Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Közösségi szolgáltatások: nagy szavak vagy valóság?

Gyakran mantraként ismételgetjük a közösségi szerepvállalás fontosságát a szociális szolgáltatásokban, holott ez alapvetően az együttműködési közpolitikák alapeleme. Mielőtt elutasítanánk az állampolgárok szolgáltatásnyújtásba való bevonásának ötletét, mivel az túl nehéznek tűnhet, gondoljuk végig kritikusan a közszolgáltatások jelenlegi megvalósulását: mennyire hatékonyak az emberek szükségleteinek kielégítésében.

InnovaTOr - Mindenki újító

Fabio Sgaragli, az InnovaTOr URBACT Transzferhálózat vezető szakértője bemutatja, hogy Torino miként jár az Innova.TO élén, a jövő újítóivá téve az önkormányzati alkalmazottakat.

URBAN21, avagy a Tokaji Konferencia újratöltve

Akik rendszeres vendégei a 19 éve zajló egyedülálló rendezvénynek, megszokhatták, hogy minden év őszén találkozik a fejlesztési szakma színe-java Tokajban. Nem véletlen hát, hogy egyre többen kérdezik aggódva: mi történt – az idén elmarad a tokaji konferencia? Nos, idén ősszel valóban nem lesz tokaji konferencia – de csak azért, hogy már jövő év elején megfiatalodva, teljesen megújulva, de az alapvető értékeit megőrizve – immár URBAN21 néven fogadja a vendégeit!

Hogyan lehet zöldebb városokat tervezni, közösen létrehozni?

Chantal van Ham, a Természetalapú Megoldások Európai Programmenedzsere és Katharina Dropmann, a brüsszeli központú Nemzetközi Természetvédelmi Unió európai regionális tisztviselője közösen lelkesednek a GrowGreen EU Horizon 2020 projekt és természetalapú megoldásai iránt, amelyeket az URBACT Városfesztiválján láttak Bologna (Olaszország), Manchester (Egyesült Királyság) és Stavanger (Norvégia) példáján keresztül.

Az RFSC (Referenciakeret a Fenntartható Városokért) felhívása esettanulmányokra

Használja Ön az RFSC eszközt a helyi projektje vagy stratégiája értékeléséhez, a fenntartható fejlődési célok (úgynevezett SDG-k) megállapításához, a közösséget bevonó tevékenységek megkönnyítéséhez, a fenntartható városfejlesztés oktatásához vagy máshoz? Hallani szeretnénk Önről!

Urban Innovative Actions: külső szakértőknek szóló pályázati felhívás (4. felhívás)

Pályázati felhívás külső szakértői testülethez való csatlakozásra az UIA negyedik pályázati felhívásának stratégiai értékelése céljából (jelentkezés: 2018. december 7-ig).

URBACT programszakértői felhívás

Az URBACT III Program Irányító Hatósága kétféle programszakértői munkakörre hirdet pályázatot: legfeljebb 2 programszakértő módszertan és eszközök témakörében, akik módszertanilag támogatják az URBACT Titkárságot; legfeljebb 5 tematikus programszakértő, akik az URBACT Titkárságát tematikus tartalmakkal és figyelemfelhívással támogatják.

Fókuszban a city branding - URBACT Várostalálkozó

Az URBACT program éves várostalálkozóját 2018. november 29-én tartottuk meg a Lechner Tudásközpontban. A jelenleg futó projektek megismerésén túl a találkozón a városbranding, városmárkázás, városkommunikáció témáját jártuk körül, összegyűjtve közösen a hazai városokban érzékelhető erősségeket, lehetőségeket, és azonosítva jó megoldásokat is.

URBACT várostalálkozó (2018. november 29.)

A Miniszterelnökség mint az URBACT nemzeti hatósága és a Lechner Tudásközpont mint kontaktpont szervezet 2018. november 29-én megrendezi az éves várostalálkozót, amelyre ezúton szeretettel meghívjuk a programban résztvevő városokat, szakértőket és az érdeklődőket.

30 ezer főnél népesebb városok pályázhatnak az „Engaged Cities Award” díjra

A Cities of Service (Szolgáltató Városok) „Elkötelezett Városok Díja” egy nemzetközi elismerés, amely a figyelem középpontjába hozza azokat a változatos gyakorlatokat, amelyekkel különböző városok lakosságukat bevonják kritikus problémáik megoldásába. 2019. január 18-ig lehet jelentkezni!

Oldalak