Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Valongo és az URBACT OnStage projekt: egy részvételi folyamat az elejétől a végéig

Az URBACT OnStage projekt keretében a kezdetektől fogva, Valongo városa (Portugália) jelentős összegeket fektetett be egy részvételi folyamatba, amely olyan közösen kidolgozott módszertanok és stratégia létrehozására irányul, amelynek célja a zenei és művészeti oktatás a város társadalmi kohéziójának szolgálatába állítása. Most, hogy a projekt a végéhez közeledik, ideje azt értékelni, illetve előre tekinteni.
 

Városfejlesztési Hálózat - webinárium sorozat

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és az Európai Bizottság Közös Kutatási Központja által november 3-25. között kerül megrendezésre a Városfejlesztési Hálózat következő webinárium sorozata, melynek címe :„A fenntartható városfejlesztés hat alapköve”.

Európai városfejlesztési jó gyakorlatok sikeres adaptációja - online konferencia

A Miniszterelnökség mint az URBACT nemzeti hatósága és a Lechner Tudásközpont mint kontaktpont szervezet 2020. november 4-én online konferenciát rendez, amelyre ezúton szeretettel meghívjuk a városok képviselőit, szakértőket és az érdeklődőket.
 

Pályázati lehetőség startup-oknak városi mobilitás témában

A Startup Campus szervezésében indul az Urban Mobility Startup Program. A program az ötlet és prototípus fázisban lévő innovatív projekteket támogatja, befektetői partner a Hiventures, egyetemi szakmai partnerek pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve a győri Széchenyi István Egyetem.
A program keretében a legígéretesebb startup-oknak 6 hetes vállalkozásfejlesztési képzést és akár 20 millió forintos befektetési lehetőséget kínál a program, melynek célja, hogy akár már ötletfázisban támogatást kapjanak a jövőbe mutató innovatív megoldások.
 

Videó: Debrecen üdvözli a külföldi tehetségeket

A magyar város Debrecen, mint a Welcoming International Talent projekt partnere, üdvözli a nemzetközi tehetségeket! A nemrég közzétett videóban a projekt debreceni vezetői mesélnek arról, hogy miért fontos számukra a projektben való részvétel, illetve mit kívánnak elérni.
 

KTARSIS állampolgári fórum „Művészet és kultúra - Santa Pola megerősítése”

Az Active NGO projekt Santa Polában határozottan hozzájárult a helyi kulturális egyesületek megerősítéséhez. Jó példa erre az állampolgári kezdeményezésű Ktarsis, melynek célja a kulturális szervezetek közötti együttműködés javítása és bevonásuk megerősítése. Interjúnkban a kezdeményezés egyik képviselőjét, Gonzalo Fernandezt a céljaikról és motivációikról kérdeztük.
 

Nagyvárosi térségek tapasztalatai a járványhelyzetről

Mit tanulhatunk a funkcionális városi térségek Covid-19 járvány hatására tett kormányzati intézkedéseiből?

Ez az elemzés azt vizsgálja, hogy a járvány okozta válság csúcspontja idején a kormányzás különböző szintjein adott válaszok miként erősítik a fenntartható városfejlesztés területileg integrált megközelítésének szükségességét. 
 

A Come In! közösségi fesztiválok új módszereket vetnek be a fenntartható modellek felállítására

A világjárvány okozta bizonytalanságban a fenntarthatóság jelenti az egyik legnagyobb kihívást a közösségi fesztiválok szempontjából. A Come In! partnervárosok dacolva ezzel a helyzettel próbálnak közösen ötletelni új és innovatív formátumokkal kapcsolatos lehetőségekről a megfelelő források biztosítása érdekében, és továbbra is céljuk, hogy minél többeket tudjanak bevonni hosszú távon kezdeményezéseikbe.

Elfogadás előtt az új Lipcsei Charta

Az URBACT Tudásközpont szerte Európából próbálja bevezetni a legújabb városi trendekhez kapcsolódó jó gyakorlatokat, segítve a kihívásokkal küzdő városok munkáját, valamint biztosítva őket arról, hogy a tanulás mindenki számára elérhető.

Oldalak