Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Harc a talentumért a városokban

„A harc a talentumért” (tehetségért, jó képességért)  1997-ben jelent meg először az úttörő McKinsey tanulmányban (Steven Hankin,  McKinsey  és  Társa tanácsadó cég) amely szerint a fokozódó gazdasági verseny közepette a tehetséges dolgozók alkalmazása és megtartása stratégiai vállalati kihívás és a hatékonyság döntő mozgatója.  A tanulmány olyan gondolkodásmódot javasolt, amelyben hangsúlyt kap a tehetség fontossága a szervezetek sikeres működésében és annak felismerése, hogy a tehetség megléte minden szinten versenyelőnyt jelent.

Az alvó óriások ébresztése? Az URBACT „Második Esély” nevű városhálózatának küldetése

Nápoly sűrűn beépített területén, Mostesanto-n sétálva a látogatókat megdöbbenti, ahogy a keskeny utcákon a parkoló és robogó autók és motorkerékpárok között a járókelők alig tudnak mozogni. Nincsen fa, nincs park és semmilyen zöldterület sincsen. A lakóknak hosszú utat kell megtenniük ahhoz, hogy a zsúfolt épületekből és utcákból nagyobb zöldterületbe jussanak.

Tájékoztatás az Open & Agile Smart Cities kezdeményezésről

Szeretnénk felhívni figyelmét az Open & Agile Smart Cities kezdeményezésre, amely várja további városok csatlakozását. Az OASM közösen elfogadott, átjárhatóságot biztosító standardokkal segíti a résztvevő városokat a kipróbált, kölcsönösen alkalmazható okos város megoldások adaptálásában. Az OASM célja egy globális smart city piac megteremtése, ahol a városok a főszereplők, és együttműködő partnerségek jöhetnek létre az üzleti és közösségi szférával. 

URBACT III Infó Nap – megnyílt a lehetőség a megvalósítási városhálózatok előtt

A Miniszterelnökség – a Nemzeti Urbact Pontként működő Lechner Tudásközpont szervezésében – 2016. március 30-án tartotta a megvalósítási városhálózatok alakítására szóló felhíváshoz kapcsolódó URBACT információs napot. A rendezvényen közel 60-an voltak kíváncsiak a csatlakozás lehetőségeire.

Megjelent az URBACT III program felhívása megvalósítási városhálózatok létrehozására

Az integrált városfejlesztést szolgáló európai URBACT program örömmel jelenti, hogy 2016. március 22-én megjelentette a megvalósítási városhálózatokra vonatkozó felhívást. A pályázatok beadásának határideje 2016. június 22.

URBACT INFÓ NAP

Az URBACT III városfejlesztési program közzéteszi az első pályázati felhívást megvalósítási projektek elkészítésére. Az URBACT azokat a városokat invitálja a városhálózati projektekbe, amelyek már rendelkeznek integrált városfejlesztési stratégiával vagy akciótervvel, és tökéletesíteni szeretnék annak megvalósítását.

Március 31-ig adhatók be pályázatok az Urban Innovative Actions programra

Ahogy már beszámoltunk róla, megjelentek az Urban Innovative Actions program első felhívásai. A pályázatok a feladatmeghatározás szerint és a pályázati sablon alapján kidolgozva március 31-éig nyújthatók be az elektronikus feltöltőfelületen keresztül.

Részvétel vagy befogadás?

Az útmutatók és tankönyvek szerint minél magasabb szintet ér el a helyi érintettek bevonása a várostervezési folyamatokban, annál jobbak lesznek az eredmények. A valóság azonban nem ilyen fekete-fehér: a részvételi tervezésnek is számos buktatója van, amint az látni fogjuk a budapesti és berlini példákból. Az elemzéshez egyrészt az Európai Bizottság Hetes Keretprogramjának Green Surge projektje, másrészt az URBACT USER network  adott inspirációt.

Megjelentek az Urban Innovative Actions program első felhívásai

A Terület- és Városfejlesztési Főigazgatóság örömmel jelenti, hogy az Urban Innovative Actions nevű kezdeményezés első felhívásai megjelentek. A kezdeményezés segítségével nagyobb városok önkormányzatai próbálhatnak ki újszerű megoldásokat a kihívásaik kezelésében.

Kick off meeting Budapest 18. – UrbanGreenLabs projekt

Budapesten találkoztak a főváros 18. kerületének vezető partnerségével induló UrbanGreenLabs projektet kezdeményező partnerek 2015. október 28-29-én.  A projekt ambiciózus célt tűzött maga elé: a helyi kormányzási formák megreformálásával kívánja elérni azt, hogy a városok szereplői jobb együttműködést alakítsanak ki a zöldebb, fenntarthatóbb helyi gazdaság fejlesztése érdekében.

Oldalak