Budapest

Projekt: 
ROMA-NET
Program: 
URBACT II
Típus: 
Akciótervezés
Időtartam: 
2009-2013

Budapest a Vezető Partnere a ROMA-NET, Romák társadalmi integrációja című projektnek. Európában mintegy 12 millió Roma él és bár ez a közösség nagyon összetett  nyelvi, kulturális, vallási szempontból, vagy akár letelepedettség szempontjából is, ám a társadalmi kirekesztettség, a közszolgáltatásokhoz való rosszabb hozzáférés egyaránt sújtja valamennyi közösséget. A helyi, nemzeti, Európai szinten eddig tett erőfeszítések nem hozták meg a kívánt eredményt, hatékonyabb és aktívabb intézkedésekre, szakpolitikákra van szükség, ahogy ezt az Európai Unió is felismerte. A projekt három témára koncentrál:

  • Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés
  • Romák aktív munkaerő piaci integrációja az oktatáson és képzésen keresztül
  • Önsegítő kezdeményezések a Roma közösségekben.

A projekt célja az aktív nemzetközi tapasztalatcsere, amelynek során a résztvevő városok megosztják egymással szakpolitikai, tervezési módszereiket, jó gyakorlataikat és olyan Helyi Intézkedési Tervek kidolgozása, amelyek a tervezett intézkedéseket, projekteket a megvalósításra elérhető pénzügyi forrásokhoz kötik.

Helyi kihívások

Budapest roma politikákban mutatkozó aktivitása évtizedes múltra tekint vissza. Budapest közép- és hosszú távú városfejlesztési programjaiban külön foglalkozik azon területek megújításával, ahol magas a roma lakosság koncentrációja és a tematikához kapcsolódó tipikus városi problémák kezelésével. A város a projektben célzott ágazatokban számos szolgáltatást támogat vagy működtet. Az oktatásban nemzetiségi oktatási intézmények támogatásával (NGO-k által fenntartott nemzetiségi óvoda és iskola támogatása), hátrányos helyzetű gyermekek számára működtetett ösztöndíj-programmal,   az oktatási intézményrendszerre vonatkozó, a szegregáció visszaszorítását célzó esélyegyenlőségi programmal. A foglalkoztatás terén a főváros egyrészt a foglalkoztatási közhasznú társasága, a Budapest Esély Nonprofit Alapítvány, másrészt Munkanélküliség helyett Vállalkozás Közalapítvány létrehozása és működtetése révén vesz rész a politika alakításában, projektekben.  Ilyen a Norvég Alapból elnyert munkatapasztalat megszerzésére irányuló program, melyben roma pályakezdő, diplomás fiatalok az önkormányzat hivatalában és intézményeiben kapnak lehetőséget a munkaerőpiaci esélyeik megerősítésére. Az esélyegyenlőség, oktatás és kultúra területén egy nemzetiségi intézmény, a Fővárosi Roma Okatási és Kulturális Központ fenntartásával segíti elő a kisebbség társadalmi befogadását, kulturális identitásának megőrzését. A romákkal kapcsolatos komplex programban történő gondolkodás 2005 óta folyik. Ekkor a Főváros esélyegyenlőségi kabinetje a Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Kht-val együttműködésben létrehozott egy előzetes igényfelmérést, melynek nyomán, további széleskörű egyeztetéssel 2007-ben Programtervet alkotott. Bár  a romák társadalmi helyzete a Fővárosban jobb, mint az ország egyéb részein, még így is jelentősen magasabb  munkanélküliségi arány, alacsonyabb iskolázottság, rosszabb lakás- és szociális körülmények a jellemzőek, mint a városi átlag.

A projekt keretében kidolgozandó Helyi Intézkedési Terv fontos állomás lesz a Fővárosi Roma Stratégia végrehajtásában.

Kapcsolat:

Mátyási Gizella: matyasig@budapest.hu

Molnár Attila: molnara@budapest.hu

Link:

Budapest város: www.budapest.hu

ROMA-NET projekt: www.urbact.eu/roma-net

Az "Aktív bevonás és részvétel" kérdésköréről és témakör további projektjeiről bővebben itt olvashat.