Mi lesz az együttműködéssel, ha nem találkozhatunk egymással?

Az URBACT Titkárság vezércikke a Covid-19 válság rövid és hosszú távú hatásáról a városi együttműködésre.

Kedves Európai URBACT Közösség!

Több hónapja súlyos válságban élünk Európában és a világ minden pontján. A közegészségügyi vészhelyzet kezelése arra kényszerített minket, hogy megálljunk és elgondolkodjunk cselekedeteinkről, azok következményeiről és a világban betöltött szerepünkről. Az URBACT közösséget, amely az egymástól való tanulásban, a csereprogramokban és a részvételben gyökeredzik, ez a válság alapjaiban rengeti meg.

Teljességgel érthető, ha az európai hálózatainkban résztvevő városok a jelen helyzetben átirányították alkalmazottaikat a frontvonalbeli vészhelyzetek kezelésére. Egyes városok számára ez akár a programbeli részvételüket is veszélyeztetheti, mivel a költségeket és az erőforrásokat máshova kell most fókuszálniuk.

Alapvető kérdést vet fel ez a program számára: amikor az URBACT alapja olyan erősen emberek találkozásaira épül, a helyi és a nemzetközi színtéren megvalósuló eseményekre, a bizalmi környezetet megteremtésére, ahol a kihívások és a gyengeségek megoszthatók egymással egy biztonságos és támogató térben... mi történik, amikor ezt az alapvető lehetőséget hirtelen elveszik tőlünk?

Az URBACT Titkárság munkatársaitól, a nemzeti URBACT pontoktól és maguktól a városoktól kapott válaszok és reakciók ennek ellenére elsöprően pozitívak. Az európai szolidaritásra most nagyobb szükség van, mint valaha. Most kell csak igazán megosztani az ismereteket és a tapasztalatokat. Még ha nem is tudjuk úgy folytatni, mint eddig, őriznünk kell a létrehozott biztonságos teret a tanuláshoz.

Látjuk, ahogy városok megteszik a digitális ugrást – a digitális átmenet már a múlthoz tartozik –, hogy transznacionális találkozókat tartsanak a legkülönfélébb online eszközök segítségével, amelyekkel villámgyorsan megismerkedtek. Megtiszteltetés, hogy bemutathatjuk ezeknek a tevékenységeknek egy részét interaktív térképünkön.

Az URBACT titkárságának munkatársai szintén kiszakadtak közös munkahelyünkről. Akár a magány nehézségeivel szembesülnek, akár a zárt térben való élet, munka és iskolai tanulás kihívásaival, igyekszünk reagálni, alkalmazkodni és új tevékenységeket is javasolni a városok e mostani nagy kíséretéhez, a városok igényeinek meghallgatása és a személyre szabott válaszok kidolgozása iránti elkötelezettségünk szerint.

Felülvizsgáltuk a program ütemtervét, hogy további időt adhassunk a csere- és tanulási tevékenységek befejezéséhez. Új eszközöket tesztelünk, a meglévőket pedig újraprogramozzuk az online együttműködések, találkozók és megbeszélések céljából. Az URBACT megközelítése mindig is az volt, hogy jó példát mutasson olyan változások irányába, amelyeket szeretnénk látni, és ez most sincs másként. Bízunk benne, hogy a városokkal együtt új és innovatív munkamódszereket fogunk találni.

Amint a reagálás és az átszervezés adrenalinja eloszlik, tudatában kell lennünk annak, hogy a dolgok egyhamar nem térnek vissza a „normális” mederbe. A fenntartható városfejlesztés érdekében, a jobb városi politikai döntéshozatal és gyakorlat iránt elkötelezett programként ki kell használnunk ezt a lehetőséget, hogy előmozdítsuk az újjáépítési folyamatot egy jobb irányba – az integráltabb politikaalkotás felé, ahol a polgárok részt vesznek a tervezésben és a végrehajtásban. Egy olyan politikai hozzáállás felé, amely ugyanolyan komolyan veszi az klímahelyzetet, mint ezt az egészségügyi veszélyhelyzetet.

Az elkövetkező hetekben a programszakértők reflektív cikkeit fogjuk közreadni, amelyekben megvizsgálják a politikai döntéshozatal hosszú távú hatásait, valamint azt, hogy az egészségügyi válság miként befolyásolja a környezeti kihívásokat, az élelmezés ügyét, a városi szegénységet és a gazdaság helyreállítását.

Természetesen ezek a reflexiók táplálják az URBACT IV Program (2021-2027) előkészületeit is. Milyen együttműködési formákra van szükség a városok számára a továbblépéshez? Hogyan lehetnek az URBACT és a más európai szintű városfejlesztési kezdeményezések koherensebbek a városok számára annak érdekében, hogy még jobban segítsenek reagálni a mindannyiunkat érintő helyzetekre?

Az előttünk álló utat még talán nem látjuk pontosan, de az teljesen világos, hogy a városoknak igénye és szüksége is van az együttműködésre, és hogy az URBACT ebben mellettük fog állni.

Eredeti cikk: https://urbact.eu/where-cooperation-stand