepciójának színtereivé válhatnak? Ebben a European Alternatives által készített interjúban Gesine Schwan német politikus és professzor vázolja fel a menekülteket befogadó városokat támogató európai alap ötletét. Ez az írás a 2018. június 21-én, a Politicalcritique.org weboldalon közzétett cikk kivonata.

Már több mint 700 résztvevő regisztrált a 2018-as lisszaboni URBACT Városfesztiválra

A 2018-as URBACT Városfesztivál iránt kiemelten nagy az érdeklődés. Több mint 700 ember regisztrált. Az általános regisztráció véget ért.

Azon városok számára, akik most csatlakoztak az URBACT-hoz, 2018. július 15-ig áll rendelkezésre a speciális, meghosszabbított regisztrációs időszak. Írjon a communication@urbact.eu email címre.

Bartók Béla Boulevard – utcamenedzsment Budán

A Budapest XI. kerülete által vezetett Creative Spirits URBACT projekt fókusza a kreatív és kulturális iparágakra, kreatív terekre alapozott városfejlesztés. Újbuda stratégiai terveiben mintegy 10 éve meghatározó elemé vált a Bartók Béla utca átalakítása kulturális városközponttá. A stratégiát tettek is követték: az önkormányzat az üzlethelyiségek bérleti szabályaival kedvező helyzetet teremtett a galériáknak, kulturális szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak. A városrész ezen új szereplői alapították meg a Kulturális Tizenegy Egyesületet, majd fejlesztették ki a Bartók Béla Boulevard brandet. Menedzserüket, Jáki Monikát kérdeztük az alulról építkező munka eredményeiről, tapasztalatairól.

11 szokatlan hely, amely az URBACT és a 2ndChance Network jóvoltából ismét felfedezésre vár

A 2ndChance Network (Második Esély Hálózat) 11 partnervárosában található helyszínek és rozsdaövezetek felfedezése, ötletek és jó gyakorlatok a városfejlesztés emblematikus helyeinek fenntartható újra felhasználására – ezek a fő témakörök, amelyek a Hálózat záró konferenciáján, Nápolyban bemutatott integrált cselekvési tervek középpontjában állnak.

3 videó, 3 város, 3 innovatív integrált városi megoldás Portugáliából

Utazzon Portugáliába, és fedezzen fel innovatív gyakorlatokat és projekteket Palmelaban, Aguedaban és Lisszabonban. Videóink jó gyakorlatokat mutatnak be Palmela városából, ahol az elszigetelt közösségek számára nyújt a város szolgáltatásokat egy furgonnal, Águedából, ahol a cél a Human Smart City kialakítása, mindenki számára biztosítva a demokratikus részvétel eszközeit, valamint Lisszabonból, ahol a lakosok által közösen tervezett és társfinanszírozott helyi gazdasági fejlesztési stratégiáknak köszönhetően sikerült csökkenteni a szegénységet.

Oldalak