Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Ünnepeljük a városokat! - Fókuszban a fenntartható városi átalakulás, URBACT Online Városfesztivál 2021.

25 európai ország, több mint 150 város, 23 jó gyakorlat – az elmúlt két év tapasztalatait és eredményeit ismerhették meg a résztvevők a 2021. június 15–17-én megrendezett 4. URBACT Városfesztiválon. A most először online térben tartott eseményen a Lechner Tudásközpont nemzeti kontaktpontként vett részt.

HEGYVIDÉK A VÁROSI MÉHÉSZET SZOLGÁLATÁBAN

URBACT BeePathNet városhálózat a beporzóbarát településekért

Hogyan legyen beporzóbarát a településünk? Az URBACT III, fenntartható városfejlesztést támogató európai területi együttműködési program keretein belül megvalósuló BeePathNet projekt eredményeit, tapasztalatait lehetett megismerni május 5-én a Klímabarát Települések Szövetsége és a Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodája által szervezett online szakmai konferencián, valamint május 11-én a nemzetközi zárókonferencián. A méhészet támogatását segítő hálózat célja a városi méhészkedés terjesztése, segítése és beporzóbarát kerületek létrehozása.

A fenntartható hulladékgyűjtés a társadalom részvételén keresztül valósítható meg – Zugló transzfer sztorija

2019-ben az Európai Unió URBACT Programjához csatlakozva a Zuglói Önkormányzat is részévé vált a Tropa Verde projektnek. A szó szerinti fordításban Zöld Csapat elnevezésű program lényege, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságát a hulladék szelektív gyűjtésén és az újrahasznosításon keresztül. A tevékenység a fenntarthatóságot és a körkörös gazdaság erősítését célozza egy internetes felület használatával, amelyet egy kommunikációs kampány népszerűsít.

EGY VÁRATLAN UTAZÁS A SÁRKÁNYOK FÖLDJÉN - Nyírbátor pop-up sztorija

Interjú dr. Fülöp Enikővel - Nyírbátor Városgazdálkodási Osztály Vezetője, projektmenedzser, ULG tag

Május 18-án került megrendezésre a Re-growCity Transzferhálózat záró konferenciája, amelyen a pop-up shop és az NGO platform jó gyakorlatok, a partner városok eredményei, tapasztalatai, jövőbeli terveik voltak fókuszban. A Hálózat magyar partnere Nyírbátor is, jelen interjúban dr. Fülöp Enikőt kérdeztük a transzfer folyamatról, a helyi eredményekről, nehézségekről és a folytatásról.

REL Expo és konferencia, Rövid Ellátási Lánc rendezvény / 2021. június 25.

Az elmúlt egy év elsősorban a koronavírus okozta megbetegedések és lezárások által okozott sokkról szólt, ami sok szempontból új szemlétet és jövőképalkotást kíván meg tőlünk. Az ellátási láncokban tapasztalt nehézségek ráerősítettek az igényre a kisléptékű, lokális termékek iránt és felhívta a figyelmet a környezetvédelmi szempontból tudatosabb viselkedési és fogyasztási mintákra. Ahhoz, hogy ezeket a fenntarthatóbb igényeket a jövőben is alkalmazni lehessen, az innováció elengedhetetlen! Versenyképes okos termelők és hálózati szereplők kellenek, akik felkészültek a piac és a környezeti tényezők állandó változásaira. Az idei évben elérkeztünk a „SMARTCHAIN igények által vezérelt innovatív megoldások a rövid élelmiszer ellátási láncokban” néven futó nemzetközi projektünk zárásához.

URBACT városaink és hálózataink hírei – 2021. május 28.

A hét inspiráló történetei az URBACT városokból - a lakosság bevonásától a városi kertekig.

Az URBACT III program jelenleg 52 transznacionális városhálózatot támogat: 23 transzferhálózatot (2018-2021), 23 akciótervezési hálózatot (2019-2022), 5 darab, az UIA projektek átviteli mechanizmusának irányítását célzó hálózatot, valamint egy újonnan indított, a Fenntartható Fejlődési Célokat támogató kísérleti hálózatot. Ne maradj le, nézd meg az alábbi legfrissebb összefoglalót!

A Health&Greenspace partnerek tevékeny tavaszt tudhatnak maguk mögött!

Ebben a cikkben összefoglaljuk a Health & Greenspace akciótervezési hálózat idei tevékenységeit.
Tartalom:
• Az egészség és a természet együtt jár - új funkciók a parkokban
• Új funkciókat a régi területeknek! -­ felújítás
• Társadalmi jólét és zöld területek -­ közösség aktivizálása
• Helyi csoportok aktiválva!
• A Health & Greenspace hálózat kommunikációs kampányai
• Merész tervek és stratégiák

Az URBACT stratégiai közbeszerzési ismeretei egy gombnyomásra!

Soha nem késő megismerni és alkalmazni az URBACT online tanfolyamán elérhető információkat.

Az URBACT 2015 óta élen jár a városok támogatásában annak terén, hogy a közbeszerzést stratégiai eszközként használják társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaik kezelésére.

Az URBACT-ról és a közbeszerzésről szóló legújabb cikkében Matthew Baqueriza-Jackson URBACT-szakértő megjegyzi, hogy a közbeszerzés megítélése átalakulóban van, „valamiből, ami mindig is a bürokrácia és a kihívások homályába burkolózott, olyasvalamivé, amely az „ integrált városfejlesztés ” szerves részét képezi és izgalmas.”

Vilafranca del Penedès helyreállítása – egy transzfer történet Katalóniából

Vilafranca del Penedès (Spanyolország) városában számos rendezetlen tulajdonviszonyban álló és rossz állapotú épület van, amelyek rehabilitációjának céljából lépett be a város az ALT/BAU Transzfer Hálózatba. Ebben a cikkben a transzfer folyamat egészét és a körülményeket ismerhetjük meg.
Jordi Cuyàs beszámolója. A történet 1979-ben kezdődött…

URBACT Transzferhálózatok - májusi zárórendezvények

2021. májusa igen aktív időszak az URBACT program életében. A következőkben a májusban esedékes zárórendezvényeket ajánljuk. Az oldalt folyamatosan frissítjük.

Oldalak