Eger

Projekt: 
SURE projekt
Program: 
URBACT II
Típus: 
Akciótervezés
Időtartam: 
2009-2013

Eger város vezető partnerként kezdeményezte a SURE hálózatot annak érdekében, hogy az előtte álló, szociális város-rehabilitációra kijelölt akcióterületeken az európai trendeknek megfelelő, a közösség bevonására alapuló módszerekkel tudjon a jövőben dolgozni. A projekt célja a helyi gazdaság sokszínűbbé tétele a lepusztult városi területeken a projekt keretében kidolgozandó innovatív szociális város-rehabilitációs modell segítségével. A partnerségi kör kiépítésénél az egyik szempont az volt, hogy minél szélesebb körű legyen, ezáltal minél több tapasztalatot lehessen a projekt során megismerni és felhasználni. A partnerek többnyire kis- és középméretű városok Európa 9 országából, melyek hasonló városfejlesztési, városterezési problémáikra keresnek közösen megoldásokat. A projekt további magyar partnere a Studio Metropolitana Nonprofit Kft., mely városfejlesztő műhelyként konkrét partnerként és tudásával, tapasztalataival, ötleteivel remélhetőleg szakértő intézményként járul hozzá a projekthez.

Helyi kihívások

A kb. 60.000 fős lakosságú Eger Magyarország északi részén található. A Középkorból fennmaradt török épületeinek, barokk városközpontjának, egyházi jelentőségének, valamint borászatának köszönhetően fontos turistaváros, és ennek következtében gazdasága viszonylag jó helyzetben van. Azonban a kedvezőtlen gazdasági szerkezet miatt, melyet egy társaság és néhány szektor túlzott hangsúlya jellemez, napjainkban, a gazdasági válság idején komoly kihívásokkal kell szembenéznie a városnak. Ezen felül a város versenyképességét, vonzóerejét erőteljesen csökkenti a központ közelében található két hátrányos helyzetű terület: a Felsőváros és a Verőszala völgye, melyek rombolják a városképet, ugyanakkor közelségük miatt potenciális új városközpontokká válhatnának. A város 2009-ben kezdte el Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítását a városközpont fejlesztésével, s amely stratégiának megfelelően a jövőben kell a fenti két akcióterülettel foglalkoznia a város vezetésének.

A fenti problémák megoldására Eger elsősorban egy innovatív városi pólus létrehozását célozza meg, így ellensúlyozva a helyi gazdaság és munkaerőpiac fő munkáltatóinak szerepét. A városi megújulás új, társadalmi-gazdasági központú szemlélete üzleti lehetőségeket is teremt, melyeken keresztül a fent említett két elmaradottabb terület újra bekapcsolódhat a város gazdasági, társadalmi és kulturális életébe. A SURE projekten keresztül a város hasonló helyzetű európai városokkal történő kölcsönös tudás- és tapasztalatcserét kezdeményez, mely során a városok tanulnak egymás tapasztalataiból, és közösen integrált fejlesztési, megoldási javaslatokat dolgoznak ki a városok gazdasági erejének és európai jelentőségének növelése céljából.

Kapcsolat:

Rátkai Attila, főépítész: ratkai.attila@ph.eger.hu

Link:

Eger város: http://www.eger.hu

SURE projekt: http://urbact.eu/sure

A "Leromlott városrészek" kérdésköréről és témakör további projektjeiről bővebben itt olvashat.