Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Eindhoven a szociális ellátás keretében szabad teret ad a városi közösség együttműködési törekvéseinek

Ismeretes, miért váltak az utóbbi időben híressé a holland városok az urbanisták között. Az év elején azt hallottuk, hogy négy holland város – Tilburg, Utrecht, Groningen és Wageningen 2016. január óta feltétel nélküli társadalombiztosítási fizetséget ad (a kormány havi jövedelmet fizetett foglalkozás vagy közszolgálati munka kötelezettsége nélkül) a szociális segélyezettek egy részének. Azt vizsgálják, hogy az érintettek aktivitása nagyobb lesz-e a jelenlegi, merev rendszer kedvezményezettjeinél.

Praktikus tervezési módszerek - hat lépés az önkormányzatok számára integrált akciótervük kidolgozásához

Az integrált városfejlesztés, a társadalmi részvétellel folytatott akciótervezés az URBACT program lényege. 2016. augusztus 24-26-án, az URBACT Nyári Egyetemén, Rotterdamban az URBACT városhálózatokban résztvevő 170 európai város több mint 380 képviselője gyűlt össze, hogy megtanulják, hogyan lehet integrált településpolitikát alakítani az alábbi akciótervezési ciklusok alkalmazásával.

Az érzékelőkben nincs értelem: okos városok az állampolgárokért

„Az okos városok képviselik a fejlődés csúcsát, ahol összekapcsolódnak a helyi civil mozgalmak a szilíciumvölgyi gondolkodásmóddal. Az okos városok azt ígérik, hogy tiszta, hatékony, fenntartható és attraktív városokat építünk, melyek egyúttal a gazdasági fejlődést is előmozdítják. A politikusok azt remélik, hogy az okos város a kulcs, mely hidat teremt a társadalmi, az ökológiai és a gazdasági fenntarthatóság között.” (Alanus Von Radecki: Smart Impact State of Art, 2015. november).

Most jelentkezhet a III. HABITAT Konferenciára és az URBACT hálózatépítő programjára: Quito, Ecuador, 2016. október 17-20.

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése Quito-ban (Ecuador) 2016.október 17-20-án rendezi meg III. Habitat Lakásügyi és Fenntartható Városfejlesztési Konferenciáját, amelynek célja az 1996.évi Istanbuli Habitat Agendára épülő Új Városi Agenda elfogadása.

Interjú az URBACT Interactive Cities projekt képviselőivel

Az URBACT Nyári Egyetem alatt és azt követően arról kérdeztük Mocsár-Vámos Mariann, városfejlesztési szakértőt (EDC Debrecen Nonprofit Kft.) és Polyák Levente URBACT szakértőt hogy mik az eddigi tapasztalatok, tanulságok, célok a debreceni partnerséggel zajló Interactive Cities projektben és mik a nyári egyetem hozadékai számukra.

Városok minden korosztálynak: 3 inspiráló ötlet

Azt állítjuk, hogy mindenki számára építjük a városokat, úgy tűnik azonban, hogy nem mindenki van meghívva az erről folyó párbeszédbe. A kirekesztés számtalan dimenziója közül, mint például a nemek, a gazdasági státusz, vagy a nemzetiség alapján történő megkülönböztetés, van egy, amit talán a legkönnyebb orvosolni, mégis sokszor megfeledkezünk róla: a kor.

Az EU beszerzési irányelveinek lehetőségei

Az elmúlt tíz évem nagy részében közbeszerzésekkel és helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkoztam. Ennek a munkának az egyik hangsúlyos része annak a jelentős összegnek a helyi gazdaságra, társadalomra és környezetre gyakorolt hatásának a vizsgálata, amelyet az Egyesült Királyságban termékek és szolgáltatások beszerzésére fordítottak; továbbá a helyi önkormányzatok beszerzéssekkel foglalkozó részlegeinek szemléletformálása annak érdekében, hogy a beszerzéseket progresszívebben és innovatívabban kezeljék. 

Egy esemény, amire sokan várnak!

Az URBACT Nyári Egyetem helyszíne Rotterdam lesz, időpontja: 2016. augusztus 24-26. Kiváló tanulási lehetőség, kifejezetten az URBACT városhálózatokban résztvevő városok számára alakították ki.

Az RFSC-vel kapcsolatos hírek

Mennyire szolgálja a fenntarthatóságot az Önök helyi fejlesztési stratégiája? Ellenőrizze, értékelje, monitorozza online a Referenciakeret a Fenntartható Városokért (RFSC) új verziójával!

Az európai Városi Agenda kihívása – újabb vélemény Amszterdamból

Történt valami ígéretes vagy nem meglepő – ahogy tetszik – az európai várospolitikában a múlt hónap végén. Május 30-án a Városügyekért felelős EU Miniszterek informális ülést tartottak Amszterdamban, és aláírták az Amszterdami Paktum elnevezésű dokumentumot. Ez a dokumentum indítja el az európai városok jövőjére irányuló napirendet, amely tematikus partnerkapcsolatok létesítésével jobb koordinációt, jobb finanszírozást, a fő városi kihívások jobb megismerését teszi lehetővé.

Oldalak