Esztergom

Projekt: 
EGTC munkacsoport
Program: 
URBACT II
Típus: 
Akciótervezés
Időtartam: 
2008-2010

Esztergom az EGTC project tagja, amely a határon átnyúló városfejlesztési stratégiák elkészítését segíti elő. Az EGTC projekt az innovatív kormányzási eszközök határon átnyúló agglomerációkban való alkalmazásának előmozdításán dolgozik. Amíg néhány határon átnyúló városegyüttes élen jár a kormányzási folyamatokban, más városoknak - különösen az új tagállamokban - jó példákra van szükségük, melyeket adaptálhatnak saját gyakorlatukba.

Esztergom (30 261 lakos) és Párkány/ Stúrovo (11 290 lakos) városok a magyar-szlovák határ két oldalán fekszenek, melyet a Duna és az Ipoly/ Ipe folyók jelölnek ki. A városegyüttes a határon átnyúló Ister-Granum eurorégió központja, melyet 102 település alkot közel 218 000 lakossal. A határon átnyúló együttműködés története nem olyan régre nyúlik vissza. Az Ister-Granum régió nemrég döntötte el, hogy megerősíti a határon átnyúló kormányzást a városegyüttes hatékony integrációja érdekében, ezért 2008 májusában létrehozta az EGTC-t (amely egy új jogi eszköz rövidítése: európai területi együttműködési csoportosulás). Az eurorégió egy az Ister-Granum teljes területét érintő intézkedéscsomagot dolgozott ki. A 2007-2013-as időszakra szóló határon átnyúló stratégiai fejlesztési tervet 2005-ben hagyták jóvá a helyi önkormányzatok. A fejlesztési terv megvalósításához az együttműködés integráltabb formájára van szükség.

Helyi kihívások

A jövőbeli intézkedések végrehajtásához az együttműködés innovatív rendszere szükséges. Az Ister-Granum EGTC a jövőbeli kormányzás politikai kerete. Ennek a kormányzásnak a tartalmát még részletesen ki kell dolgozni. A nemzeti törvényhozás helyi igényekhez igazítása a határ menti térségekben egy hosszú és bizonytalan folyamat. Emellett az EGTC-vel rendelkező határon átnyúló térség a törvényhozási kísérletek "területi laboratóriumának" tekinthető. Az EGTC URBACT projekt hozzájárul ahhoz, hogy az Ister-Granum térség hasonló kihívásokkal szembenéző határon átnyúló városegyüttesektől tapasztalatokat szerezhessen.

Kapcsolat:

Dr. Ferencsik István: egtc@istergranum.eu

Link:

Esztergom város: www.esztergom.hu

Ister-Granum eurorégió: http://www.istergranum.hu/

EGTC projekt: http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/egtc/homepage/

A projekt zárótanulmánya: http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Egtc/outputs_media/BOOKLET_FINAL_RESULTS_URBACT_EGTC_Project.pdf

A projekt eredményeinek rövid összegzése: http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Egtc/documents_media/Finaloutput_Factsheet_EGTC_June_2010.pdf

A határon átnyúló városegyüttesek kormányzási kézikönyve: http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Egtc/outputs_media/Handbook_CBgovernance_EGTC_URBACT_May_2010.pdf