Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Városaink és hálózataink hírei – március 25.

Legfrissebb híreink az URBACT-városokból, a fenntartható turisztikai megoldásoktól kezdve a nemek közötti egyenlőségen alapuló városi tereken át a technológiai ökoszisztémákig.

 

Hat megoldás a városi önkormányzatok számára, hogy mindannyian kevesebb élelmiszert pazaroljunk el

Az Európai Uniós háztartások évente több millió tonna élelmiszert dobnak ki. Mit tehetnek a városok az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem érdekében?

UIA Sevillában – Mit tehetnek az EU városai az igazságos átmenet és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében?

Az UIA (Urban Innovative Actions) és Sevilla városa kétnapos rendezvényt szervez április 27-28-án, hogy megvitassák, hogyan járulhatnak hozzá az uniós városok a zöld és igazságos átmenethez, valamint, hogy az ellenálló városok építését segítő konkrét kísérleteket mutassanak be. Nagyon fontos, hogy a gyakorlatban megvalósítható beavatkozásokat és eredményeket mutassunk be az európai városok helyalapú átmenetének ösztönzése és előmozdítása érdekében.

 

"Munkaterület, városok és a technológiai jövő": megnyílt a regisztráció a TechPlace következő rendezvényére

Szakértői betekintés a helyalapú technológiai központok folyamatosan változó, dinamikus szerepébe az EU városaiban. Regisztráció a "Tech Places - munkaterületek, városok és a technológiai jövő" című rendezvényre.

 

Vegyél részt a 2022-es URBACT Városfesztiválon!

Az URBACT Városfesztivál Párizs mellett, Pantinban lesz június 14-16-án, ezúttal személyesen - és szén-dioxid semlegesen...

CLAIRO konferencia meghívó

Kedves Érdeklődő!

Nagy örömmel hívunk meg az online CLAIRO konferenciára: Klímaváltozás hatásaira rugalmas és élhető európai városok. A konferencia helyszínéül a CLAIRO projekt koordináló partnere, Ostrava városa szolgál, időpontja pedig 2022. március 22. 9:30 ZOOM alkalmazáson keresztül.

 

Új mobilitási és közterületi elképzelések tervezése és megvalósítása

A #WalkAndRollCities jelszó alatt az URBACT akciótervezési hálózatok, a RiConnect, a Space4People és a Thriving Streets a mobilitás és a közterületek közötti kapcsolatokat vizsgálják az élhetőbb és fenntarthatóbb városi területek érdekében.

 

Félúton a társadalmi hatáskötvények felfedezése felé - Séra Zsolt | az URBACT SIBdev Network vezető szakértője

"Vajon a társadalmi hatáskötvények (SIB) lesznek a megfelelő közszolgáltatások biztosításának új titkos eszközei?" - tette fel a kérdést nyolc európai város 2020 májusában. Ezután együtt indultak útnak, hogy kiderítsék, hogyan járulhatnak hozzá a SIB-ek a hatékonyabb közszolgáltatásokhoz. Közös útjuk már az elejétől fogva rögösnek ígérkezett, ami a Covid-19 miatt még inkább azzá vált. A világjárvány miatt a személyes találkozókra - amelyek a tudásátadás és a tapasztalatcsere alapját képezték -, csak valahol a távoli, ismeretlen jövőben kerülhetett sor. A nehézségek azonban új lehetőségeket is hoztak: a mesterkurzusok lehetővé tették, hogy a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértők online találkozókon keresztül csatlakozzanak a városok közös munkájához. Ennek eredményeként Aarhus (Dánia), Baia Mare (Románia), Fundão (Portugália), Heerlen (Hollandia), Kecskemét (Magyarország), Pordenone (Olaszország), Vőru (Észtország) és Zaragoza (Spanyolország) ma már szilárd tudásbázissal rendelkezik a társadalmi hatáskötvények területén.

Oldalak