Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Hogyan élhetnek tovább a helyi csoportok az URBACT-projektek befejezése után?

Az URBACT szakértői három stratégiát osztanak meg a városokkal és településekkel a helyi részvétel további ösztönzése érdekében.

A részvételi folyamat csupán képzelgés?

Az önkormányzatok több teret és hangot kívánnak adni a polgároknak a politikai döntéshozatalban. Az URBACT történetei...

 

Horizont Európa Missziók a fenntarthatóságért információs nap

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerdán (július 6.Horizont Európa Missziók a fenntarthatóságért információs napot szervez.  Az esemény hibrid formában lesz megtartva.

Új kezdeményezést indított az önkormányzat: Közösségi Budaörs

A hamarosan lezáruló Cities4CSR elnevezésű program részeként indított el az önkormányzat egy újszerű, tematikus rendezvénysorozatot a budaörsi vállalkozók bevonásával, Közösségi Budaörs névvel.

Egységben Ukrajnáért - Partnerség az ukrajnai közösségért

Az orosz agresszió számos életet, békés várost és falut pusztított el. Azonban az ukrán akaratban nem képes kárt tenni, készek újjá építeni és fejleszteni országukat. Szabaddá, demokratikussá, Európaivá.

Emlékek az #URBACTfest 2022-ről

Akár részt vettél rajta személyesen, akár online követted, akár kihagytad, íme egy kis beszámoló az idei #URBACTfestről.

9 lehetőség a fenntartható turizmus fejlesztésének támogatására: a TourismFriendlyCities hálózat integrált akcióterve

Hogyan tud egy város egyensúlyt teremteni a lakosok és a turisták szükségszerűen ellentétes igényei között? Lehet-e az idegenforgalom olyan életképes helyi gazdasági ágazat, amely a fenntarthatóság, a jólét és az egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából ösztönzőleg hat? Milyen mechanizmusokon keresztül tudjuk valóban integrálni a közelmúltbeli világjárvány tanulságait? Az URBACT Turizmusbarát Városok (TFC) hálózaton belül 2019 szeptembere és 2022 augusztusa között végzett közös munkánk során ezekre a kérdésekre kerestünk közös válaszokat, bevonva a nem kormányzati szervezetek, a vállalkozások, a tudományos élet és a közintézmények érdekeltjeit.

 

Városaink és hálózataink hírei – június 21.

Városaink és hálózataink hírei a helyi örökségről, a fenntartható mobilitásról, a közterületek jobb kihasználásáról és még sok másról!

Megjelent az URBACT 2022-es jelentése a Nemek Közötti Egyenlőséget Támogató Városokról!

Ajánlások a városok számára a diszkrimináció elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében a tömegközlekedéssel, a várostervezéssel, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben és egyéb területeken....

Kövesd az URBACT Városfesztivált élőben!

A 2022-es Városfesztivált - az előző évektől eltérően - élőben közvetítjük. Az alábbi linkek segítségével otthonról is csatlakozhatsz néhány kulcsfontosságú beszélgetéshez:

Oldalak