URBACT tudásmegosztás – Megjelentek a legújabb kiadványok!

A 2002 óta működő URBACT program az első Európai Térségi Együttműködési program, amely nagy hangsúlyt fektet a program, illetve témában kapcsolódó egyéb európai projektek és programok során felhalmozódott tapasztalatok leszűrésére és megosztására. A tapasztalatok „tőkésítése”, azaz a kapitalizációs (tudástőke-felhalmozási) folyamat mellett a program felvállalt feladata e tudás hatékony kommunikációja, megosztása annak érdekében, hogy a jó példákat bevezesse az elterjedt városfejlesztési, városüzemeltetési gyakorlatba.

A 2014-20-as időszakra az URBACT III program egyik fő célja, hogy a szakemberek és a döntéshozók számára elérhetővé tegye a program felhalmozott tematikus tudását, és a városfejlesztési szakpolitikák javítása érdekében megossza a tapasztalatokat és a know-how-t a fenntartható városfejlesztés valamennyi területén.

A program az alábbi eszközök és tevékenységek segítségével szűri le, kommunikálja és teszi elérhetővé a jó gyakorlatokat és tapasztalatokat (indikatív lista):

  • Tematikus szakértői szolgáltatások a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kapacitások fejlesztése érdekében;
  • Honlap üzemeltetése a tudás és tapasztalatok hozzáférhetőségének biztosítására, közösségi média tevékenységek.
  • Tematikus publikációk, úgymint hírlevelek, szakpolitikai tájékoztatók, esettanulmányok, kiadványok stb.
  • Konferenciák, tematikus események, szemináriumok, műhelymunkák gyakorló városfejlesztő szakemberek számára.
  • URBACT Nemzeti Tájékoztatási Pontok fenntartása a program tevékenységeinek és eredményeinek nemzeti szintű és nemzeti nyelven történő kommunikálására.
  • Együttműködés más szervezetekkel (programokkal, hálózatokkal stb.), amelyek a fenntartható városfejlesztés, illetve a város-vidék kapcsolatok területén működnek.

Az URBACT program a tudáskapitalizáció új módját teremtette meg a tematikus munkacsoportok („workstreamek”) kialakításával. Ezek a műhelyek egy-egy megadott téma feldolgozására jöttek létre 12-15 hónapra, multidiszciplináris európai szereplőkkel: gyakorló szakemberekkel, tervezőkkel, URBACT szakértőkkel, egyetemek képviselőivel, európai programok és projektek munkatársaival és nemzetközi szervezetekkel.

Kapitalizációs munkacsoportok 2014-2015-ben

2014-2015-ben az URBACT II program keretében 4 munkacsoport állt fel. A találkozók, interjúk, tanulmányi kirándulások, műhelymunkák és az irodai munka eredményei most elérhetővé váltak videók, pdf-es kiadványok és internetes beszámolók formájában (egyenlőre csak angol nyelven). A tanulmányok konkrét példákat és eszközöket mutatnak be a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, a fenntartható városi regeneráció és a társadalmi innováció tekintetében. Bár a munkacsoportok egy-egy specifikus téma feldolgozásán dolgoztak, ezek szorosan összefüggenek és kapcsolódnak egymáshoz, mutatva az integrált megoldások fontosságát a városi kihívások kezelésében. A városok folyamatos változásban vannak, ezek a tanulmányok pedig segítenek a városi szakembereknek különféle lehetőségek és módszerek megismerésében, kipróbálásában. Fontos felismerés, hogy a városoknak és várostérségeknek a meglévő, belső erősségeikre kell építeniük, összekapcsolva és mobilizálva szereplőiket, bevonva a lakosságot, új, innovatív területeket tárva fel.

A munkacsoportok által feldolgozott és a kiadványok által lefedett négy témakör a következő:

1.) Új városi gazdaságok: mi köze az Ön városának a digitális, az egészség- és a zöld gazdasághoz?

