Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Milyen a lakható város? URBACT-szeminárium a XXV. Országos Urbanisztikai Konferencián

25. alkalommal rendezte meg a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) az Országos Urbanisztikai Konferenciát. Az idei évben a konferencia kiemelt témáját a lakhatás, a lakásállomány helyzete jelentette. A délutáni szekció egyikét a Lechner Tudásközpontban működő URBACT Nemzeti Tájékoztatási Pont szervezte és vezette le. Az ezt választók színes képet kaptak a lakhatással kapcsolatos EU-s szakpolitikák áttekintésétől nemzetközi gyakorlatokig és jó példákig.

A várostérségi együttműködések felé

Az Urban Futures Global Conference (UFGC) és a European Metropolitan Authorities (EMA) találkozókon való részvétel után Tosics Iván beszámol a várostérségi szintű együttműködések legfontosabb fejleményeiről.

Gyerekekkel az előítéletek leküzdésében

Az iskolák létfontosságú szomszédsági csomópontok, amelyeknek fontos szerepe van az összetartóbb és nyitottabb városok kialakításában, az interkulturális értékek érvényesülésének elősegítésében. A cikk felvázolja, hogy az iskolák miként válhatnak kulcsszereplővé a városi „rémhírek elleni stratégiák” végrehajtásában, különös tekintettel az URBACT Rumourless Cities transzferhálózat részeként Amadora (PT) és Messina (IT) között létrejövő korai tapasztalatokra.

Hangoljunk be a társadalmi változásokra

Egy URBACT hálózat keretében Európa néhány városa a társadalmi változás, a befogadás megteremtésének egyik eszközét a zenei és előadóművészeti oktatásban látja. Sandra Rainero, az URBACT ONSTAGE Transzfer Hálózat szakértője megosztja tapasztalatait l’Hospitalet de Llobregat (ES), Grigny (FR), Adelfia (IT) és Aarhus (DK) kezdeményezéseivel kapcsolatban.

Az EU Városi Agendája: Milyen újdonsággal rukkolhatnak elő az URBACT városok?

Az URBACT 23 új akciótervezési hálózata hivatalosan is megkezdte munkáját a 2019 szeptemberében, Párizsban megtartott kick-off találkozón. Fő tématerületük a szakpolitikai kihívásokra adott válaszok, valamint a nemzeti és uniós szintű döntéshozatal befolyásolása a városok érdekeit szem előtt tartva. Az EU Városi Agendája a hálózat munkájához és tevékenységének kibővítéséhez kiváló stratégiai platformot kínál.

Városfejlődés és lakáspiac - URBACT szekció a XXV. Országos Urbanisztikai Konferencián

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) idén is megrendezi országos konferenciáját, ezúttal a városfejlesztés és a lakhatás összefüggéseinek feltárására. A konferenciához ezúttal az URBACT Program hazai tájékoztatási pontja is csatlakozott egy nemzetközi kitekintést nyújtó szekcióval.

CIVATAS SAPIENS’19 – Város és digitalizáció

Civitas Sapiens’19 címmel első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek okos város szakmai konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Üllői úti kampuszán szeptember 19-én. A rendezvény külföldi vendégeként a lengyel URBACT Tájékoztatási Pont koordinátora, Aldo Vargas mutatta be a ’lengyel URBACT’-ként is ismert nemzeti városhálózati tapasztalatcsere-programot. A plenáris előadásokat követően a digitalizáció és a városmenedzsment érintettjei hat szekcióban kaptak lehetőséget párbeszédre és jó gyakorlatok megismerésére.

A fényfesztivál, ami felhelyezett a világtérképre egy kis cseh várost

Hogyan vált egy URBACT projekt a cseh Světlo Valmez-ben nemzetközi eseménnyé? Amikor a Světlo Valmez fényfesztivál béta verzióját tesztelték 2017-ben, kevesen gondolták volna, hogy milyen népszerűségre tesz majd szert ez az esemény. Mindöszze két év elteltével a helyi közösség számára kitalált találkozó nemzetközileg ismert eseménnyé nőtte ki magát – mondja Jamie Mackay.

Tanulmány az URBACT városok integrált cselekvési terveiről

Ha szeretné jobban megérteni, hogy az integrált cselekvési tervezés mit jelent a gyakorlatban, olvassa el az URBACT megbízásából, az E40 Group vezetésével készített átfogó tanulmány eredményeit. A munka során 20 URBACT akciótervezési hálózatban részt vevő város által 2016 és 2018 között kidolgozott 205 integrált cselekvési tervet vizsgáltak meg.

Gyere be! Közösségi fesztiválok a Come in! projektben

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) Budapest100 fesztiválja 2017-ben bekerült az URBACT Jó Gyakorlatok tárházába, majd 2018-ban 7 európai város részvételével, Újbuda vezetésével megalakult a Come in! transzfer projekt. „A Come In! egyik legnagyobb előnye, hogy már a projekt időtartama alatt akár többször is ki lehet próbálni, le lehet tesztelni a jó gyakorlat megvalósítását.” – mondja Szigeti Ferenc vezető szakértő. Az elmúlt hetekben két „teszt” is lezajlott. Gyergyószentmiklóson a város örmény titkai után kutathattak azok, aki részt vettek a romániai partnervárosban megszervezett eseményen, az újbudai lakótelepen, Őrmezőn pedig IdőJárás néven hozott létre közösségi fesztivált a XI. kerület és a KÉK közös stábja.

Oldalak