A digital builders program, egy teljes metropolisz innovatív katalizátora

Nagy-Párizs (Métropole du Grand Paris) Digital Builders programjának célja, hogy a helyi közalkalmazottakat közösségbe szervezze és mozgósítsa annak érdekében, hogy új, nagyvárosi léptékű digitális közszolgáltatásokat fejlesszenek ki.

A nagy-párizsi metropolisz egy sűrű, nagyvárosi térség, amely 131 települést foglal magába és mintegy 814 km2-en terül el. A 2016-ban létrehozott struktúra egyik célja, hogy segítse a hozzá tartozó önkormányzatokat a nagyvárosi területek problémáit kezelő új projektek kidolgozásában. E cél elérése érdekében indította el a metropolisz a Digital Builders programot.

Az Innovato'R kezdeményezés által inspirált program célja, hogy a helyi közalkalmazottakat közösségbe szervezze és mozgósítsa annak érdekében, hogy új, nagyvárosi léptékű digitális közszolgáltatásokat fejlesszenek ki. Közös műhelymunkák eredményeképpen, a mintegy harminc önkéntesből álló közösségnek négy vadonatúj ötletet sikerült kitalálnia, amelyek közül kettő jelenleg megvalósítás alatt áll.

Annak ellenére, hogy igen nagy területet foglal magába, 7,2 millió lakossal bír és a francia GDP 25%-át termeli meg, a nagy-párizsi metropolisz jelenleg körülbelül mindössze száz alkalmazottat foglalkoztat. A digitális és innovatív kérdésekkel kapcsolatos tevékenységeinek egy részét a helyi önkormányzatokra irányítja, hogy ösztönözze és bátorítsa őket új technikák alkalmazására a közpolitikájukban.

A metropolisz térség például arra a tényre alapozva, hogy az innovatív és digitális szakpolitikák elindításához elsősorban a helyi közalkalmazottakra van szükség, akik tisztában vannak ezekkel a kérdésekkel, kollektív képzési programot hozott létre, amely az érintett önkormányzatok valamennyi alkalmazottja számára nyitott. Ezt az első programot, amely a Digital Explorers (digitális felfedezők) nevet kapta, egy új digitális és innovatív projektek megvalósítására szánt nagyvárosi alap is támogatja. Mára mintegy negyven önkormányzat vett részt a Digital Explorers program két promóciójában, és a metropolisz összesen 59 projektet támogatott, 1,9 M€ értékben.

Ez a két kezdeményezés növelte közalkalmazottak hajlandóságát új projektek indítására és az eredmények nagyvárosi szinten történő megosztására. Az első promóció végén a Digital Explorers résztvevői lelkesen folytatták közös munkájukat. A metropolisz úgy döntött, hogy ezt a hajlandóságot kihasználva egy új programot hoz létre, amelynek célja új nagyvárosi szintű szolgáltatások létrehozása, a különböző önkormányzatok közalkalmazottainak bevonásával. Itt az idő, hogy ledobjátok a Felfedező szemüveget, és feltűrjétek az ingujjatokat, hogy Digitális Építőkké váljatok!

A metropoliszt különösen inspirálta Torino város Innova.to elnevezésű URBACT programja, ahol két közalkalmazott versenyt szervezett új innovatív projektek kidolgozására. Ez az innovációs felhívás nyitott volt az önkormányzat minden alkalmazottja számára. A felhívás témája a közigazgatás teljesítményének javítása volt, elsősorban a hulladékok csökkentése terén.

A saját projektje esetében a Párizsi Metropolisz Térség ugyanezt az ötletet vette alapul, de a nyilvánosságot kiterjesztette a nagy-párizsi metropolisz önkormányzatainak valamennyi közalkalmazottjára. A leendő építők toborzása érdekében elsősorban a Digital Explorers program résztevőit és a Fővárosi Digitális Innovációs Alapok korábbi díjazottjait kereste meg egy e-mailes kampányon keresztül.

Szintén a torinói példát átvéve, az innovációs felhívást meghatározott problémákra összpontosítva fogalmazták meg. Öt jól ismert és nagy politikai támogatottságú témát választottak ki (digitális befogadás, állampolgári részvétel, kapcsolat a felhasználóval/polgárral, adatvezérelt monitoring, fővárosi erőforrásközpont).

Annak érdekében, hogy a digitális építőket segítse az innovatív ötletek kidolgozásában, a metropolisz úgy döntött, hogy összehívja őket egy az erre a célra szervezett workshopra.

Az első digitális építők találkozót kétnapos, különféle tevékenységekre bontott workshopként szervezték meg, a Scan - Focus - Act megközelítés szerint:

- Scan (felderítés): komoly játék a személyiségek megalkotására, az egyes témák szakértőinek bemutatására.

- Focus (fókusz): ötletelési folyamat, formalizálás (társadalmi modellvászon), prioritások meghatározása...

- Act (cselekvés): a következő lépés előkészítése

 

A workshop célja egyúttal az is, hogy létrehozzon egy közösséget, bemelegítő, éberen tartó játékokkal, közös ebédidővel. A workshop végére a Digital Builders közösség öt potenciális szolgáltatást azonosított. A résztvevők mindegyike kiválasztotta a projektek egyikét, amelynek mélyebb kidolgozásában a továbbiakban részt kívánt venni.

A workshopot követően minden csoport egy hónapig tovább dolgozott a saját projektjén, hogy elkészítsen egy előzetes tervet az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan. Telefonos megbeszéléseket szerveztek, és új építőket és szakértőket gyűjtöttek össze az egyes projektekhez. Ezt a lépést egy erre a célra kijelölt tanácsadó felügyelte és vezette, aki az egyes csoportok következtetéseinek formálissá tételéért felelt.

