Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

A természethez való hozzáférés egészségre és általános közérzetre kifejtett jótékony hatása a városokban

Vajon tisztában vagyunk-e a városi zöldfelületek emberi szervezetre kifejtett jótékony hatásával? Eleve úgy vagyunk programozva, hogy testünk és elménk sokkal hatékonyabban működik természetes környezetben. Egyre több empirikus bizonyítékunk van arra, hogy a városi zöldterületek léte pozitív hatással van mind testi, mind mentális egészségünkre. De a városok terjeszkedésével és sűrűsödésével értékes zöld területeink és a városi növényzet egyre inkább veszélybe kerül.

Betekintés a Turizmusbarát városok hálózatába: Az egészség és a biztonság integrálása a fenntartható turizmus új modelljébe

2021. január 28-29-én került megrendezésre az URBACT Turizmusbarát városok hálózata (Tourism-Friendly Cities) ötödik transznacionális találkozója. Az esemény fókuszában a fenntartható turisztikai gyakorlatok megszilárdításának egyik kulcsfontosságú eleme állt: a turisták és természetesen a lakosság egészsége, valamint biztonsága. 2019-ben, amikor még a gyerekcipőben járó Hálózat társalapú tanulási és csereprogramját vizsgáltuk, ez a téma nem kapott kellő reflektorfényt. Ám amióta a Hálózat városai megkezdték a fenntartható turizmusra vonatkozó integrált fejlesztési terveik kidolgozását saját URBACT helyi csoportjaik (URBACT Local Groups – ULG) létrehozásával párhuzamban, a kérdés rövid időn belül aktuálissá vált

Rövid összefoglaló és videók a második Health&Greenspace Akadémiáról

A Hegyvidéki Önkormányzat által vezetett URBACT Health&Greenspace nemzetközi hálózat azt vizsgálja, hogy hogyan lehet tudatosan úgy kialakítani és kezelni a városi zöldterületeket, hogy azok pozitív hatással legyenek a városlakók egészségére és életminőségére.

Lépések az egészséges város felé Bradfordban

Célunk egy olyan élhető városi környezet megteremtése, amely a mindennapi élet, a munka és a játék ideális térszíne. A legfontosabb cél egy egészséges város létrehozása, ahol a belvárosban élő lakosságunk vonzó, egészséges környezetben él.
 

A helyi gazdaságfejlesztési stratégia segíti a kisvárosokat ellenállóbbá válni?

A kisvárosok gyakran nagyobb kockázatnak vannak kitéve a gazdasági visszaeséshez vezető globális trendek negatív hatásai miatt. Ugyanakkor ezek azok a települések, ahol az Európai Unió lakosságának jelentős százaléka él és dolgozik. Tehát hogyan kezelhetjük helyi szinten a fejlesztési problémákat és lehetőségeket a globális következmények és a helyben rendelkezésre álló források kontextusba helyezésével? Hogyan alakíthatjuk a helyi önkormányzatokat minél ellenállóbbá egy olyan korban, amikor a világ egy globális járvány előtt áll, és vannak városok, melyek gazdasági válsággal küzdenek? A helyi gazdaságfejlesztés (HGF) elvei szerint a helyi fejlesztést stratégiai és megalapozott módon kell megközelíteni, a kihívást jelentő döntéseket pedig a fenntarthatósági céloknak megfelelően kell meghozni.
 

Városfejlesztési Hálózat - webinárium sorozat, 2021. február 3-17.

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága és az Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek Titkársága (UIA) nevében meghívjuk Önt a Városfejlesztési Hálózat (UDN) „Városi innovatív cselekvések, eredmények és perspektívák” című webináriumára.
 

Az Autómentes sugárút sikere Tartuban

Tartu Autómentes sugárútja ösztönözte a gazdaságot és arra biztatta a városlakókat, hogy élvezzék ki a biztonságos tér adta új lehetőségeket!
 

Oldalak