Nagykálló

Projekt: 
JOBTOWN
Program: 
URBACT II
Típus: 
Akciótervezés
Időtartam: 
2013-2015

Nagykálló Magyarország Észak-keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el, a megyeszékhely, Nyíregyháza közvetlen szomszédságában. A magyar-román határ távolsága 47 km, míg a magyar-ukrán határé 70 km. Nagykálló népessége 10.000 főre tehető, amelyből 7180 fő munkaképes korú. A negatív demográfiai tendenciák (szelektív migráció, öregedés) ellenére a város mostanáig sikeresen elkerülte a lakosság hanyatlását. A viszonylag magas ráta eredményeképpen a 14 év alattiak száma 1545 fő, a 65 év felettieké 1275 fő, látható, hogy az eltartottak megoszlása magas, mely fokozott terhet ró az aktív alkalmazottakra. A munkanélküliségi ráta - jelentős szezonális ingadozás mellett - 2011 végére 18% felett volt, a regisztrált munkanélküliek száma pedig - növekvő tendenciát mutatva - 1282 főt tett ki. Míg a tartósan munkanélküliek aránya relatíve alacsony (22,9 %).

A helyi gazdaságban meghatározó szerepet tölt be a mezőgazdaság, amelyben vállalkozások is részt vesznek helyi és kistérségi mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy kereskedésével. Legtöbben kis-és középes méretűek. A város gazdaságának fontos eleme a kiskereskedelem is: a kiskereskedelmi egységek főképpen élelmiszerüzletek. A kistérségen belül Nagykálló fontos iskolavárosnak mondható általános-, közép-, és szakiskolájával.

Magyarországon a közigazgatás szerkezete erőteljes átalakításon ment keresztül, amelynek lépéseként járási központok kerültek kialakításra. Ennek eredményeként az idei évtől Nagykálló is járási központként funkcionál, mely szerep hozzájárulhat a város további fejlődéséhez.

Helyi kihívások
Nagykálló dinamikus fejlődésen ment keresztül az elmúlt éveknek köszönhetően, amelynek során megteremtődtek a fenntartható fejlődés legfontosabb feltételei, azonban továbbra is jelentkeznek kihívások, ahol javulásra van szükség, különben a város fokozatosan elveszíti a fiatal, jól képzett munkaerő jelentős részét:

  • Korlátozott foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek, magas munkanélküliség (roma lakosság körében)
  • Nem elég vonzó városi arculat
  • Rossz életkörülmények és minőségi lakások hiánya
  • Vonzó helyi közösségek, kulturális és szabadidős létesítmények és programok hiánya
  • Közösségi vállalkozások hiánya (közösség céljainak elérését szolgáló, társadalmi és gazdasági értékeket támogató)
  • Szociális problémák, alacsony iskolai végzettség

 

Kapcsolat:
Dr. Török László jegyző, jegyzo@nagykallo.hu

Link:
www.nagykallo.hu
http://hu-hu.facebook.com/nagykallo.hu, https://twitter.com/nagykallo
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage/