A városközpontból való kijutás. Lássuk mi épült mostanában Varasdon?

Varasd lakosai imádják a történelmi városközpontban található, rózsaszín homlokzattal rendelkező, barokk palotákról szóló történeteket, miközben igen büszkék a szépen megőrzött városra. Azonban, szinte soha, vagy csak nagyon ritkán vesznek tudomást a XX. századi épületekről.

Bécsből, Varsóból vagy Budapestről autózva az Adriai tengerpartra útba ejthetjük Varasdot, az 50 ezer lakosú, biztonságos közép-európai várost. A lakosok napi rutinjába tartozik kávét kávé után inni, dolgozni reggel 7:00 és délután 15:00 között, Dráva partján sétálni, piacra járni (szombaton kötelező) és nem neheztelni soha senkire. Varasdot gyakran hívják „Kis Bécsnek” viszont számos modern történetet – mint sok más város – képes a lakosoknak és az ide látogatóknak is feltárni.

 

Varasd barokk egója és a városi kihívás

Varasd egóját és identitását erősen körbe lengi a történeti eredetű, barokk építészeti örökség, ami abból a korból származik, amikor rövid időre Horvátország fővárosa volt a XVIII. században. A valóságban Varasd nemcsak egy barokk város. Maga a városi szövet a középkorban kezdett kialakulni, amelyről kevés szó esik a hétköznapokban. A XX. századi modern épületek megbűvölték a lakosokat, akik ezáltal nincsenek teljesen tisztában az örökségük értékével. Ez talán valami, amit el kellene fogadnunk?

Egy építész szemével, a válasz könnyen igent eredményez. Viszont ez egy igencsak relatív választás, miután „mindenkinek joga van a saját véleményéhez és ha valaki erősen ragaszkodik a barokk örökséghez, az az Ő dolga”. A kis európai városoknak vajon örökké a saját barokk, középkori, reneszánsz vagy más kor maszkja mögé kell bújniuk? Nem, az időnek meg kell próbálni kicsit változni.

 

A fenti kérdésre a válasz Varasdon 2018-ban jött el, amikor találkozott az URBACT III Come in! transzfer hálózattal. A Nemzeti URBACT kontaktpont hívta meg Varasd alpolgármesterét, hogy csatlakozzon a Budapest XI. kerülete, Újbuda által vezetett projekt második fázisához, és átvegye a Budapest100 közösségi fesztivál jó gyakorlatát. Varasd alpolgármestere előzőleg egy civil társadalmi aktivista volt és ismerte a Varasdi Építészek Szövetségének a XX. századi építészeti örökségével kapcsolatos kutatásait. Elfogadta a meghívást és a jó gyakorlat átvételének folyamata elkezdődött.

A feladatunk az volt, hogy átvegyük a Budapest100 jó gyakorlatát a közösségi fesztivál szervezésén keresztül, amely elősegíti bizonyos épületek fontosságának felismerését és a benne élők és az épületről szóló történetek bevonását. A projektnek csökkentenie kellett a társadalmi elszigeteltséget azáltal, hogy a szomszédokat és a lakosokat összehozta, hogy beszéljenek lakóépületeikről, ismerkedjenek meg egymással és más épületekkel egyaránt.

Az URBACT támogatása és eszközrendszere által egyszerűsíteni tudtuk a terveinket. A Budapest100 jó gyakorlat átvétele újító jellegű és kihívással teli volt, továbbá bíztató és jól szervezett, csakúgy, mint bármelyik másik URBACT projekt.

 

 

A projekt kezdete

A projekthez csatlakozás (Come in!) nem volt túl nehéz, stratégiai változtatásokat vagy hullámokban tervezett akciókat nem készítettünk elő. Mi csak el akartuk mondani az építészeti történetét és életét, egy a60-as években keletkezett lakónegyednek, Đureknek. A modern várostervezés légkörében épülve, Đurek mindig is szembeötlő példája volt egy egészséges, racionális és funkcionális lakónegyednek, amelynek minőségi lakásaiba még mindig örömmel költöznek az emberek. Közel a városközponthoz, de mégis távol annak történelmi légkörétől.

