THRIVING STREETS projekt kisléptékű kísérleti akció összefoglaló

Az URBACT III program keretében az EDC Debrecen csatlakozott a THRIVING STREETS vagyis „Pezsgő utcák” projekthez, melynek célja, hogy várostervezési módszerekkel ösztönözze a fenntarthatóbb, környezetbarát közlekedési módok, (mint a kerékpározás és a séta) elterjedését, annak érdekében, hogy a belváros vonzóbbá váljon a lakosság számára.

A kétlépcsős projekt első fázisában felállt az ún. Helyi Támogató Csoport (ULG), melynek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett intézményvezetők, vállalkozók, közigazgatási szervek, multinacionális cégek képviselői is tagjai.

Cél, hogy a második fázisban készülő Integrált Akcióterv már kezdetektől széles társadalmi konszenzus eredményeként alakuljon ki, ennek érdekében alapvető fontosságú az érintettek véleményének kikérdezése, javaslataik figyelembevétele a döntéshozatalban. Az elmúlt évben tapasztalt pandémiás helyzet sajnos nagyobb lélegzetű összejöveteleket nem tett lehetővé, így az EDC Debrecen csapata a bevonást személyes interjúk, illetve tematikus kiscsoportos megbeszélések segítségével valósította meg.

A folyamat része egy ún. kisléptékű kísérleti akció, melynek célja egy olyan ideiglenes megoldás lakosság körében történő tesztelése, mely az akcióterületen előmozdítja a fenntartható közlekedési módok elterjedését.

Az akciótervezés során az ULG-vel történt egyeztetések folyamán kialakult a konszenzus arra vonatkozóan, hogy a debreceni belvárost érintő akcióterület mely részén lenne érdemes folytatni a sétálóövezeti bővítést.

A Helyi Támogató Csoport aktív tagja a debreceni közlekedési vállalat, a DKV Zrt. is, mely társaságnak minden évben feladata a debreceni Autómentes Nappal kapcsolatos programok koordinálása, lebonyolítása. A DKV Zrt. az utóbbi évek helyszínválasztásai után idén az Autómentes Nap lebonyolítására a Piac utca Széchenyi-Kossuth utca és Miklós-Szent Anna utca közötti szakaszát célozta meg, mely egybeesett az ULG tagok által sétálóövezeti bővítésére leginkább alkalmasnak tartott területtel. Ennek megfelelően kiváló lehetőség nyílott arra vonatkozóan, hogy a projekt keretében egy napra dedikáltan más funkciót kapjon a fent említett útszakasz.

A Helyi Támogató Csoport, köztük a DKV Zrt., a DERKE (Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület), a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezetével közösen meghatároztuk a projekt keretében végrehajtani kívánt kísérleti akciót: a lezárt útszakaszon 700m2-nyi felületen műfűvel borítottuk le a parkolóhelyeket, zöld oázisként, piknikező helyként elképzelve a Piac utcát.

A kísérleti akciónak kettős célja volt, egyfelől szemléletformáló célzattal felhívni a figyelmet arra, hogy közterületeinket a jelenlegi megszokott (parkolás, autóforgalom, stb.) funkciók helyett más módon is lehetséges hasznosítani, másfelől pedig az volt a szándék, hogy teszteljük az akcióhoz kapcsolódó lakossági attitűdöket. Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. THRIVING STREETS standjánál a projektcsapat várostörténeti időutazásra invitálta a rendezvény látogatóit, játékos formában mutatta be a főként családos érdeklődők számára, hogy az utóbbi 20 évben milyen sétálóövezeti beruházások zajlottak és ezek milyen hatással voltak a belvárosi funkciók változására.

Ezzel párhuzamosan egész nap közvéleménykutatást végeztünk a látogatók körében, arra keresve a választ, hogy az emberek hogyan ítélik meg a Piac utca Autómentes Napon történő lezárását, autóforgalom helyett milyen funkciókat (pl. boltok, vendéglátóegységek, parkok, játszóterek, stb.), tudnak elképzelni a belvárosban a parkolók és az úttest helyett, hogyan képzelik el a következő 50 évben a Piac utcát, annak közlekedését.

A rendezvény napján végzett kérdőívezést október első napjaiban egy Debrecen lakosságára reprezentatív kutatás is kíséri ugyanezen témában, melynek eredményei beépítésre kerülnek a projekt keretében készülő akciótervbe.

Hír forrása: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési központ