Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Egy lépéssel közelebb URBACT IV-hez!

Ismerd meg az URBACT IV program felé tett újabb lépéseket.

Idén indul az URBACT IV Európai Területi Együttműködési program (ETE) a városok számára.

Az URBACT IV program folyamatos és új lehetőségeket biztosít majd egyre több városnak, hogy még igazságosabbá, zöldebbé és termelékenyebbé váljanak - megvalósítva ezzel a fenntartható városfejlesztésről szóló Új Lipcsei Charta jövőképét.

 

Helyi feldolgozás magas fenntarthatósági normák mellett: a szécsényi Funky Forest (Magyarország)

Az Agri Kulti már több mint egy évtizede kutatja azokat a területeket, ahol a fenntartható, kisüzemi magyar élelmiszertermelők számára piaci lehetőségek kínálkoznak. Ennek eredményeként több termelői piac is nyílt: 2011-ben Nagymaroson, 2012-ben a Szimpla Kertben, 2014-ben pedig a Nógrád megyei Balassagyarmaton. 

Kisléptékű akciók: egy URBACT-innováció, amely segíti a városokat a helyi megoldások kikísérletezésében

A közösségi bevonástól a zöld városi sétákig a kísérletek EU-szerte javítják a várospolitikai döntéshozatalt.

 

A kisléptékű akciók új dinamikát adtak az URBACT-hálózatoknak. 

URBACT e-Egyetem 2022

Ismét megrendezik az URBACT kiemelt kapacitásépítő rendezvényét 2022. február 1 – 3 között!

Visszatekintés - Az URBACT legfontosabb eseményei 2021-ben

Ed Thorpe digitális kommunikációs szerkesztőnk visszatekint az URBACT 2021-es kiemelkedő eseményeire - egy újabb kihívásokkal teli év a világjárvány alatt.

Save the date - URBACT Városfesztivál 2022. június 14-16. Párizs

A 2022-es URBACT Városfesztivált Pantinban (Párizsi agglomeráció) rendezik meg 2022. június 14-16. között. Jegyezd fel a dátumot!

A 2021-es Városfesztivál online eseménye után, az URBACT csapata izgatottan tervezi, hogy a 2022-es rendezvény az emberek valós fizikai jelenlétével legyen megvalósítható, remélve, hogy az egészségüyi feltételek engedni fogják!

Új periódus a városfejlesztésben – innovatív önkormányzati finanszírozás; URBACT információs és partner nap – Összefoglaló

Az idei URBACT napon a városfejlesztést, várospolitikát érintő legfrissebb hazai és nemzetközi változásokról, európai uniós együttműködési lehetőségekről hallhattak a résztvevők, átadták tapasztalataikat a következő pályázati felhívások kísérleti projektjei, majd az ebédszünetet követően hasznos gyakorlati tanácsok hangzottak el a fenntartható üzleti modellekkel, zöld és társadalmi célokat teljesítő finanszírozási eszközökkel kapcsolatban.

MUT Diplomadíj Pályázat 2021

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására.

#Budaörs4CSR: köz- és magánszféra együttműködése egy zöldebb városért

A magyarországi Budaörs városa a CITIES4CSR hálózat egyik partnervárosa

A kontextus

Budaörs egy dinamikusan fejlődő, jó hangulatú, festői környezetben fekvő kisváros a Budai-hegység déli peremén. A modern építészet jól ismert alkotásai összhangban vannak a történelmi emlékekkel és a természeti környezettel. A Balaton és Bécs felé vezető M1-M7 autópályák Budaörs közigazgatási területén vezetnek keresztül. Ezért is nevezik sokan Budaörsöt Budapest nyugati kapujának. A kb. 30.000 lakos magas színvonalú közszolgáltatásokat élvez a városban, a jól szervezett közintézmények és az elhelyezkedés egyaránt vonzza az embereket, hogy ebben a magyar városban telepedjenek le.

 

Oldalak