Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Városfejlesztési Hálózat - webinárium sorozat

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és az Európai Bizottság Közös Kutatási Központja által november 3-25. között kerül megrendezésre a Városfejlesztési Hálózat következő webinárium sorozata, melynek címe :„A fenntartható városfejlesztés hat alapköve”. 

Digitális térségfejlesztés képzés - NKE, Edutus Egyetem

Digitális térségfejlesztési szakember képzés indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Edutus Egyetem közös szervezésben. A két féléves képzés célja, hogy átadja azt a komplex tudást, ami szükséges ahhoz, hogy a különböző sokszereplős okosvárosi digitális fejlesztéseket eredményesen lehessen tervezni és megvalósítani.
 

URBACT e-University

2020. szeptember 15. – október 8.

Az URBACT e-University az akciótervezési hálózatok építésében részt vevő érintettek számára szervezett első olyan nagyszabású kapacitásépítő esemény, mely teljes mértékben online formában kerül megrendezésre.

Pamplona stratégiai alapú és felelős közbeszerzési politikája, amelyre az Európai Bizottság is jó gyakorlatként tekint

Az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége (EASME) nemrégiben publikálta a Társadalmilag felelősségteljes közbeszerzés kialakítása és alkalmazása című útmutatót, mely 71 jó gyakorlatot mutat be, köztük a Pamplonai Városi Tanács társadalmilag felelős közbeszerzési stratégiája elnevezésű esettanulmányt. Ily módon Pamplona felelős közbeszerzési politikája európai szinten is elismert jó gyakorlatként alkalmazható.
 

Ifjúsági Információs Központ: Racó Jove – egy kulcsfontosságú intézmény a fiatalok bevonásában Santa Polában (Spanyolország)

A Racó Jove Ifjúsági Információs Központ 2020-ban jött létre, azonban maga az intézményt 1990-ben alapították Ifjúsági Információs Központ néven. Az intézmény 2020-ig számos projektet valósított már meg, az egyik legjelentősebb eredmény 2000-ben a Santa Pola-i Civil és Szociális Központ (Santa Pola Civic and Social Center) létrehozása volt, amely az Ifjúsági Információs Központ módszereit építette be saját gyakorlatában, ezzel nagy változásokat vitt végbe a fiatalok számára biztosított szolgáltatási és tevékenységi körében. Antonio López Lafuente-vel, a Racó Jove koordinátorával készített interjú során további számos érdekes információt tudtunk meg az Ifjúsági Központ tevékenységével kapcsolatban.

A RU:RBAN hálózat transzfer története a városi kertek megvalósításáról

Az utóbbi években a városi közösségi kertekről bebizonyosodott, hogy a közösségek sokféle igényét képesek kielégíteni, hiszen közösségformáló erejük, identitáserősítő szerepük van, kísérletezési lehetőséget nyújtanak a közterületek innovatív hasznosítása terén, továbbá képesek megerősíteni a városi ökoszisztémákat a biodiverzitás növelése és az éghajlatváltozás elleni küzdelem révén.

AHA-élmény Poznanban, az Oktatási Innovációs Hálózat megszületése

„A kreativitás a kapcsolatok létrehozásáról szól és több függ az együttműködéstől, mint az egyéni erőfeszítésekről” Ken Robinson, Elveszteni az eszünket: A kreativitás tanulása.
 
„Miért nem próbáltunk ki hosszabb távú együttműködést az ON BOARD projekt megkezdése előtt?” tette fel a kérdést a Poznan által koordinált ON BOARD projektbe bevont tanár. „Miért nem csináltuk ezt korábban?”
 

A Turizmus központú kisvárosok alkalmazkodóképességének erősítése COVID-19 idején

Az URBACT segítséget nyújt kisebb településeknek a turizmusra támaszkodva, újra definiálni a jövőjüket a COVID-19 utáni időszakban.

Oldalak