Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

UrbSecurity – akciótervezés a biztonságosabb városokért

Az UrbSecurity egy 9 városból álló hálózat, amely innovatív megközelítést dolgoz ki a városi biztonság és védelem javítására, integrálva azt a várostervezésbe, a társadalmi kohéziós és egyéb városi politikákba, a nyilvános helyek biztonságára vonatkozó Urban Agenda ajánlások nyomán.

Virágzó utcák: mobilitás-tervezés vonzó városok számára

Tíz európai város fogott össze az új, „Virágzó utcák” („Thriving Streets’) elnevezésű projektben. Megközelítésük: az utcák átalakításával barátságosabbá tenni a várost, ösztönözni a gyaloglást és a kerékpározást, valamint csökkenteni az autófüggőséget. E gondolatok mentén kötelezték el magukat városaik egészségesebb, vonzóbb, elérhetőbb, befogadóbb és virágzóbb jövője érdekében.

Társadalmi hatáskötvény: a jobb közszolgáltatások titka?

Pénzügyi megszorítások idején a közszolgáltatásokra jutó teljes kormányzati költségvetés csökken, miközben az állampolgárok több, hatékonyabb szolgáltatást várnak el. A társadalmi hatáskötvény lehet az az eszköz, ami ehhez anyagi lehetőséget teremt, és amely segít meghaladni a rövidtávú érdekeket, a szolgáltatások töredezettségét és az innováció hiányát.

Városi döntéshozók, figyelem! Tudta, hogy pénz nélkül is fejleszthet?

Mindannyian azt szeretnénk, hogy a városi szolgáltatások hatékonyak legyenek, az új építés izgalmas, a közösségi események színesek és az új városi kezdeményezések valóban képesek a változtatásra! De hogyan érhetjük ezt el, ha sok európai városban – különösen az elmúlt évtized súlyos válságai után – nincs kellő finanszírozás, forrás, ismeret és kapcsolatrendszer ilyen élénk fejlődés kiváltásához? Van egy válasz, amely sokak számára meglepő lehet: fordulhatunk vállalati és üzleti közösségeinkhez. Mert van valami, amit vállalati társadalmi felelősségvállalásnak (CSR) hívnak.

Mindenki lehet innovátor – Torinó után már Veszprémben is!

Hányan dolgoznak egy városban a település üzemeltetésén, a közszolgáltatások ellátásán? Ha a hivatali munkatársak mellett ide számítjuk a közalkalmazottakat (pedagógusok, könyvtárosok stb.), illetve az önkormányzati gazdálkodási cégek alkalmazottjait, ez a szám jópár ezer. Ezek az emberek minden nap munkába állnak, hogy kijelölt feladataikat a legjobb tudásuk szerint elvégezzék. De vajon van-e lehetőségük beleszólni a munkájukat, a várost érintő folyamatokba, van-e alkalmuk javaslatokat tenni, ésszerűsíteni, fejlesztési lehetőségekre rámutatni? Használja-e a városvezetés az általa fizetett sokezer ember innovációs kapacitását?

Áttérés a körforgásos gazdaságra: az építőipar ereje a jobb városok kialakításában

Mit jelent a körkörös gazdaság az építőiparban elméletileg, és hol állunk ma a gyakorlatban? Melyek a legfontosabb kihívások, igények és hogyan tudjuk kielégíteni ezeket, kezdve a helyi cselekvéstől az eredményeink felskálázásáig jobb városok kialakítása érdekében? Az URGE APN projekt alámerül az építőiparon belül a körkörösség kérdéskörébe, megpróbálva befolyásolni a helyi politikákat és ezen keresztül hozzájárulni az ambiciózus európai célok és célkitűzések eléréséhez.

Dubai Nemzetközi Jógyakorlat Díj a Fenntartható Fejlődésért

A UN-HABITAT és a Dubai Önkormányzat együttműködésében valósul meg a kiválóság elismerése és a városi bevált gyakorlatok támogatása a lakókörnyezet javítása érdekében. 1 millió dollárnyi nyeremény talál gazdára az Expo2020-on.

A Lipcsei Karta és az URBACT

Az URBACT az elmúlt 18 hónapban számos City Labot szervezett, miközben megvizsgálta, hogy a városok miként használhatják fel a Lipcsei Karta alapelveit.

Öt korai tapasztalat az URBACT transzfer hálózatoktól

Miért (és hogyan) osszuk meg városfejlesztési tapasztalatainkat? Az egy éve futó transzfer projektek tapasztalatai közül választottunk ki ötöt.

Az EU City Facility program nemzeti szakértőket keres az energia- és éghajlati beruházások területén

Hamarosan elérhető lesz egy új lehetőség az európai városok számára, hogy támogatásban részesülhessenek az energiahatékonyságra vonatkozó beruházási tervük elkészítésében, amely elősegítheti számukra ilyen projektek sokrétűbb finanszírozásának elérését. A City Facility (EUCF) program január 15-ig országos szakértők jelentkezését várja.

Oldalak