Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Urban Innovative Actions: külső szakértőknek szóló pályázati felhívás (4. felhívás)

Pályázati felhívás külső szakértői testülethez való csatlakozásra az UIA negyedik pályázati felhívásának stratégiai értékelése céljából (jelentkezés: 2018. december 7-ig).

URBACT programszakértői felhívás

Az URBACT III Program Irányító Hatósága kétféle programszakértői munkakörre hirdet pályázatot: legfeljebb 2 programszakértő módszertan és eszközök témakörében, akik módszertanilag támogatják az URBACT Titkárságot; legfeljebb 5 tematikus programszakértő, akik az URBACT Titkárságát tematikus tartalmakkal és figyelemfelhívással támogatják.

Fókuszban a city branding - URBACT Várostalálkozó

Az URBACT program éves várostalálkozóját 2018. november 29-én tartottuk meg a Lechner Tudásközpontban. A jelenleg futó projektek megismerésén túl a találkozón a városbranding, városmárkázás, városkommunikáció témáját jártuk körül, összegyűjtve közösen a hazai városokban érzékelhető erősségeket, lehetőségeket, és azonosítva jó megoldásokat is.

URBACT várostalálkozó (2018. november 29.)

A Miniszterelnökség mint az URBACT nemzeti hatósága és a Lechner Tudásközpont mint kontaktpont szervezet 2018. november 29-én megrendezi az éves várostalálkozót, amelyre ezúton szeretettel meghívjuk a programban résztvevő városokat, szakértőket és az érdeklődőket.

30 ezer főnél népesebb városok pályázhatnak az „Engaged Cities Award” díjra

A Cities of Service (Szolgáltató Városok) „Elkötelezett Városok Díja” egy nemzetközi elismerés, amely a figyelem középpontjába hozza azokat a változatos gyakorlatokat, amelyekkel különböző városok lakosságukat bevonják kritikus problémáik megoldásába. 2019. január 18-ig lehet jelentkezni!

Konferencia a városi tér jövőjéről Splitben (2019. ápr. 25-26.)

A horvát Nemzeti URBACT Pont (Városok Szövetsége) konferenciát szervez a városi tér helyzetéről 2019 tavaszán Split városban „CONVERTING SPACES INTO PLACES” címmel.

URBACT kérdőív

Kérjük, szánjon néhány percet arra, hogy kitölti egy rövid és névtelen kérdőívet, amelynek kettős célja, hogy segítsen felmérni az URBACT ismertségének és megértésének szintjét, valamint hogy az URBACT Titkárság és a magyarországi URBACT Pont még hatékonyabban segíthesse munkáját. 

Többszintű területi kormányzás és a kohéziós politika jövője - beszámoló

A Miniszterelnökség, a Lechner Tudásközpont mint az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közösen rendezett szakmai fórumot november 6-án. A záródó URBACT városhálózati projektek képviselői mellett a rendezvényen jelen voltak a hazai közigazgatás különböző szintjeinek – minisztériumok, megyék, települések – képviselői is, hogy a többszintű területi kormányzás, az integráció és az együttműködés lehetőségeit átbeszéljék, kitérve a kohéziós politika 2020 után várható változásaira is.

Alternatívákat kell biztosítanunk az autók mellett!

Michael Glotz-Richter a német városállam, Bréma fenntartható mobilitásáért felelős vezető projektvezetője a Szenátusi Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közlekedési Minisztériumban. A német nemzeti URBACT pont készített vele interjút Brémában az autózás helyett kínált alternatívák területén szerzett tapasztalatairól.

Nemi egyenlőséget szem előtt tartó városok = gyerekjáték?

A „nemek közötti egyenlőség” 2018 politikai korszellemévé vált, arra ösztönözve az intézményeket a világ minden táján, hogy közelebbről megvizsgálják, hogyan viszonyulnak egymáshoz a nők és a férfiak a személyes, a szakmai és a közszférában. De mit jelent ez az európai városok számára?

Oldalak