Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Generációk összefogása két társadalmi probléma kezelésére

Kecskemét 2019-2022. között az URBACT SIBdev Akciótervezési Hálózatban (Action Planning Network - APN) való részvételével kidolgozott egy részmegoldást a város két legégetőbb társadalmi problémájára: az elvándorlásra, ami elsősorban a 18-25 éves kor közötti fiatalokra jellemző; és a munkavállalók elöregedésére.

Zöld receptek városoknak – interjú a Health&Greenspace projekt vezető partnerével, a Hegyvidéki Önkormányzattal

Az URBACT Health&Greenspace Network a gyors urbanizációval és a városok sűrűsödésével kapcsolatos különféle egészségügyi kockázatokra válaszul jött létre. A projekt elősegíti a városi zöldterületek egészségre érzékeny tervezését és kezelését azzal az általános céllal, hogy egészségügyi és jóléti előnyöket biztosítson a polgárok számára Európa-szerte. A figyelemre érdemes helyi akciókról és eredményekről a projekt vezetőivel beszélgettünk.

Hogyan lehet adatokkal biztonságosabbá tenni a parkokat

Fabian Massart, Belgium Nemzeti URBACT Pontja Mechelen (Belgium) példáján keresztül osztja meg velünk, hogyan tehetik az adatok biztonságosabbá a városokat.

 

Tetőt mindenki feje fölé

Mi vár a városokra? Laura Colini, az URBACT szakértője szerint itt az ideje, hogy a hajléktalanság felszámolására tett ROOF ígéretét tettekre váltsuk.

Jövőbe való befektetés a vállalati társadalmi felelősségvállaláson keresztül

Budaörs ugyan erős helyi gazdasággal rendelkezik, viszont az önkormányzat, a cégek között csak laza kapcsolat volt tapasztalható, a közöttük lévő együttműködések ad hoc jelleggel bírtak. Ezt az állapotot gyökeresen megváltoztatta Budaörs - URBACT partnervárosként - Cities4CSR (Cities for Corporate Social Responsibility - Városok a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalásért) akciótervezési hálózatban végzett erőfeszítései és eredményei.

Ismerd meg az URBACT titkárság új igazgatóját

Teofil Gherca, aki 17 éves tapasztalattal rendelkezik az EU által finanszírozott projektek, a programirányítás és a szakpolitikai döntéshozatal terén, hivatalosan is átvette az URBACT titkárságának igazgatói szerepét.

 

Az élelmiszervásárlás mezőgazdasági tevékenység!

"Ezek a közösségi kertek zöldséget és gyümölcsöt termelnek, de mindenekelőtt biztosítják a kapcsolatteremtést a környék lakói között" - mondja Rob Hopkins a Citizen Feeds the City hat kertjének egyikében tett látogatása során, amely projektet a MEAD - Fenntartható Élelmiszerek Oktatási Központja dolgozta ki, és Mouans-Sartoux (Franciaország) helyi lakosai hozták létre.

URBACT várostalálkozó, Fenntarthatóság és digitalizáció – városfejlesztés szakszerűen, 2022. december 7.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és az URBACT Nemzeti Tájékoztatási Pontja decemberben online rendezvényt szervez széleskörű szakértői beszélgetéssel, amelyre ezúton szeretettel meghívjuk a városok képviselőit, szakértőket és az érdeklődőket.

URBACT: Friss partnerségi és pályázati lehetőségek, jó tanácsok és praktikus eszközök városok számára

Tapasztalat és információ megosztás az URBACT online konferenciáján

Az Építési és Beruházási Minisztérium és az URBACT Nemzeti Tájékoztatási Pontja online információs és disszeminációs napot rendezett november 10-én, melyen az URBACT projektekben korábban részt vevő városok képviselői és szakértők mellett az új lehetőségek iránt érdeklődőket is várták a szervezők.

Mi köze van a nemeknek a beszerzéshez?

Az URBACT elindítja új, a nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartó közbeszerzési képzését! Sally Kneeshaw szakértő osztja meg gondolatait erről.
Az URBACT négy új képzési modult indított, hogy segítse az európai városokat és településeket a nemek közötti esélyegyenlőséget szem előtt tartó közbeszerzés (GRPP) helyi szintű megvalósításában. A tanfolyamot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével (EIGE) együttműködésben fejlesztették ki, amelynek gyakorlati eszköztárát az év elején indították el, hat könnyen érthető videóból áll, köztük két inspiráló esettanulmánnal Bécsből (Ausztria) és Baszkföldről (Spanyolország). A kurzus ingyenes, mindenki számára nyitott.

Oldalak