A városok igényeire építve tervezzük az URBACT következő generációját

Folyamatban van a 2021-2028-as URBACT IV program alapjának lerakása.

Megkérdeztük, hogy mire van szüksége a városoknak.

Az URBACT-ről közismert, hogy meghallgatja a városok igényeit, és ez a következő URBACT program előkészítésében is fontos tényező. A háttérmunka részeként a felhasználói igények felmérését köröztettük a városok, a nemzeti képviselők és más érdekelt felek körében, hogy begyűjtsük javaslataikat. A kérdések a városok kihívásaira és az ezekre adott válaszokra, valamint az URBACT IV jövőbeni fókuszterületeire és tevékenységeire terjedtek ki.

A felhasználói felmérés elvégzése most azért is fontos volt, mert 2014 óta jelentős változások történtek a várospolitikai környezetben, az EK kezdeményezéseinek indításával, például a UIA tevékenységeivel, az EU Városi Menetrendjének kormányközi együttműködéseivel és az új Lipcsei Kartával, amely a „zöld, igazságos és produktív” városok koncepciójára összpontosít. A városok szükségleteinek és az URBACT kulcsfontosságú hozzáadott értékeinek azonosítása ebben az összefüggésben még soha nem volt ilyen fontos.

A feltett kérdések közvetlenül a 2019. évi Future of Cities jelentésben (Joint Research Centre) azonosított kulcsfontosságú kihívásokra épülnek, nevezetesen az éghajlatváltozásra, a társadalmi szegregációra, az egészségre és a jólétre, a fenntartható szolgáltatásokra és a helyi gazdaságra. Ez azt is hivatott volt biztosítani, hogy a kérdések és a válaszok szorosan összekapcsolhatók legyenek a kohéziós politikai célokkal és az új Lipcsei Karta fő alapelveivel.

Lenyűgöző módon egy hónapon belül a felmérésre 532 válasz érkezett valamennyi URBACT tagállamból. A válaszok legnagyobb csoportja (322) városokból származott, köztük mindenféle méretűek – a 20 000-nél is kisebb lakosú településektől a több mint kétmilliós városig.

A résztvevők körülbelül 40%-a jelezte, hogy soha nem vett részt URBACT tevékenységekben. Ez azt mutatja, hogy az URBACT program iránti érdeklődés nem korlátozódik a jelenlegi „URBACT közösségre”, amely nagyon biztató jel a program jövőbeli fejlődéséhez.

Ezt mondták a városok

A felmérés során kapott válaszok áttekintésekor érdekes trendek bontakoznak ki. A legmeglepőbb módon az URBACT IV felmérés válaszadói egyértelműen elismerik az éghajlatváltozást a városok előtt álló legfontosabb kihívásként. Több mint 300 város döntött úgy, hogy „alkalmazkodik az éghajlatváltozás hatásaihoz, csökkenti a CO2-kibocsátást, csökkenti a városok környezeti lábnyomát, erősíti a fenntartható mobilitásra való törekvést”, mivel ez mindenek felett álló feladat.

Az éghajlatváltozás után a helyi szolgáltatások kérdése vált a második legfontosabb kihívássá. Több mint 200 válaszadó tartotta fontosnak, hogy „fenntartható és hatékony köz- és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtson, erős helyi gazdaságot építsen” a városok prioritásaként. Megdöbbentő, hogy a legkisebb városok számára egyértelműen a szolgáltatások biztosítása jelenti a legnagyobb kihívást.

A szociális és egészségügyi kérdéseket, bár ritkábban emeltek ki a válaszolók, továbbra is kulcsfontosságú kihívásaként azonosították. Ezenkívül, mivel a felmérés akkor zárult, amikor a Covid-19 világjárvány legdrámaibb hatásai jelentkeztek, valószínű, hogy az egészség és a jólét kihívásának most még nagyobb jelentősége lesz.

A városok számára azonosított kihívások kezelésének fő eszközeit illetően a két leginkább idézett: 1. „a városi kormányzás megerősítése, az új perspektívákra és megoldásokra építve az állampolgárokkal közösen kidolgozott stratégiák” és 2; „fizikai beavatkozások, például jól megtervezett nyilvános vagy zöld terek létrehozása és a városi megújulás”. Az első egyértelműen mutatja, hogy az URBACT-módszer potenciálisan kulcsfontosságú eszköz a városok jövőbeli igényeinek kielégítéséhez.

A leendő URBACT IV program informálása

A felmérésekre adott válaszok csak egy részét képezik a leendő URBACT program stratégiáját és intézkedéseit kidolgozó programozási bizottság munkájához adott inputoknak. A programozási bizottságban valamennyi EU-tagállam képviselői, valamint az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága, a CEMR és az Eurocities képviselői is részt vesznek.

A felmérés eredményeit a már meglévő beszámolók tükrében értékelhettük. Ilyenek például az URBACT III és az új Lipcsei Charta végrehajtási értékelése, valamint a program érdekelt feleivel folytatott interjúk („Emlékeztető a városok igényeiről és az érdekelt feleknek az URBACT iránti elvárásairól”). Ezt a „Feljegyzés az URBACT IV politikai környezetéről” című közleménnyel párhuzamosan készítették el.

Mind a dokumentumokat, mind azok fő megállapításait május 13-án mutatták be a programozási bizottság első ülésén, és felhasználták az új URBACT program alapjául szolgáló stratégiai alapelvekről szóló vita alapjául. Ezek célja, hogy megőrizzék az URBACT III sokat bizonyított alapvető elveit, miközben alkalmazkodnak az új lehetőségekhez, amelyeket a következő időszakban kialakuló várospolitikai keret nyújt.

A programozás várhatóan 2020 folyamán és 2021 elején folytatódik; majd 2021 közepén az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtjuk a programot.

 

Eredeti cikk: https://urbact.eu/building-needs-cities-next-generation-urbact