Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Városok és kultúra – az olasz városok üzenete

Az Európai Unió 2018-ra, a Kulturális Örökség Évére készül.  Simone D’Antonio három olasz várost mutat be, ahol a kultúra különböző módokon segíti elő a fenntartható fejlődést. Mantova belvárosának utcáin sétálva vagy Pistoia San Giorgio közkönyvtárában nézelődve könnyen észre lehet venni a kultúra hatásának eltérő dimenzióit – ahogyan Mantovában nézik a turisták az emlékműveket, vagy ahogyan a diákok és az idősebb lakók találkoznak a kulturális rendezvényeken Pistoia innovatív közterein: ezek mind azt mutatják, hogy a kulturális élmény többféle módon tapasztalható meg, és hogy valamennyit integrált, együttműködő stratégiák alkalmazásával lehet ösztönözni. 

Egyre nagyobb az élelmiszer szerepe városaink megújításában

Az URBACT Agri-Urban hálózat közép- és kisvárosainak képviselői nemrég Fuldaoban találkoztak, hogy tapasztalatot cseréljenek városaik élelmezési infrastruktúrájának javításáról. A kérdés az volt, hogy hogyan működhetünk hatékonyabban együtt az élelmiszertermelőkkel? Hogyan ösztönözhetjük az ellátási lánc innovációját? Hogyan tegyük jobbá az iskolákban, és gondozóintézetekben a közbeszerzést ahhoz, hogy átalakuljanak a helyi élelmiszerellátási láncok és a fogyasztási szokások? 

4 lecke a digitális fejlődés előmozdítására – TechTown történetek Tallinból

2016 elején, a TechTown összejövetelén, egy dombtetőn, szép kilátással San Sebastianra, Alison Partridge, a projekt vezető szakértője és én azzal fordultunk a 11 városból álló új URBACT hálózat tagjaihoz, hogy jó lenne, ha egy év múlva mindnyájan eljönnének Észtországba, Tallinba tanulmányútra. Zavart csend fogadta a bejelentést… csak két város jelezte, hogy jó az ötlet.

Nyitott házak hétvégéje

Az URBACT Jó Gyakorlat felhívására két hazai város pályázott sikerrel. Kazincbarcika mellett Újbuda önkormányzata terjesztett fel olyan gyakorlatot – az egész fővárost érintő Budapest100 fesztivált –, amelyet az URBACT Titkárság más városok számára is követendőnek, példamutatónak ítélt. 

A városok szociális megújítása nemzedékek közti együttműködéssel

Az URBACT Jó Gyakorlat Városok közé két hazai várost válogattak be. Ezek egyike Kazincbarcika, ahol egy olyan helyi kezdeményezés indult és terjedt el, amely a nyugdíjasok és a fiatalok összehozását célozza.

Minden várost várunk az URBACT Városfesztiválra – lehet regisztrálni!

Már lehet regisztrálni az URBACT Városfesztiválra. A rendezvény Tallinban (Észtországban) lesz, 2017. október 3-5-én. Várjuk az európai városokat, a kicsiket és a nagyokat egyaránt, azokat, akik jól ismerik az URBACT Programot, és azokat is, akik most ismerkednek a programmal. Érdemes gyorsan jelentkezni, amíg van hely. 

Felemelkedik a függöny: URBACT Jó Gyakorlat városok

Mi az, ami összeköti Barcelonát, Tamperét és Dupnitsát? Nem sok – gondoljuk. Barcelona világváros, világhírű az innováció, a gasztronómia és a kultúra terén. Tampere finnországi középváros, a finn ipari forradalom jelentős központja. Dupnitsa kisváros Bulgária nyugati részén, a Balkán hegység lábánál. Mi a közös bennük? Eláruljuk: mindegyik elnyerte az URBACT Jó Gyakorlat város címet.

Az új URBACT Jó Gyakorlat címet 97 város kapta

Az URBACT, az EU városfejlesztési programja 97 európai városnak adományozott új ’URBACT Jó Gyakorlat Város’ címet.

Életkor-specifikus lakókörnyezet? Ne versenyezzünk, inkább keressünk új együttműködési módokat!

Európa a demográfiai változás korát éli, és jó esély van az egyre magasabb élettartamra. Emiatt viszont a segítségre szoruló idősek száma nőni fog a soron következő évtizedekben. Az Eurostat adatai szerint a 65 évesnél idősebbek aránya a mostani 19 %-ről 29 %-ra nő 2050-ig. Ugyanakkor a csökkenő születési arányok miatt egyre kevesebb a róluk gondoskodni tudó barátok és rokonok száma. A demográfiai helyzethez való alkalmazkodás és az idősek számára megfelelő életfeltételek biztosítása az európai városok nagy kihívása lesz a közeli jövőben.

REFILL (Újratöltés) – Társ-közvetítők

A REFILL (Újratöltés) projekt a kiürült terek újrahasznosításáról szól. Az alapkérdés az, hogy hogyan lehet ezeket a tereket a legjobban hasznosítani. A cikk a városi igazgatásügyi osztályok és a kiürült városi területek ideiglenes hasznosítását tervező polgári kezdeményezések közötti barátkozás folyamatát mutatja be.

Oldalak