2019 elején, a vezető szakértő és a vezető partner által nyújtott első tapasztalataink nagyon pozitívak voltak és nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt jó kezekben van. Az ütemezés és a célok tisztán ki lettek dolgozva. Értékes tapasztalat volt a Budapest100 fesztivál meglátogatása 2019. májusában. Azok után egy adaptációs tervet fejlesztettünk ki a mi URBACT Helyi csoportunkkal együtt. Az adott időszakban reális és kivitelezhető volt. A célunk az volt, hogy 2020 áprilisában megrendezzük a Đurek 60 közösségi fesztivált.

 

Disszonancia a levegőben

Amint a projekt elindult nyilvánvalóvá vált, hogy számos akadály kerül majd az utunkba. A vezető szakértőnk által feltárt disszonancia a történelmi és a kortárs épített örökség között, gyorsan megismétlődött két másik területen is. Szemben áll a szakértők szemén keresztül érzékelt építészet és a laikusok szemén keresztül érzékelt építészet. Továbbá van egy alulról kezdeményezett (bottom-up) koncepciónk egy felülről kezdeményezett (top-down) struktúrával (a projektet az önkormányzat vezeti). Az alulról kezdeményezett koncepciónak önkéntesekre volt szüksége a közösségi fesztivál megszervezésében egy olyan volt szocialista országban, amelynek e tekintetben a kultúrája korlátozott volt.

 

Pilot fesztivál, kincsvadászat és URBACT Helyi Csoport találkozók

Aggodalmaink és a problémák egyenként fedték fel magukat az idő előrehaladtával.

A partnereink pilot fesztiválokat szerveztek, amelyeket meglátogattunk és nagy segítséget jelentettek. tapasztaltuk, hogy egyszerű kihívásokkal állnak szemben, úgy, mint az érdekeltek közötti kommunikáció, meglelni azokat az embereket, akik szervezik a dolgokat vagy elmondják az épületek történeteit, a látogatók bebocsátása az épületekbe egy békés lakónegyedben. A látogatások során megerősödött az elképzelésünk, hogy a fesztivált a teljes lakónegyedben meg kell szerveznünk, egyéb eseménnyel kapcsoltan.

2019 végén áttörő élményünk volt, hogy a 15-20 emberből álló önkénteseink társaságot alapítottak és szorgalmasan végzik a dolgukat. A kulcs az volt, hogy az érdekelt emberek közül egy kis csoportot hozzunk létre, akik egy nagyobb csoport vezetői lesznek, ahelyett, hogy mindenkit bevonjunk bármi áron. Így volt egy óvodavezetőnk, általános iskolai pszihológusunk, az Építészek Szövetsége, a Veteránok Egyesületének vezetője, az épületek képviselői és néhány lelkes lakó. A tökéletes formula evolválódott. Ennek a csoportnak kitűnő attitűdje és tervei voltak a fesztivál lebonyolítására 2020 elején.

 

A világjárvány idején a fesztivál

A fesztivál tervezett időpontja egy napos és meleg áprilisi napra esett volna, de a helyszín üres volt, mivel a Covid-19 lezárás volt érvényben, a fesztivált pedig elhalasztották. Szürreális volt az egész koncepció és a hirtelen változás, emiatt új utat kerestünk a dolgok menedzselésére. Októberben új dátumot tűztünk ki. Az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy csináljuk e vagy sem. A Covid járvány újabb hulláma előtt tudtuk, hogy most vagy soha kell cselekednünk és eldöntöttük, hogy megrendezzük a fesztivált. Egyszerűsítettük és csökkentettük a programot és viszonylag könnyen adaptáltuk a járványügyi intézkedésekhez. Szomorúan állapítottuk meg, hogy a fesztivált az URBACT Come in! partnerek nélkül kell megrendezni.

