Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Konferencia a városi tér jövőjéről Splitben (2019. ápr. 25-26.)

A horvát Nemzeti URBACT Pont (Városok Szövetsége) konferenciát szervez a városi tér helyzetéről 2019 tavaszán Split városban „CONVERTING SPACES INTO PLACES” címmel.

URBACT kérdőív

Kérjük, szánjon néhány percet arra, hogy kitölti egy rövid és névtelen kérdőívet, amelynek kettős célja, hogy segítsen felmérni az URBACT ismertségének és megértésének szintjét, valamint hogy az URBACT Titkárság és a magyarországi URBACT Pont még hatékonyabban segíthesse munkáját. 

Többszintű területi kormányzás és a kohéziós politika jövője - beszámoló

A Miniszterelnökség, a Lechner Tudásközpont mint az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közösen rendezett szakmai fórumot november 6-án. A záródó URBACT városhálózati projektek képviselői mellett a rendezvényen jelen voltak a hazai közigazgatás különböző szintjeinek – minisztériumok, megyék, települések – képviselői is, hogy a többszintű területi kormányzás, az integráció és az együttműködés lehetőségeit átbeszéljék, kitérve a kohéziós politika 2020 után várható változásaira is.

Alternatívákat kell biztosítanunk az autók mellett!

Michael Glotz-Richter a német városállam, Bréma fenntartható mobilitásáért felelős vezető projektvezetője a Szenátusi Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közlekedési Minisztériumban. A német nemzeti URBACT pont készített vele interjút Brémában az autózás helyett kínált alternatívák területén szerzett tapasztalatairól.

Nemi egyenlőséget szem előtt tartó városok = gyerekjáték?

A „nemek közötti egyenlőség” 2018 politikai korszellemévé vált, arra ösztönözve az intézményeket a világ minden táján, hogy közelebbről megvizsgálják, hogyan viszonyulnak egymáshoz a nők és a férfiak a személyes, a szakmai és a közszférában. De mit jelent ez az európai városok számára?

Amíg te a városod logóját tervezted, addig mások a semmiből építettek fel egy egész várost

Adrian Docea régóta esedékes hidegzuhanyban részesíti az európai városokat, és azt javasolja, hogy kövessék a magánszektor példáját márkájuk felépítésében, mielőtt túl késő lenne.

Zsebedben a városod!

A Card4all projekt alapja az URBACT Jó Gyakorlat címet nyert Gijon Citizen Card, amely 2018-ban ünnepli a 16. születésnapját. Ez idő alatt Miguel Sousa elmondása szerint számos közszolgáltatáshoz biztosított hozzáférést a polgárok számára, ösztönözte e szolgáltatások korszerűsítését és növelte a felhasználók és a városi szolgáltatások közötti bizalom mértékét.

Többszintű területi kormányzás és a kohéziós politika jövője – URBACT rendezvény

Az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 2018. november 6-án "Többszintű területi kormányzás és a kohéziós politika jövője - Bevonás, együttműködés a gyakorlatban, URBACT városhálózati eredmények" címmel rendezvényt szervez.

Az integrált akciótervekről szóló tanulmány - felhívás

Az URBACT akciótervezési hálózatokban részt vevő városok fő eredménye az integrált akcióterv (IAP), amelyet helyi szinten fejlesztettek ki az URBACT Helyi Csoport (ULG) közreműködésével.

 

TÉR_KÖZ Kézikönyv és példatár a közösségi tervezésről

A fővárosi TÉR_KÖZ pályázati program honlapján „PÉLDATÁR - JÓ GYAKORLATOK A TÁRSADALOM BEVONÁSÁRA”, illetve „NAVIGÁTOR - KÉZIKÖNYV A TÁRSADALMI BEVONÁSHOZ” címmel jelent meg két igen értékes segédlet. A két anyagot a Főpolgármesteri Hivatal megbízásából az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft szakértői készítették, miután 2015 óta 20 III. kerületi helyszínen valósítottak meg köztértervezést a lakosság aktív bevonásával.

Oldalak