Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Az EU Városi Agendája: Milyen újdonsággal rukkolhatnak elő az URBACT városok?

Az URBACT 23 új akciótervezési hálózata hivatalosan is megkezdte munkáját a 2019 szeptemberében, Párizsban megtartott kick-off találkozón. Fő tématerületük a szakpolitikai kihívásokra adott válaszok, valamint a nemzeti és uniós szintű döntéshozatal befolyásolása a városok érdekeit szem előtt tartva. Az EU Városi Agendája a hálózat munkájához és tevékenységének kibővítéséhez kiváló stratégiai platformot kínál.

Városfejlődés és lakáspiac - URBACT szekció a XXV. Országos Urbanisztikai Konferencián

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) idén is megrendezi országos konferenciáját, ezúttal a városfejlesztés és a lakhatás összefüggéseinek feltárására. A konferenciához ezúttal az URBACT Program hazai tájékoztatási pontja is csatlakozott egy nemzetközi kitekintést nyújtó szekcióval.

CIVATAS SAPIENS’19 – Város és digitalizáció

Civitas Sapiens’19 címmel első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek okos város szakmai konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Üllői úti kampuszán szeptember 19-én. A rendezvény külföldi vendégeként a lengyel URBACT Tájékoztatási Pont koordinátora, Aldo Vargas mutatta be a ’lengyel URBACT’-ként is ismert nemzeti városhálózati tapasztalatcsere-programot. A plenáris előadásokat követően a digitalizáció és a városmenedzsment érintettjei hat szekcióban kaptak lehetőséget párbeszédre és jó gyakorlatok megismerésére.

A fényfesztivál, ami felhelyezett a világtérképre egy kis cseh várost

Hogyan vált egy URBACT projekt a cseh Světlo Valmez-ben nemzetközi eseménnyé? Amikor a Světlo Valmez fényfesztivál béta verzióját tesztelték 2017-ben, kevesen gondolták volna, hogy milyen népszerűségre tesz majd szert ez az esemény. Mindöszze két év elteltével a helyi közösség számára kitalált találkozó nemzetközileg ismert eseménnyé nőtte ki magát – mondja Jamie Mackay.

Tanulmány az URBACT városok integrált cselekvési terveiről

Ha szeretné jobban megérteni, hogy az integrált cselekvési tervezés mit jelent a gyakorlatban, olvassa el az URBACT megbízásából, az E40 Group vezetésével készített átfogó tanulmány eredményeit. A munka során 20 URBACT akciótervezési hálózatban részt vevő város által 2016 és 2018 között kidolgozott 205 integrált cselekvési tervet vizsgáltak meg.

Gyere be! Közösségi fesztiválok a Come in! projektben

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) Budapest100 fesztiválja 2017-ben bekerült az URBACT Jó Gyakorlatok tárházába, majd 2018-ban 7 európai város részvételével, Újbuda vezetésével megalakult a Come in! transzfer projekt. „A Come In! egyik legnagyobb előnye, hogy már a projekt időtartama alatt akár többször is ki lehet próbálni, le lehet tesztelni a jó gyakorlat megvalósítását.” – mondja Szigeti Ferenc vezető szakértő. Az elmúlt hetekben két „teszt” is lezajlott. Gyergyószentmiklóson a város örmény titkai után kutathattak azok, aki részt vettek a romániai partnervárosban megszervezett eseményen, az újbudai lakótelepen, Őrmezőn pedig IdőJárás néven hozott létre közösségi fesztivált a XI. kerület és a KÉK közös stábja.

Ismerje meg Cork városi tanácsosát, Kieran McCarthy-t

Ha európai projektekkel szeretnél foglalkozni, akkor az URBACT a legjobb hely elkezdeni” modndja Kieran McCarthy, Az EU Régiók Bizottsága tagja és Cork városi tanácsosa. "Nem kell semmit egyedül csinálnunk: tanulhatunk egymástól! Ha egyszer részt vettél egy URBACT projektben, szinte biztosan keresni fogod a következőt!"

Ne maradjon le! Európai Városok Hete, OECD Local Development Forum, Cities Forum

Az URBACT Titkárság három fontos európai eseményre is felhívja a figyelmet. A Brüsszelben október 7. és 9. között megrendezett Európai Városok Hete rendezvényen bemutatkozik a „lengyen URBACT”, a Partnership City Initiative. December 10-11-én Antwerpenben pedig az OECD Local Development Forum-on az európai foglalkoztatási és képzési programok tanulságait ismerhetjük meg, 2020 január végén pedig érdemes Portóba látogatni a 4. Cities Forum-ra.

Útmutató önkormányzatok számára a közösségi finanszírozáshoz

Hogyan kezelik az európai helyi önkormányzatok a növekvő gazdasági és társadalmi kihívásokat egyre csökkenő költségvetéssel? Sokan közülük kipróbáltak már helyi vagy nemzeti szintű közösségi finanszírozási platformokat civil, kulturális, vállalkozásfejlesztési vagy akár „zöld” témában.

Civitas Sapiens ’19 – Okos Város Szakmai Konferencia

Az okos városok azt ígérik, hogy tiszta, hatékony, fenntartható és attraktív városokat építünk, melyek egyúttal a gazdasági fejlődést is előmozdítják. A politikusok azt remélik, hogy az okos város a kulcs, mely hidat teremt a társadalmi, az ökológiai és a gazdasági fenntarthatóság között.” (Alanus Von Radecki: Smart Impact State of Art, 2015 november).

Oldalak