Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Elfogadták az URBACT III program első 21 akciótervezési hálózatát

Az URBACT III Bizottság elfogadta azokat az akciótervezési hálózatokat, amelyek még szeptemberben megkezdhetik a munkát. A kiválasztott 21 hálózat a következő:

Városhasználat – fókuszban a zöldterületek

Az utóbbi években Budapest (és más hazai városok) számos frekventált zöldfelületét tervezték és építették újra. A megújulási láz különösen magasra hágott a 2014-es őszi helyhatósági választások előtt. Ezzel mára a 60-as, 70-es években kialakított, az akkori térhasználati dogmákat tükröző parkok, kertek és egyéb közösségi terek jelentős része megújult. Bár a felújítások során közösségi tervezés csak egy-két esetben zajlott, a tervezők fiatal generációja érzékeny a várostervezés mai trendjeire, a használók igényeire. Vajon mennyire tükrözik az új zöldfelületek a kor elvárásait, hogyan hat ez a megújulási hullám a lakosság közterület-használati szokásaira?

Több, mint 400 város jelentkezett az URBACT III programra

Nem sokkal az URBACT III program 2014. decemberi elfogadása után a Titkárság meghirdette az első pályázati felhívást 20 akciótervezési hálózat létrehozására. A cél az európai városok támogatása fenntartható és integrált városfejlesztési stratégiák és akciótervek elkészítésére. A felhívásra 99 városhálózat alakult, amelyben több, mint 400 európai város vesz részt. Ezek a számok világosan megmutatják az érdeklődés magas szintjét: az európai városok keresik a lehetőséget a tudásátadásra, a tapasztalatcserére, a kapacitásépítésre és a komplex kihívásokkal való szembenézésre.

Nyitott Napok 2015

A „13. Régiók és Városok Európai Hete” rendezvényt 2015. október 12-15 között tartják Brüsszelben.

Városfejlesztés közösségi finanszírozásban?

Mi köze van a közösségi finanszírozásnak a városfejlesztéshez? Milyen szerepet játszhat a közösségi finanszírozás a városok támogatásszükségletében? Ezek a kérdések is felmerültek az URBACT ESIMeC II hálózat egyik kurzusán, amely az innovatív finanszírozás különböző modelljeit vizsgálta. Ilyenek többek között a társadalmi befektetési kötvények, a public-private-partnerships és – e cikk fókusza – a közösségi finanszírozás.

URBACT tudásmegosztás – Megjelentek a legújabb kiadványok!

A 2002 óta működő URBACT program az első Európai Térségi Együttműködési program, amely nagy hangsúlyt fektet a program, illetve témában kapcsolódó egyéb európai projektek és programok során felhalmozódott tapasztalatok leszűrésére és megosztására. A tapasztalatok „tőkésítése”, azaz a kapitalizációs folyamat mellett a program felvállalt feladata e tudás hatékony kommunikációja, megosztása annak érdekében, hogy a jó példákat bevezesse az elterjedt városfejlesztési, városüzemeltetési gyakorlatba.

HÁRMAS SPIRÁL – Hol állnak Európa városai?

Az egyetem-ipar-kormányzat ’hármas spirál’ (3S) együttműködése az utóbbi évtizedek legnépszerűbb innovációs modellje. Mi ennek a jelentősége a városok számára? Hogyan fejleszthetik gazdaságukat a hármas spirál megközelítéssel? Mit tanulhatunk az európai és az URBACT példákból?

Kertészkedéssel a roma közösség erősödéséért

A nyíregyházi Huszártelepen, a város legnagyobb, 1800 roma által lakott szegregátumában nagy esemény volt a ruha- és tűzifaosztás. A szóbeszéd szerint a lakóházak felújítását végző cég és az iskolaigazgató szervezték az adományt. A családok a legkülönbözőbb típusú babakocsikkal felszerelkezve várakoztak – hiszen valamivel haza kellett szállítani a fát. Ez azonban csak az első lépése volt egy szociális városrehabilitációs és közösségfejlesztő folyamatnak. Kézy Béla URBACT vezető szakértő írása a roma közösséggel végzett hatékony és eredményes munkáról.

Oldalak