A közösség második összejövetele egy egynapos workshop volt. Ezen az eseményen minden csoportnak be kellett mutatnia az előzetes alaptervet a közösség többi tagja és a zsűri előtt, akik további tanácsokat adhattak. A workshop végén négy szolgáltatást határoztak meg egyértelműen:

• A digitális felhasználói kapcsolatok kölcsönös kezelése a helyi önkormányzatokban

• Közalkalmazottak számára létrehozott képzés a digitális alapismeretekhez, segítségnyújtás a digitális eljárásokkal küzdő állampolgárok számára, valamint a tudatosság növelése a digitális biztonság terén

• Az állampolgárok részvételét biztosító platform nyitott mind a metropolisz térséggel, mind a helyi önkormányzatokkal történő konzultációra.

• Nagyvárosi platform a tudás, visszajelzés és készségek megosztására

 

A mozgósítás tekintetében elmondható, hogy körülbelül 30 ember vett részt az egyes workshopokon. A résztvevők 4 szolgáltatást dolgoztak ki, egy szolgáltatást a folyamat során elhagytak (kölcsönös tudásbázis), és egy tematikát nem vizsgáltak (adatok). A második workshop után a metropolisz úgy döntött, hogy első körben a négy szolgáltatás közül csak kettő megvalósítására összpontosít: a digitális felhasználói kapcsolatok kölcsönös kezelésére és a közalkalmazottak képzési programjára. Ezeket a projekteket a következő okok miatt helyezték előtérbe:

• a projektcsoport erős aktivitása, az utolsó esemény után is,

• néhány érdekelt fél projektcsoportban történő részvétele,

• kapcsolatuk a nagyvárosi politikákkal vagy a nagyvárosi lépték problémaköreivel

• a tervezett megoldás gyors és egyszerű tesztelésének lehetősége

 

A másik két projekt egyelőre függőben van, az egyes csoportos projektekben részt vevő kevés résztvevő és a megoldás megvalósításának vagy tesztelésének nehézségei miatt. A Digital Builders program erős közösségi érzést kelt a résztvevők között, részben azért is, mert néhányan már ismerték egymást a Digital Explorer programból. Ugyanakkor a program hozzájárult e kapcsolatok megerősítéséhez, még így, az egészségügyi (Covid) válság következményeivel szembesülve is.

Franciaország 2020 márciusában, kevesebb, mint két hónappal az utolsó workshop után, éppen a végrehajtási folyamat megkezdésekor, lezárást vezetett be. A metropolisznak a lezárás alatt szüneteltetnie kellett a projekteket, ezért úgy döntött, hogy a kialakított közösséggel való kapcsolat fenntartására koncentrál. Sok digitális építõnek sürgetõbb kérdésekkel kellett foglalkoznia (szociális kérdések, eszközhiány), különösen az informatikai és a HR terén dolgozóknak.

A Digital Explorers and Builder program tagjaival való kapcsolattartás érdekében a metropolisz áprilisban heti rendszerességű webináriumot szervezett az aktuális helyzethez kapcsolódó témákban (jó gyakorlatok otthoni munkához, webes konferencia szervezése, online együttműködési eszközök bemutatása, fenntartható informatika /zöld IT/ megismerése). Jó alkalom volt a két közösség egyesítésének folytatására is. A válság a digitális kérdések fontosságát is kiemelte, különös tekintettel a digitális befogadásra, és megerősítette a „Digitális képzési program” végrehajtásának szükségességét.

Az URBACT és az Innovato’R program erősen támogatja a metropolisz programjának kialakítását. A pénzügyi támogatás mellett az UE program számos hasznos forrást és módszertant is nyújt, például a Minimum Viable Product (MVP, leggyorsabban elérhető prototípus ) vagy a User Journey (felhasználói útvonal) módszert . Az eszközök nagyban segítik a metropoliszt a Digital Builders program MVP-ként történő megtervezésében annak érdekében, hogy hamar hatékonyak legyenek , valamint visszajelzéseket adnak a további fejlesztésekhez:

• Csak öt jól ismert és politikailag támogatott kérdésre történő összpontosítás

• Azon résztvevők mozgósítása, akik érzékenyek a digitális kérdésekre, és szívesen próbálják ki az innovatív megközelítéseket

• Rövid kísérlet: a két esemény között egy hónapnak kellett volna eltelnie

• Lehetőség a megoldások megvalósítására, 1 millió eurós, erre célra elkülönített összegből (Metropolitan Funds for Digital Innovation)

• Könnyen értékelhető program (résztvevők száma, az előállított szolgáltatások száma ...)

 

Még tovább menve, biztosítottuk, hogy a program során minden egyes szolgáltatás-tervezés az MVP keretrendszert is kövesse. Ezenkívül az Innovato’R program lehetővé tette a metropolisz projekt részvételét hat másik várossal közös, rendszeres nemzetközi találkozókon. Ez segít a program megfelelő bevezetésében és a projekttel kapcsolatos adat- vagy kommunikációs elemek előállításában, cseréjében.

A Digital Bulders programban a metropoliszt lenyűgözte minden egyes közreműködő részvétele és a program által életre hívott közösség. Ezek az eredmények segítettek a projekt lendületbe hozásában. A közösen tervezett szolgáltatások valóban megkönnyítették a megvalósítást, még akkor is, ha az egészségügyi válság ezt a folyamatot lelassította. Jelenleg nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy ezeket a projekteket megvalósítsuk.

Írta Valeria Tarallo

Eredeti cikk angol nyelven: The digital builders program, a catalyser for the innovative dynamics of an entire metropolis | URBACT