Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Új Európai Bauhaus kezdeményezés

A közelmúltban indult az Új Európai Bauhaus kezdeményezés, ami az épített környezet és a megélt tér fenntartható, inkluzív és esztétikus újragondolását tűzte ki célul.

Ennek kapcsán három lehetőségre szeretnénk felhívni az Ön figyelmét.

Farmról a városba: az élelmezéspolitika globális jövője – nemzetközi esemény a spanyol A Coruña-ban

A Coruña (Spanyolország) városa ad otthont a „Farmról a városba” című nemzetközi URBACT rendezvénynek, amelyen a fenntartható városi élelmezés jövőjét fogják tárgyalni. A rendezvényen olyan intézmények és városok is részt vesznek, amelyek sikeres jó gyakorlatokkal rendelkeznek a fenntartható élelmezéspolitikák terén.

A digital builders program, egy teljes metropolisz innovatív katalizátora

Nagy-Párizs (Métropole du Grand Paris) Digital Builders programjának célja, hogy a helyi közalkalmazottakat közösségbe szervezze és mozgósítsa annak érdekében, hogy új, nagyvárosi léptékű digitális közszolgáltatásokat fejlesszenek ki.

A városközpontból való kijutás. Lássuk mi épült mostanában Varasdon?

Varasd lakosai imádják a történelmi városközpontban található, rózsaszín homlokzattal rendelkező, barokk palotákról szóló történeteket, miközben igen büszkék a szépen megőrzött városra. Azonban, szinte soha, vagy csak nagyon ritkán vesznek tudomást a XX. századi épületekről.

Az URBACT és az új Lipcsei Karta – online esemény

A 2021. május 4-én online formában megrendezésre kerülő Német Városfejlesztési Kongresszus keretében 13:45 és 15:30 között egy URBACT eseményen vehetnek részt az érdeklődők, amelynek témája az URBACT és az új Lipcsei Karta, valamint az URBACT IV lesznek. Az rendezvényen angol szinkrontolmácsolást biztosítanak a szervezők.

 

Hogyan legyen beporzóbarát a településünk? - online szakmai konferencia

A Klímabarát Települések Szövetsége a Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodájával az URBACT BeePathNet Projekt keretében kétnyelvű online konferenciát szervez a beporzóbarát települések témakörében.

Regisztráció: https://forms.gle/ijeTcKgRTEtcTq856

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/807355166866844

Jelentkezési határidő: 2021. május 4. 16.00

„Green line” projekt egy zöldebb Besztercéért

Az elmúlt 10 évben Beszterce városában az autók növekvő számának és a közúti forgalom erősödésének köszönhetően az utakon lévő torlódások egyre gyakoribbá váltak. Ez a közlekedés okozta légszennyezés növekedéséhez és a parkolóhelyek túlzsúfoltságához vezetett. Ennek ellenére a városi tömegközlekedés továbbra is fontos szerepet játszik a városok fejlődésében, megkönnyítve a lakosság munkához és szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
 

URBACT 2021 - Online Városfesztivál 2021. június 15–17.

Itt az ideje, hogy az URBACT megossza a városi átalakulás receptjét, csatlakozzon a 4. URBACT Városfesztiválhoz, amely most először online lesz megtartva! 
Kétévnyi kísérletezést, csereprogramokat és tanulást követően 25 ország több mint 150 európai városa kész megmutatni eredményeit. Ezek a városok összefogtak és 23 városi jó gyakorlatot adaptáltak saját, helyi körülményeikhez igazítva. A globális járvány tagadhatatlanul kihatott a városokra, de ez egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy átgondoljuk, hogyan élünk a városi terekben.

„Housing First” - Első a lakhatás: hogyan érvényesíti Belgium két URBACT városa a lakhatáshoz való jogot

Tudja meg, hogyan küzd két belga város a hajléktalanság ellen az URBACT ROOF hálózatának segítségével.
2020-tól a ROOF – és más URBACT hálózatok - partnerei tapasztalataik megosztásával hozzájárulnak az UIA-URBACT (Urban Innovative Actions) „A lakhatáshoz való jogot gyakorló városok” kezdeményezéshez. Ebben a cikkben Zoé Lejeune, a belga nemzeti URBACT pont munkatársa számol be arról, hogyan érvényesítették sikeresen a lakhatáshoz való jogot Liège-ben és Gentben.
 

Az URBACT SDG /Sustainable Development Goals/ hálózatot indít!

Az URBACT egy a Fenntartható Fejlődési Célokat (SDG) helyi szinten alkalmazó városokból álló pilot hálózatot indít a CEMR-szal (Council of European Municipalities and Regions) együttműködve.

Az ENSZ 2030-as menetrendjének teljesítéséhez sürgős, helyi szintű fellépés szükséges. 2030 nincs olyan messze, az URBACT új hálózata az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak helyi szintű alkalmazásáért pedig fontos szerepet játszik a folyamat felgyorsításában. A csaknem 2 éves időszak alatt az URBACT program a CEMR-szal együttműködve 19 különböző méretű várost támogat, hogy tanuljanak egymástól a fenntartható városok fejlesztési céljainak elérése érdekében.

Oldalak