Megjelent az URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK c. kiadvány

Az URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK című kiadvány azokat a tapasztalatokat, eredményeket mutatja be, amelyeket a magyar városok értek el 2007-2013 között az URBACT programban. Figyelmébe ajánlja továbbá azokat az eszközöket, módszereket is, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a közösségi részvételen alapuló, integrált, fenntartható városfejlesztéshez.  

Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa városaival 13 projekt megvalósításában.

Az URBACT II (2007-2013) program az Európai Területi Együttműködés célkitűzés interregionális városfejlesztési programja, amely az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) és a tagállamok közös finanszírozásában valósul meg. Kedvezményezettei a városok, régiók és tagállamok, valamint egyetemek és kutatóközpontok lehetnek.
A programban résztvevő partnervárosok Helyi Akciótervet és fejlesztéspolitikai ajánlásokat dolgoznak ki közösségi részvétellel, ami azt jelenti, hogy minden város létrehoz egy Helyi Támogató Csoportot a témában érintett fontos helyi szereplők bevonásával.

A fenntartható és integrált megközelítésű, közösen megalkotott gyakorlati megoldások választ próbálnak adni a társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatokra, az olyan városi életet érintő aggodalmakra mint például a migráció, az elöregedés, a szegregáció, a munkanélküliség, a magas energiafogyasztás vagy a leromlott lakókörnyezet.

 

 
Tanulmányozza a hasznos információkat tartalmazó kiadványt és csatlakozzon a tudás- és tapasztalatcserét nyújtó európai városhálózatokhoz 2014-2020 között a következő, URBACT III programban!
Nyomtatott kiadvány elérhető az URBACT Nemzeti Tájékoztatási Pontnál, a Lechner Lajos Tudásközpont NKft. 1111 Budapest, Budafoki út 59. címen.

CsatolmányMéret
PDF icon URBACT_II_HAZAI_PROJEKTEREDMENYEK.pdf3.38 MB