Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Részvételi térképezés a szociális innováció szolgálatában

Gyakran mondják, hogy a városokban nem az erőforráshiány, hanem az erőforrások nem hatékony felhasználása okoz gondot. De hogyan lehetséges ez főleg akkor, ha egyre több szervezet működik különféle szakterületeken? Első lépésként érdemes számot vetni arról, hogy mi folyik itt. Ebben a cikkben az URBACT Boostinno (Innováció Ösztönzése) hálózat szakértői a térképezés szerepéről elmélkednek, és arról, hogy ez hogyan segíti a hatékony együttműködést és végső soron a jobb szolgálatot.

17 ötlet az önkormányzati ingatlanok hasznosítására

Európa lakosságának egynegyede kis és középvárosokban él. Ezekben a városokban rengeteg kihasználható lehetőség van, mint például az önkormányzat tulajdonában levő épületek és telkek. A költségvetés szűkös helyzetében az önkormányzati vagyont fel lehet használni a városfejlődés érdekében úgy, hogy ez az egész város javára váljon.

Az alábbiakban az európai városok, köztük az URBACT Jó Gyakorlat városok és hálózatok tapasztalatai alapján 17 ötletet mutatunk be a város önkormányzati ingatlanainak jobb hasznosítására.

Társadalmi kommunikáció, közösségi részvétel – Tartu példái

Az URBACT Tallinban megrendezett Városfesztiválja minden résztvevő számára óriási élményt jelentett. Gazdag, érdekes programok sokasága, különleges helyszínek széles köre, rengeteg nagyszerű ember, a városfejlesztési tapasztalatok bősége jellemezte a felejthetetlen eseményt. A résztvevők a városi vezetőktől, szakemberektől első kézből értesültek az újszerű kísérletekről, innovatív módszerekről és a már ismert eljárások, megközelítések új módon történő alkalmazásáról. Bőséges lehetőség volt arra is, hogy a résztvevők ne csak megnézzék és meghallgassák, hanem meg is beszéljék az bemutatott sikeres megoldásokat, és kérdéseikkel, elemző észrevételeikkel új gondolatokat ébresszenek mind a hallgatók, mind az előadók körében. 

Európa városai Tallinnban találkoztak

Hogyan lehetnek élhetőbbek a városaink? Hogyan tehetjük jobbá a városlakók életminőségét? Ezekre a kérdésekre mutatta be a saját válaszait közel száz település – köztük Budapest-Újbuda és Kazincbarcika – október első napjaiban az észt fővárosban, az EU URBACT programjának városfesztiválján. 

Urban Development Network magyar workshopja (2017. október 17.)

Az Urban Development Network (UDN) Hungary találkozóra 2017. október 17-én kerül sor Budapesten az Európai Bizottság és a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatósága szervezésében, melyre szeretettel meghívjuk a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiákat végrehajtó megyei jogú városok képviselőit.

A két várost az ételek szeretete köti össze

Az URBACT a Transzfer városhálózatokra vonatkozó első felhívását egy történettel kezdi arról, hogy egy város jó gyakorlatát hogyan veszi át egy másik város és adaptálja egészen más feltételek között. Mollet del Vallès-ben a gazdasági válság közepette az önkormányzat külön osztályt hozott létre nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, innovatív ötletek keresésére, a közszolgáltatás kapcsolatépítési lehetőségeinek feltárására, olyan EU programokhoz való csatlakozásra, mint az URBACT. Ugyanekkor a svédországi Södertalje Jó Gyakorlat Város, az Étrend a Zöld Bolygóért (Diet for the Green Planet) URBACT kísérleti transzfer hálózat vezetője épp olyan transzfer városokat keresett, mint például Mollet del Vallès, hogy megoszthassa velük jó gyakorlatát...

Városok és digitalizáció: alkalmazkodj vagy véged!

Mi hasznuk van a városoknak a digitalizációból? Az újságok arról írnak, hogy mennyi munkahely szűnt meg a digitalizáció miatt, a politikusok nagy része viszont nem szeret változtatni. Alison Partridge állítja, hogy jobb, ha a 4-ik ipari forradalmat vagy az ipar 4.0-t az európai városok lehetőségnek, nem pedig veszedelemnek tekintik.

Új trendek a kereskedelemben és a fogyasztásban és hatásuk a kisvárosokra és központjaikra

Az alábbi cikk az URBACT III City Centre Doctor hálózat 2017. május 29-31-én, San Donà di Piave-ban (Olaszoraszág) tartott nemzetközi munkaülésén elhangzottak összefoglalója. Bemutatja azokat a kihívásokat, melyek az európai a kis- és középvárosokat, illetve központjaikat érik a fogyasztási és ágazati trendek következtében. Az írás a középvárosok számára rámutat néhány olyan módszerre és tervezési irányelvre is, melyek segítségével csökkenthetik az új fogyasztási és üzleti modellek hatását.

URBACT III Infónap – megnyílt a lehetőség a Transzfer városhálózatok előtt

A Lechner Tudásközpont 2017. szeptember 21-én tartotta a Transzfer városhálózatok alakítására szóló felhíváshoz kapcsolódó URBACT információs napot. Az európai városfejlesztési program Jó gyakorlatok, jobb városok címmel megrendezett infónapján a pályázati felhívás bemutatása és a díjnyertes európai jó gyakorlatok mellett a két magyar Jó Gyakorlat-díjas város, Kazincbarcika és Újbuda is bemutatkozott a Kortárs Építészeti Központban. 

Megjelent az URBACT III Transzfer Hálózatokra szóló pályázati felhívás!

Az URBACT III Monitoring Bizottság döntésének megfelelően megjelent a mintegy 25 Transzfer városhálózati projekt kialakítására irányuló pályázati felhívás. Az URBACT Transzfer városhálózat az URBACT III program keretében kialakított három fajta projekttipus egyike, az Akciótervezési hálózatok és a Megvalósítási hálózatok mellett. A beadási határidő: 2018. január 10.

Oldalak