Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Renovation wave: Mit akar az EU és mi lesz a hatás a magyar városokra?

Az Európai Bizottság október 14-én hozta nyilvánosságra a „A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives” elnevezésű stratégiáját. A dokumentumban foglalt célokról máris megindultak a nemzetközi és hazai viták.

UIA Transzfer Pilot Projekt felhívás

A Monitoring Bizottság 2021. november 11-i jóváhagyását követően a pilot projektként induló hálózatok kialakításának lehetőségéről nemrég új felhívás jelent meg.
 

EUKN webinár V4 országok számára: Átmenet egy fenntarthatóbb jövő felé

A Visegrádi országok együttműködésének keretében a lengyel elnökség során az Európai Városok Tudáshálózata (EUKN) a lengyel Fejlesztési Alapok és Regionális Politikai Minisztériummal közösen 2020. december 16-án 10.00 órai kezdettel „Átmenet egy fenntarthatóbb jövő felé: Európai jó példák a városok számára” címmel webinárt szervez.

URBACT Online Várostalálkozó, 2020. december 8.

A Miniszterelnökség és az URBACT Nemzeti Tájékoztatási Pontja idén is megrendezi a hazai várostalálkozót, amelyre ezúton szeretettel meghívjuk a városok képviselőit, szakértőket és az érdeklődőket.

Mi kell egy közösségi kert létrehozásához? Íme a krakkói jó gyakorlat

Krakkóban a városi zöldfelületekért felelős hatóság nemrégiben egy nagyon érdekes cikket tett közzé arról, hogyan lehet közösségi kerteket létrehozni, amelyek nem csak egyszerű kertek, hanem olyan szerveződések, ahol a hangsúly a közösségen van, mely egyben nagy kihívást is jelent.

Az V. Nemzetközi Innovato-R találkozó Portóban magyar résztvevőkkel

A találkozóra Portóban került sor, online formában, amelynek középpontjában a projekt eredményességének értékelése, valamint a jövőbeli tevékenységek és határidők tervezése állt.

Európai városfejlesztési jó gyakorlatok sikeres adaptációja

Mit tanultunk, hogyan készüljünk a 2021-27-es időszakra?
 
Online konferencia – Összefoglaló – 2020. november 4.
 

URBACT TOOLBOX

Hasznos eszközök és módszerek az integrált és részvételiségen alapuló projektek tervezéséhez és megvalósításához
 

A helyi élelmiszer-rendszerek megerősítése: mi a siker receptje?

Ismerje meg, hogy az URBACT városok miként alkalmazzák a fenntartható élelmiszer-rendszereket és a városi mezőgazdaság különböző formáit a helyi kihívások kezelésére.
 

Oldalak