Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Felhívás a városok klímasemlegessé és okos várossá válására 2030-ig

Az Európai Bizottság felhívást tett közzé, hogy városok csatlakozzanak a klímasemleges és okos városok európai misszióhoz, amelyre a téma iránt elkötelezett városok 2022. január 31-ig tudnak jelentkezni.

Fő céljai a kezdeményezésnek, hogy támogassanak 100 várost, hogy klímasemleges és okos várossá váljanak 2030-ig, valamint elősegíteni, hogy ezek a városok, mint innovatív gócpontok, indukálják a többi európai várost, hogy adaptálják a módszert 2050-ig.

 

Városaink és hálózataink hírei – november 26.

Legfrissebb hírek városainkból és hálózatainkból, a „kitartó szeretettől” és az új technológiai vállalkozástól kezdve az élettel teli főutcákig és a városi parkokban tartott piknikekig.

 

Életmód, sport és egészséges városok – Mélanie Duparc

Az Egészséges Városok Hálózat célja, hogy egy holisztikus megközelítést alkalmazva lehetővé tegye az egészséges életvitelt a városi környezetben, három átfogó témára összpontosítva: a zöldterületek növelésére és a tájgondozásra, a mobilitásra és az összekapcsoltságra, valamint az életmódra és a sportra.

Három interjúból álló sorozatot készítünk a fő témáink kapcsán, hogy szakértői tanácsokkal lássuk el a várostervezőket az egészséges városi élet megteremtése érdekében. Az első rész az életmódra és a sportra összpontosít. Nagy örömünkre szolgál, hogy Mélanie Duparc, az „Okos Városok és Sport’ (a világ vezető sportváros hálózata és az Egészséges Városok Hálózatának fontos partnere) igazgatója elfogadta felkérésünket.

 

SAT4SUD online esemény

Az Európai Bizottság SUT4SUD 'Self-assessment tool for suistainable urban development strategies' cím alatt online eseményt szervez 2021. november 25. 10:00-12:00 között.

Regisztráció itt: https://sat4sud.tw.events/en/programme

Bioarchitektúra és Fenntarthatósági Hét 2021

A Zero Carbon Cities partnerei meghívást kaptak az AESS (Energia és Fenntartható Fejlődés Ügynöksége) első angol nyelvű webináriumára a BioArchitecture & Sustainability Week 2021 keretében. Az igen érdekesnek ígérkező programra ITT lehet regisztrálni.

MEGHÍVÓ - Tegyünk közösen a környezetünkért és Budaörsért

Szeretettel meghívjuk az URBACT-program által támogatott CITIES4CSR projekt faültetési akciójára. A projektet koordináló URBACT Helyi Csoport (ULG) döntése alapján Budaörs fő témája a klímavédelem, ezen belül is a fásítás.

Vilawatt UTM webináriumok: tapasztalatcsere és tanulás a jövőbeli beruházási terv kidolgozásáért

A Vilawatt URBACT transzferfolyamat öt, a tanulást segítő webináriumot foglal magában, amelyek célja, hogy a partnervárosok elmélyítsék a Vilawatt innovatív gyakorlatát alkotó öt pillérről szóló ismereteiket és ezáltal képesek legyenek hatékonyabban kidolgozni az egyes városok jövőbeli beruházási terveit.

Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők által megosztott valós tapasztalatok és esettanulmányok révén jobban megismerhessük a következő témákat: utólagos felszerelés/modernizálás, energiaközösségek és a projektek irányítóival való kapcsolat (a köz-, a magánszféra és a polgárok együttműködése), az energiaszolgáltatás megosztása, a polgárok bevonása az energiahatékonysági stratégiákba, valamint az érdekeltek bevonásának ösztönzése.

Rövid távú bérleti platformok szabályozása a városokban – Az európai városok kihívásai és megoldásai

November 4-én, csütörtökön, 9:30-tól 12:30-ig az URBACT bemutatja a városokban működő rövidtávú bérleti platformok szabályozásáról szóló tanulmány eredményeit, amelyet a kulturális és kulturális örökséggel kapcsolatos Európai Uniós partnerség városi menetrendjének keretében készítettek.

Városaink és hálózataink hírei – október 22.

A legfrissebb hírek az URBACT városairól és hálózatairól, a városi élelmiszerek termesztésétől a finanszírozás megtalálásáig!

Az URBACT támogatja a fenntartható, integrált városfejlesztést, és támogatja az Európai Uniós városok közötti cserét és tanulást. Indulása óta az URBACT III 83 hálózat létrehozását tette lehetővé, 28 ország 454 városának részvételével. E városok közel fele 100 000 fő alatti lakosságú. A folyamatban lévő projektek közé tartoznak az akciótervezési hálózatok, a transzferhálózatok és a nemzeti gyakorlatok átadására irányuló kezdeményezések. Ezalatt az idő alatt öt hálózat az UIA-projektekből származó városi megoldások átadásával foglalkozik, egy másik pedig a fenntartható fejlődési célokat honosítja meg.

 

Oldalak