Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Segíthet-e a természet a város klíma-rezilienciájának növelésében?

2017 nyarán többek közt ilyen híreket kaptunk: árvízkatasztrófa Dél-Angliában és Berlinben, szélsőséges vízhiány Rómában, házakat rombol a tűzvész a horvát tengerparton, a francia Riviérán és máshol… Az ilyen és hasonló események nagyságrendje és gyakorisága mutatja, hogy az éghajlatváltozás már itt van, és hatásai még nagyobbak lesznek a jövőben. Igen, csökkentenünk kell az üvegházhatású gázok használatát, hogy csökkenjen az éghajlatváltozás mértéke, de az is sürgős, hogy alkalmazkodjunk a hatásaihoz. Minden város, földrajzi elhelyezkedésétől függően, tapasztalja az intenzív és hosszan elnyúló forróságot és aszályt, gyakoriak a tűzesetek, az árvizek, gyakran jönnek hirtelen, intenzív esők, ezzel együtt városi árvizek, földcsuszamlások. Hogyan tudnak az éghajlatváltozás előre jelzett, hatalmas hatásaival megbirkózni a városok szűkös anyagi erőforrásaik közepette?  Adhat esetleg választ maga a természet?

MEGHÍVÓ - URBACT III INFÓNAP (2017. szeptember 21., Budapest)

A Miniszterelnökség és az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja szeretettel várja a hazai városok képviselőit és az urbanisztika iránt érdeklődőket az „URBACT INFÓ NAP | Jó gyakorlatok  jobb városok” című, 2017. szeptember 21-én Budapesten tartandó rendezvényen.

Észrevételek Pécs városközpontjáról a RetaiLink partnerektől

Tíz európai város majdnem ötven képviselője gyűlt össze Pécsett nyár elején, az URBACT RetaiLink project negyedik munkaülésén.  Arról tanácskoztak, hogy hogyan lehet módosítani a szabályozást és javítani a közlekedést, hogy élénküljön az üzleti forgalom a középvárosokban. A kétnapos ülésen sor került a város két fő turisztikai célpontjának megtekintésére is. A pécsi csapat sok fontos és gondolatébresztő visszajelzést, észrevételt kapott az olasz, spanyol, francia, cseh, román, brit, holland és horvát urbanisztikai szakemberektől, építészektől, ingatlanfejlesztőktől, kereskedőktől és önkormányzati tisztviselőktől.

Most lehet regisztrálni az Európai Régiók és Városok Hetén tartandó URBACT műhelyekre!

A Régiók Bizottsága és a Regionális és Városfejlesztési Főigazgatóság ebben az évben 2017. október 9-12. között rendezi a 15. Európai Városok és Régiók Hetét Brüsszelben. A „Régiók és városok a jobb jövőért” címen 130 workshop lesz, ahol regionális és városfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatokat és megoldásokat mutatnak be és értékelnek.

Felhívás a Nemzetközi Városi Együttműködésre (International Urban Cooperation, IUC), a városok közötti együttműködési programra

Az Európai Unió tagállamainak azon városai, amelyek szívesen folytatnának tapasztalatcserét egy hasonló kihívásokkal küzdő, más régióban fekvő várossal, meghívást kapnak a Nemzetközi Városi Együttműködésre, a városok közötti, a fenntartható városfejlődést célzó együttműködési programra.

Kollektív iskolai étkeztetés – Jó gyakorlat Franciaországból

Fenntartható kezdeményezés egy területi agrár-élelmiszer politikáért. Egy jó gyakorlat a francia Mouans-Sartouxból.

Kazincbarcika, a színes város

Kazincbarcika, a rendszerváltás utáni gazdasági változások egyik nagy vesztese, 2011 óta következetes munkával próbál kitörni nehéz helyzetéből. A mára Kolorcity névvel fémjelzett új imázs és az ehhez kapcsolódó számos program láthatóan elmozdította a várost a mélypontról. A program egyik, alulról szerveződő elemét az URBACT is befogadta jó gyakorlat gyűjteményébe. Az októberi tallini városfesztiválon pedig a város vezetői ünnepélyes keretek között átvehetik az URBACT Jó Gyakorlat Város címet.

Új eszközök a városi rendszerek feltérképezéséhez – A városi ökoszisztémák komplexitásának megértése

Ahogy a társadalmi folyamatok egyre komplexebbé és kiszámíthatatlanabbá válnak, úgy a városokban új döntési modellekre és stratégiai fejlesztési módszerekre van szükség. A cikkben ismertetett esettanulmány azt mutatja, hogy egy egyszerű részvételi konzultáció hogyan tud hozzájárulni a város társadalmi rendszerének jobb megértéséhez. A folyamat rendszergondolkodásra (systems thinking), komplexitásra és hálózatelméletre épül.

Városok és kultúra – az olasz városok üzenete

Az Európai Unió 2018-ra, a Kulturális Örökség Évére készül.  Simone D’Antonio három olasz várost mutat be, ahol a kultúra különböző módokon segíti elő a fenntartható fejlődést. Mantova belvárosának utcáin sétálva vagy Pistoia San Giorgio közkönyvtárában nézelődve könnyen észre lehet venni a kultúra hatásának eltérő dimenzióit – ahogyan Mantovában nézik a turisták az emlékműveket, vagy ahogyan a diákok és az idősebb lakók találkoznak a kulturális rendezvényeken Pistoia innovatív közterein: ezek mind azt mutatják, hogy a kulturális élmény többféle módon tapasztalható meg, és hogy valamennyit integrált, együttműködő stratégiák alkalmazásával lehet ösztönözni. 

Egyre nagyobb az élelmiszer szerepe városaink megújításában

Az URBACT Agri-Urban hálózat közép- és kisvárosainak képviselői nemrég Fuldaoban találkoztak, hogy tapasztalatot cseréljenek városaik élelmezési infrastruktúrájának javításáról. A kérdés az volt, hogy hogyan működhetünk hatékonyabban együtt az élelmiszertermelőkkel? Hogyan ösztönözhetjük az ellátási lánc innovációját? Hogyan tegyük jobbá az iskolákban, és gondozóintézetekben a közbeszerzést ahhoz, hogy átalakuljanak a helyi élelmiszerellátási láncok és a fogyasztási szokások? 

Oldalak