 

Szép és napos október 10-e 2020-ban

Végre egy lépést tettünk a történelmi városközponton kívülre. A lakónegyed óvodáinak és általános iskoláinak gyermekei zenei előadásokat tartottak és bemutatták rajzaikat. A mesemondók, a lakosok, akik a kezdetek óta Đurekben éltek, megosztották személyes történeteiket a látogatókkal. A fesztivált a „Puma” katonai dandárról elnevezett parkban tartottuk meg. Egy önkéntes egy kiállítást is nyitott a lakónegyed történelméből. Építész önkéntesek kutatásokat végeztek és az eredményeiket szintén egy kiállításon mutatták be, dokumentumfilmet készítettek, találkozókat szerveztek a látogatók számára és építészeti sétákat tartottak. A Đurek 60 fesztiválon minden tökéletes volt a körülményekhez képest. Később kiderült ez volt az utolsó lehetséges hétvége a fesztiválra az újabb Covid hullám előtt.

 

„A viszonylag jó jobb, mint a tökéletesen rossz”

Állítja a szerző C. Read. Teljes tévedésben voltam 2020. szeptember végén, nem féltem, ledöbbentett a fesztivál elhalasztása és nem voltam hajlandó feladni az eredeti koncepciót. A fesztivál ismert eredményein kívül, egy apróbb lecke volt ez a rugalmasságról, az azonnali döntéshozatalról és az ismeretlen eredményekről. Az emberek alkalmazkodóképesek, ha bátran cselekszel, bátran arathatsz. Az események alatt az aggodalmainkat minimalizáltuk és hagytuk hogy a dolgok haladjanak. Az épített örökség disszonanciája néhány lépéssel közelebb került a varasdi lakosokhoz. Az önkéntesek egy erős csoportot hoztak létre. Az építészek és a lakosság megtalálták a közös nyelvet és megtanultak beszélni egymással és másokkal is a disszonáns építészetről. Az alpolgármester volt a szikra, amely ezt az alulról szerveződő eseményt elindította, az önkéntesek szervezésén és a fesztivál lebonyolításán keresztül.

 

Jövőre néző tervek

Az URBACT Come in! projekt Varasdra való megérkezte nem volt véletlen. Már van egy fiatal építészekből álló csoportunk, neve a „Munkacsoport”, ami a Varasdi Építészek Szövetségén belül működik. A közelmúltban felfedezték a város kortárs épített örökségét. A Đurek 60  pilot fesztivál kitűnő módja volt annak, hogy a kutatásaikat új szintre emelje és összekösse őket a helyiekkel. A közeljövőben, a terveik szerint kiadnak egy könyvet erről a tapasztalatról, amely részét képezi majd a „Varasd XX. századi építészete” könyvnek. Egy rövid cikket már meg is jelentettek a transzfer folyamat során nemzeti szinten. Jelenleg a „Munkacsoport” az ismeretek és a gyakorlat nemzeti szintű terjesztésének lehetőségét keresi más résztvevőkkel együtt.

 

 

 

 

 

 

A transzfer történetet Maja Kireta, Varasd ULG koordinátora írta, a rajzokat Ida Ister készítette.

Epilógus

A társadalmi elszigetelődés a modern közösségek kihívása, amely különböző eseményeken keresztül talál megoldást. Elsőre úgy tűnhet, hogy a XX. századi építészetnek és Martina, Margaréta és Renáta szomszédok társadalmi életének egy ’60-as évekbeli, lift nélküli épület negyedik emeletén semmi köze egymáshoz. Ha a három említett hölgy az átlagos piaci beszélgetések, unokák, szobanövények mellett, a fesztiválnak hála, az építészeti értékekről is beszélget amikben él, lépést tettünk az építészet tudatosítása felé. Adtunk nekik egy okot, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból és új kapcsolatokat építsenek ki és tanuljanak.

Benyújtotta Adrienn Lorincz

Eredeti cikk angol nyelven: Exit from the city centre. What was recently built in Varaždin, HR? | URBACT