Az URBACT SDG /Sustainable Development Goals/ hálózatot indít!

Az URBACT egy a Fenntartható Fejlődési Célokat (SDG) helyi szinten alkalmazó városokból álló pilot hálózatot indít a CEMR-szal (Council of European Municipalities and Regions) együttműködve.

Az ENSZ 2030-as menetrendjének teljesítéséhez sürgős, helyi szintű fellépés szükséges. 2030 nincs olyan messze, az URBACT új hálózata az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak helyi szintű alkalmazásáért pedig fontos szerepet játszik a folyamat felgyorsításában. A csaknem 2 éves időszak alatt az URBACT program a CEMR-szal együttműködve 19 különböző méretű várost támogat, hogy tanuljanak egymástól a fenntartható városok fejlesztési céljainak elérése érdekében.

Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) a városokban –  törekvések

Az URBACT és a CEMR 2021 év elején tett bejelentése szerint az URBACT Monitoring Bizottsága 2021. március 9-én jóváhagyta az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljainak helyi szintű alkalmazását szolgáló városhálózat létrehozását.

A hálózat fő célja a pilot városok közötti és más európai, valamint nemzetközi városokkal történő tapasztalatcsere, továbbá az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG) helyi szintű alkalmazását támogató kapacitásépítés és az erre vonatkozó eszközök kidolgozása. A hálózat célja továbbá az URBACT, a CEMR, az EU és a nemzetközi szervezetek közötti szinergiák erősítése ugyanazon célok elérése érdekében.

A módszer

A hálózat az EU 19 városának egy csoportját támogatja az integrált, részvételen alapuló URBACT módszerrel a következő menetrend szerint:

  • Aktiválás (2021. március-április)
  • Diagnózis (május-július)
  • Jövőkép (2021. augusztus-november)
  • Az akciók megtervezése (2021. december - 2022. május)
  • A mutatók rögzítése és az Integrált Akciótervek (IAP) véglegesítése (2022. június - november közepe)
  • Lezárás (2022. november közepe / december)

Az első szakasz a diagnózisra és a jövőkép előrevetítésére összpontosít, annak érdekében, hogy segítsen a városoknak azonosítani, hol tartanak jelenleg és hol szeretnének lenni az SDG-k helyi alkalmazását követően. A második szakasz arra fókuszál, hogyan juthatnak el oda, ahová szeretnének, azáltal, hogy közösen terveznek intézkedéseket, véglegesítik cselekvési terveiket és előkészítik azok végrehajtását.

A hálózat lehetőséget nyújt a partnereknek ahhoz, hogy megtanulják, hogyan kell használni az RFSC önértékelési eszközt, a Fenntartható Fejlődési Célok helyi kontextusba ültetésétől a prioritások meghatározásán és vizualizáción keresztül a helyi intézkedések meghatározásáig és az SDG monitoring rendszer megvalósításáig.

A városok számos eszközt és módszert használnak majd az URBACT Eszköztárból, valamint más, külső forrásokból. A helyi figyelemfelkeltő akciókat úgy tervezik meg, hogy a helyieket is érdekeltté tegyék és létrehozzanak egy erős URBACT helyi csoportot (ULG).

Helyi szinten minden város integrált akciótervet (IAP) készít az ULG-vel.

Hálózati szinten a vezető szakértő elkészít egy alapértékelést és meghatároz néhány kulcsindikátort, amelyek vagy a módszerhez és az akciótervezés szakaszához, vagy a felölelt témákhoz, illetve a várostörténetekhez kapcsolódnak.

A Partnerek

A Tallinn város vezetésével létrejött hálózat sokszínű, kiegyensúlyozott partnerségből tevődik össze:

A 19 ország partnervárosai méretét, jellegét tekintve is eltérő (metropolisz térségek, fővárosok, kis/közepes méretű városok, zsugorodó városok stb.). A városok sokszínűségéből kiindulva, többféle elképzelést és megoldást vonultathat fel a hálózat. Az eredmények a városhálózaton kívüli szélesebb közönség számára is elérhetőek és alkalmazhatóak lesznek.

A munkatervben előírtaknak megfelelően a Hálózat meghívja az EU-s és az EU-n kívüli Keleti Partnerség (EaP) “lighthouse” /modell/ városait és a globális déli városokat is a megrendezésre kerülő webináriumokra, találkozókra közvetlen tapasztalatcsere (inputok és visszajelzések) céljából.

A következő hónapokban számos lehetőség nyílik az eredmények szélesebb közönséggel történő megosztására, többek között a Fenntartható Fejlődés Felső Szintű Politikai Fórumán 2021 júliusában, a Régiók és Városok Európai Hetén 2021 októberében a COP26-on 2021 novemberében, valamint a World Urban Forum 11-en 2022 júniusában.

A Kick-off találkozó eseményeire 2021. április 13-án, 14-én és 21-én kerül sor.

Eredeti hír: https://urbact.eu/sdg-network