Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Regisztrálj az URBACT workshopokra az #EURégiók Hetén!

Idén a 19. Európai Régiók és Városok Hete 2021. október 11–14. között online kerül megrendezésre.

Az eseményen az URBACT előadói bemutatják jól bevált gyakorlataikat és megosztják tudásukat arról, hogy a városok hogyan tudnak szembenézni a különböző városi kihívásokkal. Ezenkívül az URBACT Titkárság képviselője bemutatja az URBACT IV programot és a városok új lehetőségeit a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan.

Biztosítsd helyedet az alábbi eseményeken, regisztrálj most!

A Nextagri dióhéjban

A „Milánó Városi Élelmiszerpolitikai Paktum” és a „Megújuló Milánó” (Circular Milan) elnevezésű politikai stratégia keretében az OpenAgri az UIA eredményeképp létrehozott egy olyan innovációs központot, amely a mezőgazdaság nagyobb részére terjed ki, nagy hangsúlyt fektetve a szennyvízágazatra, ami alatt a bármilyen eredetű (városi, ipari vagy mezőgazdasági) szennyvíz kezelését, hasznosítását és újrafelhasználását értjük.

A NextAgri az a folyamat, amivel a gyakorlat 3 európai városnak átadható: ezek a portugáliai Vila Nova de Gaia, a bulgáriai Sztara Zagora és a hollandiai Almere.

Öt nagyszerű ötlet a zöldebb városokért

Ezek a helyi zöld megoldások Európa-szerte számos várost inspirálnak. Vajon az Ön városában is működnének?
Az új Lipcsei Charta az átalakuló városok három olyan típusára hívja fel a figyelmet, amelyek segíthetik a lakosok életminőségének javítását Európában: ezek az Igazságos Város, a Zöld Város és a Produktív Város.

Az idegenforgalom hatása a városi környezetre: stratégiák és intézkedések a turisztikai úti célok környezetbaráttá és fenntarthatóvá tételéért

A 2021. július 14-én és 15-én tartott online Transznacionális Találkozó középpontjában a turizmus környezeti dimenziója állt, ami a Turizmusbarát Városok egyik fő pillére. Druskininkai esete és a partnerek a témával kapcsolatos helyi stratégiáinak elemzése rávilágított azokra a fő kérdésekre, amik a turizmus környezeti hatásának mérsékléséhez kapcsolódnak az európai városok tekintetében.

 

Az egészségünk és a városok

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948-as meghatározása szerint az egészség "a teljes testi, mentális és szociális jólét állapota és nem csupán a betegségektől vagy gyengélkedéstől mentes életvitel".
Tehát milyen is az egészséges városi környezet?
Egy város nem attól lesz egészséges, hogy kórházakkal van tele, hanem attól, hogy minőségi környezetként elősegíti és ösztönzi a teljes értékű és egészséges életmódot mind fizikai, mind érzelmi szempontból. Egy ilyen környezetben jól érezzük magunkat, hiszen az egészség és a boldogság szorosan összekapcsolódnak.

Kilenc megoldás a városok igazságosabbá és befogadóbbá válásához

A tisztességesebb társadalom érdekében tett helyi fellépések inspirálják az EU városait. A te városodban mi a helyzet?
Az új Lipcsei Charta az átalakuló város három, az európaiak életminőségének javítása szempontjából lényeges formáját emelte ki: az Igazságos Város, a Zöld Város és a Produktív Város.
 

Breda egy parkban lévő zöldváros lesz 2030-ra: mutatjuk, hogyan!

Breda (Hollandia) 2030-ban az első, parkban lévő európai város szeretne lenni. Ezen ambíció megvalósításához azonban konkrét intézkedések meghozatala szükséges, amelyeket az új „Greenkompas”-ban (Zöld Iránytű) olvashatunk. Az Iránytű különféle útmutatásokat tartalmaz a város zöldítésére: például az utcáknak mindig tíz százalékkal zöldebbnek kell lenniük felújítást követően, az új építések alkalmával a szomszédos terület 20 %-át zölddé kell tenni, illetve információt kaphatunk arról is, hogy Breda mely új parkokkal lesz gazdagabb az elkövetkező években.

Elérhető az új URBACT IV Városfejlesztési Program

Az URBACT IV program tervezete készen áll a tagállami konzultációkra.

Négy Programozás Bizottsági ülés, több szintű online kommunikáció, a ’Városi szükségletek’ felmérése, valamint az EU-ban érdekeltekkel való nyílt konzultáció után az URBACT 2021-2027 Együttműködési Program tervezete elérhető.

Az URBACT városok összefognak a globális fenntarthatóság érdekében

Az új URBACT hálózat célja, hogy irányt mutasson a városoknak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG) tekintetében. Nézzük meg, miért is fontos ez.
Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (a továbbiakban SDG-k) 17, egymással összefüggő globális célkitűzést foglal magában, amik „követendő például szolgálnak egy jobb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében mindannyiunk számára”. Az SDG-k elérése azonban komoly kihívást jelent, és új munkamódszerre van szükség minden irányítási szinten.
A városok és az önkormányzatok kulcsfontosságú szereplői ennek a folyamatnak – nem pusztán egy távol meghatározott globális célkitűzés „végrehajtói", hanem egyedülálló léptékű lehetőséget biztosítanak arra, hogy alulról felfelé haladva nézhessünk szembe a globális kihívásokkal. Feladatuk az SDG-k helyi szinten való honosítása – azaz a célok helyi szinten való megvalósítása.

Oldalak