Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Transzfer hálózatok: az URBACT tanulási laboratóriuma a városi kapacitásépítés előmozdításáért

A térségközpontú megközelítés egyik következménye, hogy a helyi tulajdonosi szemlélet mellett a kapacitásépítésre is hangsúlyosan szükség van, hogy lehetővé tegye a helyi szereplők számára a térségi, városi politikák tervezését és végrehajtását. A helyi szintű kapacitás hiánya mind a tervezés, mind a végrehajtás során jelentős akadályt jelent. A tervezés szempontjából számos elmaradott régióban kiemelték, hogy a regionális és alacsonyabb (pl. önkormányzati) szinteken a tervezési kapacitás gyenge.

Változtatás tradícióval - Egy díj a történelmi üzleteknek Lisszabon egyedülállóságának megőrzéséért

A „Történelmi üzletek” egy olyan önkormányzati program, amely azokat a boltokat díjazza és támogatja, amelyek történelmi és kulturális öröksége hozzájárul a város identitásához. A mai napig 82 üzlet kapott ilyen kitüntetést. Ezúton végigvezetjük a program legfontosabb pontján, az URBACT Jó Gyakorlaton és beavatjuk 4 ilyen üzlet történetébe.

Budapest legmenőbb közösségi fesztiválja Őrmezőn? Szigeti-Böröcz Ferenc URBACT vezető szakértő beszámolója

A szerintem mindenki által imádott Budapest100 mint a Come in! URBACT Transzfer Hálózat központjában álló integrált, de egyszerűen átadható városi jó gyakorlat mottója az, hogy minden ház érdekes. Tehát igen, a Budapest100 minden bizonnyal megvalósítható egy lakótelepen is. Mégis, mint a Come in! Transzfer Hálózat szakértője kétségekkel tele érkezem az Őrmezei Közösségi Ház elé, hogy a Kortárs Építészeti Központ munkatársával, pár helyi lakossal és a helyi önkormányzati képviselővel bejárjuk a lakótelepet és megvizsgáljuk ezt a kérdést.

Bevándorló városok - Beszélgetés Anne Bathily-vel az integrációról

Anne Bathily-vel, az integrációs politikák szakértőjével, a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsának korábbi szakpolitikai tisztviselőjével (ECRE), jelenleg az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának észak-európai képviselőjével az EU városfejlesztési menetrendjének bevándorlók és menekültek befogadásával foglalkozó indító ülésein találkoztam először. Ez a cikk a beszélgetéseinket eleveníti fel.

Nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartó közterületek? Téralakítás és térbeli pártatlanság a nemek közötti egyenlőség szemszögéből

Mit értünk a városi területek ‘nemi egyenlőséget szem előtt tartó jellegén’? Hogyan teheti a nemek közötti egyenlőség tudatosítása biztonságosabbá és befogadóbbá a városokat? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott az URBACT első, „Nemek közötti egyenlőséget biztosító városokra” összpontosító találkozója a múlt hónapban, Stockholmban.

Regisztráljon most a 2018-as URBACT Városfesztiválra!

Az URBACT meghívja Önt, hogy regisztráljon a 2018-as URBACT Városfesztiválra.

Szeptember 13-án és 14-én, Lisszabonban (Portugália) gyakorló városvezetők, megválasztott városi képviselők, valamint városfejlesztési szakértők gyűlnek össze egész Európából, hogy megvitassák a 20 Akciótervezési Hálózat következtetéseit és megünnepeljék a program 15. évfordulóját, valamint a városok változáshozó szerepének növekvő hatását Európában.

A kétnapos rendezvény folyamán megosztjuk az URBACT információcserén és tapasztalatokon alapuló, városrehabilitációról szóló történeteit a városok növekvő hatalmáról a változások előmozdításában.

Városfinanszírozás – az Európai Beruházási Bank álláspontja

Hogyan támogathatja az Európai Beruházási Bank (EBB) a városi projektek finanszírozását?  Mi szükséges egy városnak ahhoz, hogy hozzáférhessen az EBB forrásaihoz?  Mi az az ESBA és mit tehet annak érdekében, hogy segítse a városok finanszírozását mind az innovációs tevékenységek, mind a helyi infrastruktúra fejlesztésének területén?

Intelligens rendszerek a városlakókért – eredmények, vívmányok, fejlesztések Miskolcon

A Miskolc részvételével zajló SmartImpact projektben szerzett tapasztalatokról kérdeztük Horánszky Árpádot, Miskolc városfejlesztési referensét és a projekt koordinátorát.

Demokrácia Amerikában?

Az amerikai demokratikus intézmények egyik első - és egyértelműen leghíresebb - megfigyelője a helyi önkormányzatokat tekintette az újonnan megalakult demokratikus rendszer fő pilléreinek. Alexis de Tocqueville-t lenyűgözte az Új-Anglia városaiban megfigyelhető önkormányzatiság szintje. Ma, közel kétszáz évvel Tocqueville tanulmányának megjelenése után talán eljött az ideje annak, hogy az amerikai helyi demokráciát - ha nem is halottnak, de - súlyosan sérültnek nyilvánítsuk.

Okos megoldások egy város életében – a jövő megérkezett

2018. április 26-án a Miskolci Egyetem előadótermében lezajlott az Okos megoldások egy város életében című konferencia. Mindazoknak, akik nem tudtak aznap beülni a padsorokba, az alábbi összefoglaló ad betekintést a nemzetközi trendekbe és a hazai okos város törekvésekbe.

Oldalak