Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Az Autómentes sugárút sikere Tartuban

Tartu Autómentes sugárútja ösztönözte a gazdaságot és arra biztatta a városlakókat, hogy élvezzék ki a biztonságos tér adta új lehetőségeket!
 

Betekintés az URGE hálózat munkájába: tematikus jelentés

Összegzés az URGE hálózat „Bayernkaserne” kísérleti projektjének tapasztalatairól: A szabályozási és szabványosítási igények, mint a körforgásos gazdaság előmozdításának mozgatórugói az építőiparban.
 

„A tudásátadás elsősorban nem város és város között, hanem ember és ember között történik” – Interjú a nyíregyházi TechRevolution projekt vezetőjével és szakértőjével

Nyíregyháza az utóbbi néhány évben jelentős lépéseket tett a gazdaságfejlesztéshez és a digitális gazdaság megerősítéséhez szükséges infrastrukturális és személyi feltételek, valamint az ezeket megalapozó működési modell megteremtésében. Jelenleg zajló URBACT projektjükről, az erre épülő további fejlesztéseikről, illetve az elmúlt időszak kihívásairól, jövőbeli tervekről a projekt képviselőivel Bartók Dáviddal és Kézy Bélával beszélgettünk.
 

Célunk, hogy az itt tanuló külföldi diákok otthon érezzék magukat városunkban – Interjú a Welcoming International Talent projekt képviselőjével

A külföldiek már évtizedek óta jelen vannak Debrecen vérkeringésében, hiszen egyetemvárosként a rendszerváltást megelőzően is népszerűek voltak a felsőfokú képzések a külföldiek körében is, és ez a 21. századra tovább erősödött: mára 7000-nél is több hallgató él Debrecenben. 

Felmérés az URBACT programról

Az URBACT egy európai területi együttműködési program, amely 2002 óta lehetővé teszi az európai városok számára, hogy hálózatokat képezve egymástól tanuljanak, fejlesszék kapacitásaikat, és jobb, integráltabb várospolitikát alakítsanak ki.
 

Városfejlesztési Hálózat - webinárium sorozat, 2021. február 3-17.

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és az Európai Bizottság Közös Kutatási Központja által november 3-25. között került megrendezésre a Városfejlesztési Hálózat webinárium sorozata, melynek címe: „A fenntartható városfejlesztés hat alapköve”. A webiárium a Közös Kutatási Központ és a Regionális Főigazgatóság által közösen publikált, a Fenntartható városfejlesztési stratégiák kézikönyvén alapul.
 

Az URBACT összefoglalója az Új Lipcsei Kartáról

A következőkben a fenntartható városfejlesztés megújított uniós alapelveiről lesz szó, valamint arról, hogy az URBACT ehhez hogyan járult hozzá.
 

URBACT Online Várostalálkozó – Összefoglaló, 2020. december 8.

A program során a bevezető előadásokban a folyamatban lévő és a következő EU-s ciklus két népszerű témakörét érintettük: szó esett a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD program) városi tapasztalatairól, továbbá két előadást szenteltünk a zöld-kék infrastruktúra témakörének. Az előadásokat követően egy tanulságos panelbeszélgetésre került sor az akciótervezési hálózatok négy hazai városának képviselőivel, szakértőivel.

 

Oldalak