A munkacsoport kiadványa bemutatja, hogyan kellene a városoknak a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket összekapcsolniuk a társadalmi kihívásokkal és a társadalmi innovációval. Fontos üzenet, hogy a gazdasági növekedésből részesülnie kell a város valamennyi szereplőjének, miközben a környezeti állapot nem romolhat. A kiadvány két kulcsfontosságú elvre hívja fel a figyelmet. Az első értelmében a városoknak a specifikus helyi adottságokra, erősségekre és hagyományokra kell építeniük, és ezeket kell összekapcsolniuk ígéretes új területekkel. A második elv szerint a városokat partnerség alapú együttműködésben kell fejleszteni, a legkülönbözőbb érintettek bevonásával.

VideóZárókiadványEsettanulmány - Nyitott adatbázis gazdaság: a digitális innováció elősegítése Dublinban (IR), Esettanulmány - Új típusú klaszter-rendszer: San Sebastian szörf gazdasága (ES)

2.) Munkahelyteremtés: hogyan hozhat létre az Ön városa munkahelyeket a fiatalok számára?

A Munkahelyteremtés egy munkanélküli generáció számára című kiadvány számos cikket, esettanulmányt és interjút dolgoz fel annak bemutatására, hogy miért kell az európai városok egyik fő feladatának tekinteni a fiatalok foglalkoztatásának megoldását. A helyzet feltárása két fő területre fókuszál: mit tehetnek a városok a fiatalok munkalehetőségeivel kapcsolatos kihívások jobb megértéséért; és mit tehetnek azért, hogy a munkáltatókat hatékonyabban bevonják a megoldásba.

VideóZárókiadványEsettanulmány: Leeds City Region: egy munkanélküliség nélküli város felé  (UK), Esettanulmány - Fiatal kreatívok támogatása Thessalonikiban (EL)

3.) Társadalmi innováció városokban: hogyan tudja az Ön városa bevonni polgárait, és ezáltal jobban megfelelni a társadalmi elvárásoknak?

A Társadalmi innováció városokban című kiadvány a városok szemszögéből néz rá a témára. A társadalmi innováció keretében újszerű megoldásokat, a szerveződés új szintjeit és új kapcsolatokat kell találnunk a társadalmi problémák megoldásában. „Annak érdekében, hogy a társadalmi innovációt elősegítsék és ebben eredményeket érjenek el, a városoknak meg kell változtatniuk kormányzási modelljüket és nyitniuk kell minden szereplő felé: a hivataloktól a lakosokig, beleértve a civileket és más szereplőket. A városvezetésnek ez a fajta új megközelítése már önmagában egy társadalmi innováció. Az újszerűség abban rejlik, hogy az irányítást nem a valóságtól és a szereplőktől elszigetelt adminisztrációs folyamatnak tekintjük, hanem az érdekeltek és a polgárok bevonásával keresünk új, célravezető módszereket.”

VideóZárókiadványEsettanulmány - Amersfoort: egy együttműködő önkormányzat felépítése (NL), Esettanulmány - Gdansk: a felelősség megosztásának első lépései (PL)

4.) Várostérségek fenntartható regenerációja: hogyan tud az Ön városa szembenézni a környezeti kihívásokkal?

A Várostérségek fenntartható regenerációja című kiadvány megvizsgálja azokat a legfontosabb kihívásokat, amelyekkel a városoknak ezen a területen szembe kell nézniük, és bemutatja azokat a megoldásokat, amelyeket Európa-szerte tapsztaltak. Míg a hangsúly a fizikai beavatkozáson van, a tanulmány megvizsgálja a tágabb összefüggéseket is a fenntarthatóság társadalmi és intézményi vonatkozásaiban.

VideóZárókiadványEsettanulmány - A klímaváltozás ellen: a hamburgi Nemzetközi Építészeti Kiállítás (DE), Esettanulmány - Vilnius: úton a fenntartható városregeneráció felé (LT)