URBACT intézkedések a járványhelyzetben

A Covid-19 kitörése után mit tehet az URBACT Titkárság a járvány terjedésének megakadályozása és a városok támogatása érdekében?

Tekintettel a fennálló körülményekre és a francia nemzeti hatóságok bejelentéseire, a Párizsban működő URBACT Titkárság pillanatnyilag a távmunkát részesíti előnyben. A Titkárság március elején felvetette a kapcsolatot az URBACT-közösség többi, Európa különböző pontjain működő tagjával, és javasolták az utazások korlátozását. Néhány általános javaslat:

  • A helyzet felmérése az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a nemzeti nagykövetségek, a nemzeti egészségügyi szervezetek és a partner szervezetek naprakész ajánlásai alapján.
  • A találkozások visszavonása vagy az utazás teljes elkerülése, amennyiben az utazás által érintett régióra hivatalos utazási tilalom vagy korlátozás vonatkozik, vagy ha egy partnerszervezet korlátozza az utazást, vagy más indokolt egészségügyi feltételek esetén.
  • A WHO és más egészségügyi szervezetek által javasolt megelőző intézkedések alkalmazása, ezek egyeztetése a találkozót szervező partnerekkel. Ilyen lehet például kézfertőtlenítő eszközök rendelkezésre bocsátása a találkozó helyén.

Az URBACT felismeri a globális világjárványnak a hálózat tevékenységeire gyakorolt hatását. A Covid-19-hez kapcsolódó utazási korlátozások Európa-szerte jellemző, előre kevéssé látható módja és ideje miatt rendkívül kockázatos a fizikai találkozók és események tervezése az elkövetkező hónapokban. Ezenkívül lehetetlen megjósolni, hogy a hatályos különféle intézkedések hogyan alakulnak, sem azt, hogy az állami hatóságok megengedik-e intézményeiknek, hogy 2020 hátralévő részében újból utazzanak.

Az URBACT tehát alkalmazkodik az új helyzethez, és abban próbálja segíteni a városokat és a szakértőket, hogy megszerezzék a szükséges képességeket ahhoz, hogy a helyben dolgozó, illetve Európa más részein élő társaikkal együtt tudjanak működni. A fent felsorolt okokból a Titkárság az URBACT Felügyelő Bizottságában résztvevő tag- és partnerországokkal közösen a következőket határozta el:

  • A program ütemtervét felülvizsgálták és módosították. A transzfer hálózatok hivatalos befejezési idejét 6 hónappal (2021 januárjától júniusáig) meghosszabbították, a munka bizonyos szakaszai, például az URBACT nemzeti tájékoztatási pontokkal közös megosztási periódust átütemezik. Az akciótervezési hálózatok új csapata esetében a 2. szakasz jóváhagyásának dátuma 2020 májusa marad. Ennek ellenére 3 hónappal meghosszabbították a projekteket (befejezési dátum 2022 augusztus), így a kedvezményezettek jobban használhatják az első hónapokat a munkatervük újratervezéséhez. A projektek összes tevékenységét, a kapcsolódó program mérföldköveit és az adminisztratív feladatokat ennek megfelelően módosítják.
  • A kedvezményezettek és a szakértők javaslatait továbbra is várja a Titkárság a belső online platformon (Basecamp). A Titkársággal való párbeszédre nagy szükség van! Fontos, hogy a projektek a saját online felületeiken is folytassanak hasonló kommunikációt projektpartnereikkel és a helyi érdekelt felekkel.
  • Az URBACT támogatást és útmutatást nyújt az együttműködés digitális lehetőségeiről a hálózati és helyi szintű munkában, hogy rövid és középtávon támogassa a kedvezményezettek tevékenységeinek és találkozásainak újratervezését. A Titkárság tagjai maguk is csatlakoznak néhány ilyen találkozóhoz, például az akciótervezési hálózatok 2. fázisának online induló üléseihez.
  • A program szintjén zajló egyéb kapacitásépítő tréningeket a vezető partnerek, a vezető szakértők, vagy akár az URBACT helyi csoportok koordinátorai számára online formátumok és digitális eszközök használatával hajtják végre. Az akciótervezési hálózatok második szakaszának kezdő ülését továbbra is június elején tartják, az URBACT online csatornáinak felhasználásával.
     

További információkért nézze meg a WHO útmutatásait vagy lépjen kapcsolatba az URBACT csapatával.

Eredeti cikk: https://urbact.eu/urbact-measures-face-covid-19