Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

VitalCity – Angyalföld

Budapest 13. kerületének önkormányzata évek óta törekszik arra, hogy zöldhálózatának színvonalas fenntartásával, fejlesztésével a városrész lakói számára élhető, vonzó, biztonságos, jól működő környezetet biztosítson. E munka kereteit határozza meg az AngyalZÖLD program, amely a városrész zöldhálózatai kapcsán kijelölte a stratégiai szempontokat és a távlati célok eléréséhez szükséges konkrét lépéseket. A kerület most más szempontok szerint is felülvizsgálja közterületfejlesztési stratégiáját: az URBACT VitalCity városhálózatának tagjaként a sportolásban rejlő közösségi lehetőségeket keresi.

Hírek a HABITAT III-ról és az Új Városi Agendáról

Hallott már a Habitat III-ról és az Új Globális Városi Agendáról?  Az alábbiakban áttekintjük, hogy valójában mit jelentenek ezek a világ urbanizációja számára.
A Habitat III az Egyesült Nemzetek lakásügy és fenntartható városfejlődés témájáról szóló harmadik konferenciája volt, Quito (Ecuador)-ban, 2016 október 17-23-án. 167 országból 30 ezren vettek részt. A konferencia megerősítette az ENSZ tagországainak a fenntartható városfejlődésre irányuló globális elköteleződését, és elfogadta az Új Városi Agendát, amely az 1996-ban Isztanbulban elfogadott Habitat Agendára épül.
 

Értelmet adni a találkozóknak – A City Centre Doctor projekt a facilitáció művészetét vizsgálja

„Ha egy szóval kell elmondani, hogy az emberiség miért nem tudja – és soha nem is fogja tudni –képességeit kiteljesíteni, akkor ez a szó: értekezlet” Dave Barry humorista. Hány értekezleten, megbeszélésen veszel részt hetente? És milyen gyakran jöttél ki az értekezletről lelkesen, motiváltan, készen arra, hogy megváltoztasd a világot? Nem túl gyakran? Gondoltam…

A demokrácia újragondolása Aarhus „mindennapi aktivistáival” és a megszokásokkal szakító „Givisme” kultúrával

Még sohasem üdvözölt engem fekete kabátos, cilinderes inas, különösen nem a városi tanács hivatalos ülése előtt. Aztán felkértek, hogy lépjek be egy házba, amelyik úgy nézett ki, mint egy bűvész hatalmas koffere, és egyszerre olyan furcsa világban találtam magam, mint Alice Csodaországa vagy az Addams család lakása. A bútor a mennyezetről lógott le, a szobák közötti ajtó egy szekrényben rejtőzött, a képek a falon furcsábbak voltak, mint Salvador Dali festményei, és ne is említsük, hogy rózsaszínű kávét kellett innom egy kémcsőből...

Pályázati felhívás városfejlesztési jó gyakorlatokra – hamarosan!

Előző héten Pozsonyban az URBACT Monitoring Bizottság engedélyt adott egy új típusú pályázat meghirdetésére a jó gyakorlatok átadása érdekében. Az európai városfejlesztési megoldásokra építve a pályázat célja az európai jó gyakorlatok összegyűjtése úgy, hogy ezeket a városok megértsék, alkalmazni és hasznosítani tudják szerte Európában és azon túl is.

Pályázat kiírási időpontja: 2016. december

Kiválasztottak 7 új URBACT megvalósítási projektet!

Az URBACT III Monitoring Bizottsága októberi pozsonyi ülésén új megvalósítási városhálózati projektjavaslatokat hagyott jóvá, amelyek már kezdhetik is működésüket az URBACT keretében.

Interjú az URBACT PROCURE projekt képviselőivel

Az URBACT Nyári Egyetem alatt és azt követően arról kérdeztük Véghseő Sándor projekt menedzsert, valamint dr. Serfőző Andrea és dr. Kirilla Szilvia közbeszerzési szakértőket, az URBACT helyi csoport tagjait, hogy mik az eddigi tapasztalatok, tanulságok, célok a nagykállói partnerséggel zajló PROCURE projektben és mik a nyári egyetem hozadékai számukra.

Eindhoven a szociális ellátás keretében szabad teret ad a városi közösség együttműködési törekvéseinek

Ismeretes, miért váltak az utóbbi időben híressé a holland városok az urbanisták között. Az év elején azt hallottuk, hogy négy holland város – Tilburg, Utrecht, Groningen és Wageningen 2016. január óta feltétel nélküli társadalombiztosítási fizetséget ad (a kormány havi jövedelmet fizetett foglalkozás vagy közszolgálati munka kötelezettsége nélkül) a szociális segélyezettek egy részének. Azt vizsgálják, hogy az érintettek aktivitása nagyobb lesz-e a jelenlegi, merev rendszer kedvezményezettjeinél.

Praktikus tervezési módszerek - hat lépés az önkormányzatok számára integrált akciótervük kidolgozásához

Az integrált városfejlesztés, a társadalmi részvétellel folytatott akciótervezés az URBACT program lényege. 2016. augusztus 24-26-án, az URBACT Nyári Egyetemén, Rotterdamban az URBACT városhálózatokban résztvevő 170 európai város több mint 380 képviselője gyűlt össze, hogy megtanulják, hogyan lehet integrált településpolitikát alakítani az alábbi akciótervezési ciklusok alkalmazásával.

Az érzékelőkben nincs értelem: okos városok az állampolgárokért

„Az okos városok képviselik a fejlődés csúcsát, ahol összekapcsolódnak a helyi civil mozgalmak a szilíciumvölgyi gondolkodásmóddal. Az okos városok azt ígérik, hogy tiszta, hatékony, fenntartható és attraktív városokat építünk, melyek egyúttal a gazdasági fejlődést is előmozdítják. A politikusok azt remélik, hogy az okos város a kulcs, mely hidat teremt a társadalmi, az ökológiai és a gazdasági fenntarthatóság között.” (Alanus Von Radecki: Smart Impact State of Art, 2015. november).

Oldalak