Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Autómentes nap Debrecenben - sikeres kisléptékű akció az EDC Debrecen csapatával

Az EDC Debrecen csatlakozott az URBACT III program keretében megvalósuló Thriving Streets (Virágzó Utcák) projekthez. A projekt célja a fenntarthatóbb, környezetbarátabb közlekedési módok (például a kerékpározás és a gyaloglás) népszerűsítése várostervezési módszerekkel, hogy a városközpontot vonzóbbá tegye a polgárok számára.

 

#5 kisléptékű helyi akció | Jelgava helyi önkormányzat, Lettország

Jelgava helyi önkormányzata 2021 júliusától IoT (Internet of Things - Dolgok Internete) szenzortechnológiát használ a helyi meteorológiai és környezeti adatok mérésére.

 

Városaink és hálózataink hírei – 2022. július

Városaink és hálózataink hírei a fenntartható turizmusról, az éghajlatváltozás kezeléséről, az élelmiszer-pazarlás csökkentéséről és még sok másról!
 

A VAU virtuális vásár segítségével könnyű felfedezni Võru városát

Võru az első észtországi település, amely virtuális börze keretében mutatja be a város értékeit, jellegzetességeit. A "Võru avatud uksed - VAU" ("Võru nyitott ajtói") online környezet a város vonzó lakókörnyezetéről, helyi vállalkozásairól és szervezeteiről nyújt hasznos tudnivalókat. Ehhez létrehoztak egy honlapot, ahol összegyűjtöttek minden lényeges információt Võruban található ingatlanokról, munkahelyekről, a város oktatásáról, iskolán kívüli tevékenységeiről, látnivalóiról stb.

 

Generációk közötti mentorálás Kecskeméten

A különböző generációk közötti kapcsolatok ápolása a siker kulcsa - így vélekedik Kecskemét helyi kisléptékű pilot akciójáról!

 

Kiírásra került a Települési Hild János-díj

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2022-ben 38. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

Egészséges Városok alkalmazás

Számos tudományos bizonyíték van arra, hogy a várostervezés hogyan befolyásolja az egészséget - ennek ellenére az egészséget és a tervezést túl ritkán veszik együttesen figyelembe. Az Egészséges város generátor áthidalja a "mit tudunk" és a "mit teszünk" közötti szakadékot, megkönnyítve a várostervezők és a szakpolitikai döntéshozók számára, hogy az egészségügyi tényezőket beépítsék a várostervezésbe, a városi tényezőket pedig az egészségpolitikába.

 

Felhívás SSA tanulmány elkészítésére

Az URBACT titkársága külső szakértőt keres egy tanulmány elkészítéséhez, amely az akciótervezési hálózatok (APN) keretében 2022-ben megvalósított URBACT III kisléptékű akciók (Small Scale Actions - SSA) főbb jellemzőit, kategorizálását, erősségeit és gyengeségeit összegzi.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS URBACT III PROGRAMSZAKÉRTŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Az URBACT III program irányító hatósága pályázatot hirdet 2 programszakértő kiválasztására, akik a titkárságot támogatják majd a hasznos eszközök és módszerek programszintű kialakításában.

 

Oldalak