Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Az idei URBACT Városfesztivál lefontosabb üzenetei - a városi Jó Gyakorlatok átadásával kapcsolatos tapasztalatok, eredmények megünneplése

23 URBACT városhálózaton keresztül oszthatják meg tapasztalataikat az európai városok – ezt ünnepli az URBACT Városfesztivál. A 2021. július 15-17-e között megrendezett eseményt most először tartották online térben, a rendezvény összefoglalója itt olvasható
De mi nyerte el leginkább a szervezők és a több, mint 860 résztvevő tetszését, illetve milyen tapasztalatokkal gazdagodtak? Erről beszélgettünk néhányukkal.

Come In! – közösségi fesztiválok, beszélgető lakosok, élhetőbb városok

A Come In! elnevezésű URBACT városhálózat képviselőivel, Ábrahám Mátéval (Újbuda Önkormányzata), Szerencsés Ritával (Kortárs Építészeti Központ) és Szigeti Ferenc Alberttel (a projekt URBACT szakértője) beszélgetünk arról, hogy a Budapest100 módszertanával hogyan lehet élhetőbb városokat kialakítani. Komoly vállalás volt 3 évvel ezelőtt a budapesti jó gyakorlat átadása európai városok számára, amelyet Újbuda Önkormányzata vállalt fel a Kortárs Építészeti Központtal karöltve. Világjárvány nehezítette a folyamatot, közösségi fesztiválok helyett multimédiás történetmesélés keretében reflektált több partner is saját épített környezetére, mégis, új meg új érdeklődők bizonyítják a kezdeményezés sikerét.

A "Zöld-kék települési infrastruktúra támogatása" SRSP projekt kérdőív

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Európai Unió Strukturálisreform-támogató Programja (SRSP) keretében pályázatot nyert  „Zöld-kék települési infrastruktúra támogatása” címmel. A projekt céljainak elérése érdekében összeállításra került a munka megalapozását szolgáló kérdőív. Ezúton szeretnénk felkérni Önt/Önöket, hogy segítsék munkánkat a kérdőív kérdéseinek megválaszolásával.

Jó gyakorlatok átadása – miért nem elérhető több városban?

Ha találsz egy hatékony módszert, mi mást tehetnél, mint, hogy újból alkalmazod?

Az első generációs transzferhálózatok sikerét követően – az elért eredményeket a Városfesztiválon, illetve a „Jó gyakorlatok átadása – miért ne az én városomban?” című kiadvány publikálásával hozták nyilvánosságra – az URBRACT újabb városok számára tette elérhetővé a kezdeményezést.

 

Minőségi védjegyek és a fenntartható élelmiszer rendszerek - Antonio Zafra cikke

1957 áprilisában, a BBC leadott egy rövid adást, amely egy svájci családot mutatott be, akik spagettit szüreteltek a saját fájukról. Az adás után számos néző hívta érdeklődve a csatornát, hogy hogyan tudnának szerezni egy ilyen fát. Ezt a kis anekdotát Carolyn Steel írta le az „Éhes Város” tényfeltáró cikkében, arra a súlyosbodó jelenségre fókuszálva, miszerint az élelmiszertermelés és a fogyasztók között egyre nagyobb a távolság.

 

A szabadtéri edzőhelyek megismertetése a lakossággal

Amikor Espoo-ban a Covid-19 járvány miatt bezárták az összes fedett sportlétesítményt, a kültéri edzőterületek népszerűbbé váltak, mint valaha. Szerencsénk volt - ez csak azért volt lehetséges, mert Espoo városa az évek során jelentős összegeket fektetett a szabadtéri edzőparkok kialakításába, a jóléti stratégiája részeként.

URBACT városaink és hálózataink hírei – 2021. június 25.

A hét inspiráló történetei az URBACT városokból és hálózatokból, a közösségi együttműködéstől a digitális szektorban történő munkahelyteremtésig.

Mit tanultunk a digitális szerepvállalásról?

Jelen cikkben megosztjuk az online találkozók egy évének tanulságait. Nincs mitől tartani - magyarázza Sally Kneeshaw, az URBACT szakértője.

Mivel a járvány hosszabbnak bizonyult, mint gondoltuk, az URBACT úttörőként továbbra is személyre szabott digitális támogatást nyújt a városoknak. Mi ezzel a célja? Az, hogy a kihívások ellenére továbbra is a lehető legjobban hasznosítsa a városok közötti, határon átnyúló információáramlást és a helyi, több érdekelt felet tömörítő együttműködést.

 

Hogyan lehet átadni a városi jó gyakorlatot? Megtudhatja az URBACT legújabb kiadványából

Az URBACT új kiadványa segít megismerni a transzferhálózatokat és az elért eredményeket.

A 2021-es URBACT Városfesztivál idején megjelent „Jó gyakorlatok átadása - Miért ne az én városomban?” kiadvány 23 olyan város pozitív történeteit osztja meg, amelyek adaptálták és a helyi viszonyokhoz igazították az EU-s partnerektől átvett városi jó gyakorlatokat az URBACT III transzferhálózatok első fordulójában.

INNOVATO-R, “MINDENKI LEHET ÚJÍTÓ!”

Arról beszélgettünk Kiss Renátával, az URBACT Innovato-R elnevezésű városhálózatának veszprémi koordinátorával, milyen hatást gyakorolt a közigazgatásban dolgozókra, hogy bevonták őket egy innovatív kezdeményezésbe, személyes részvételre és pályázat keretében benyújtott projektötletekre invitálták őket. Mindamellett a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért folytatott előkészületekhez is hozzá tudott járulni a torinói jó gyakorlat átvételről szóló európai városfejlesztési együttműködés.

Oldalak