Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

A We Transfer Educational Innovation Network partnervárosokat keres

A Barcelona melletti Viladecans, a WetrEIN, We Transfer Educational Innovation Network transzfer projekt vezető partnere keresi azokat a partnervárosokat, akik számára az oktatás kulcsfontosságú kérdés, és saját tapasztalataikat is szívesen behoznák a projektbe.

Hogyan építette ki Pazin önkormányzata a kölcsönös bizalmat azzal, hogy bevonta a polgárokat a költségvetés tervezésébe?

Bemutatjuk a város történetét, amely elkezdte bevonni polgárait a városi költségvetés elkészítésébe, oktatni őket a helyi önkormányzat működésével kapcsolatban, és ezzel kölcsönös bizalmat épített a lakosság és az önkormányzat között. A projektet az URBACT is elismerte azzal, hogy a 97 Jó Gyakorlat cím egyikét a város kapta.

Még lehet csatlakozni transzfer városhálózatokhoz!

A héten lezajlott a 25 nyertes transzfer városhálózat vezető partnereinek és vezető szakértőinek indító találkozója Párizsban. A vezető partnerek továbbra is várják azoknak az európai városoknak a jelentkezését, érdeklődését, akik szeretnék megtanulni, átvenni jó gyakorlatukat, illetve részt venni az adott üggyel kapcsolatos közös gondolkodási folyamatban, nemzetközi tapasztalatcserében.

Lakossági fórum másképp? Kézikönyv a részvételi települési tervezésről

A Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont kézikönyvet állított össze a települési tervezés során egyre gyakrabban alkalmazott részvételi tervezésről.

Ideiglenes hasznosítással a jövő városfunkcióinak kikísérletezésére

Nantes három évtizedet felölelő szisztematikus városfejlesztési történetét a REFILL projektben tártuk fel. E cikkben a nantes-i sikertörténet főbb jellemzőit mutatom be röviden.

A fenntartható városok tervezését támogatja a francia „ÉcoQuartier” kezdeményezés

Az “écoquartier”– a francia “quartier” és “écologique” szavak összevonásával: „ökológiai szomszédság” – koncepcióját az Észak-Európai országok öko-kerületeinek (eco-districts) gyakorlata inspirálta. Az ÉcoQuartier címet négy lépésben lehet elnyerni fenntarthatósági kritériumok teljesítésével.

25 URBACT transzfer városhálózati projektet jóváhagytak!

75 európai város részvételével 25 Transzfer Városhálózat kapott zöld lámpát a program Monitoring Bizottságától 2018. április 4-én.

„Okos megoldások egy város életében - Smart City Miskolc” című konferencia

A Miskolc Megyei Jogú Város részvételével zajló URBACT „SmartImpact” projekt befejezéséhez közeledik. A projekt zárásaként megrendezett konferencia a város elkészült Smart City akcióterve és a tervezett smart projektek bemutatása mellett az „okos” városfejlesztésről folytatott eszmecserét és a hazai helyzetkép bemutatását is célozza.

200 európai város nyilvánosan bemutatja a kétéves közös munka eredményeit

2018 áprilisában és májusában 20 URBACT akciótervezési hálózat – 200 európai város – foglalja össze kétéves közös munkáját és mutatja be eredményeit szélesebb közönség előtt.

Közösségi (people-powered) szolgáltatások: mítosz vagy realitás?

A városi önkormányzatokat folyamatosan kihívások elé állító egyik feladat a polgárok részvételének biztosítása a különböző fejlesztési folyamatokban. Több, mint 10 évvel a Lipcsei Karta életbelépése után, amely kijelölte a participatív integrált városi megújítás céljait, a kép Európa-szerte még mindig meglehetősen vegyes. Az angol York város kezdeményezései jó példákat kínálnak ezen a területen.

Oldalak