Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Három „feminista” köztér Párizsban: séta a FéminiCités vezetésével

Hogyan függ össze a nemek közti egyenjogúság és az urbanisztika? Hogyan hozhatunk létre olyan közterületeket, amelyek tényleg tökéletes nemi esélyegyenlőséget biztosítanak? Milyen eszközöket kell ehhez felhasználnunk? 2019 július 13-án a FéminiCités workshopot rendezett ezen kérdések megválaszolására. Ennek során egy építész, egy városantropológus, egy urbanista és egy gördeszkás aktivista mutatott példákat arra, hogy miként lehet a gender perspektívát integrálni egy köztér felújításába. A FéminiCités egy olyan francia egyesület, amely a város és a nemek közti egyenjogúság összefüggéseire rávilágító eseményeket szervez.

Cascais részvételi költségvetése: egy inspiráló példa

Hogyan válhat egy közepes méretű portugál város részvételi költségvetése a demokratikus változás platformjává, megváltoztatva sokak attitűdjét. Eddy Adams, az URBACT programszakértője az egyik leghatékonyabb európai részvételi költségvetési modellnek otthont adó Cascais (PT) törekvéseit vizsgálja, amely elnyerte az URBACT Jó Gyakorlat címet is Bridging the Gap néven. A város erre építve egy sor további eszközt vezet be, amelyek támogatják és ösztönzik az állampolgárok részvételét.

Pardubice városát megihlette az Egyesült Királyság innovatív know-how-ja

Pardubice sikeres jelöltség után csatlakozott a TechRevolution projekthez az URBACT III operatív program keretében. A projekt a csúcstechnológiával kapcsolatos kezdeményezések iránt érdeklődő kis- és közepes méretű ipari települések körét célozza. Középpontjában az üzleti inkubátorok, kreatív központok vagy induló vállalkozások létrehozása és fenntarthatósága áll, tekintet nélkül a helyi innovatív környezet előkészítettségére vagy fejlettségének szintjére.

Kreatív szereplők a 11. kerületben – lezárult Újbuda első URBACT projektje

Idén nyáron zárult Újbuda első URBACT projektje, a Creative Spirits, amelynek témafelvetése a város megújítása a kreatív- és kulturális ipari (KKI) szereplők bevonásával, helyzetbehozásával. A kerület 2016-ban rögtön a mélyvízbe ugrott azzal, hogy vezető partnerként csatlakozott a programhoz, ráadásul az éppen frissen bevezetett megvalósítási projekttípussal. Megvalósítási projektekhez olyan európai önkormányzatok csatlakozhattak, amelyek rendelkeztek kész, elfogadott stratégiával vagy akciótervvel és legalább részben forrásokkal is ennek megvalósításához. A kihívást, a tanulási pontot tehát maga a megvalósítás folyamata adta, amelyben az adott városhálózat partnerei kicserélhették tapasztalataikat.

URBACT City Lab-ek: az európai várospolitikai elvek frissítése

A 2007-es Lipcsei Karta lefektette az EU várospolitikai elveit. A 2020-as EU-elnökség előtt állva Németország frissíti ezt a kulcsfontosságú dokumentumot. Az URBACT City Lab-ok, városi kísérletek, kapcsolódva a Karta alapelveihez, támogatják ezt a folyamatot. A városi „laboratóriumok” segítenek beazonosítani, mi működik, milyen területeken küzdenek városok, és hogyan tudjuk kapacitásaikat fejleszteni egy ragyogó, fenntartható jövő érdekében.

Mi történik, ha egy város együttműködik a városlakókkal?

Nagybánya (RO) városa célul tűzte ki, hogy a BoostInno hálózat segítségével újratervezi saját gazdasági rendszerét, az ipartól a gyártási folyamatokon át egészen a szolgáltató szektorig.

4 tapasztalat kapacitásfejlesztésről városcsinálóknak

Ismerje meg, hogy az URBACT miként segítette a programban résztvevő városokat az integráltabb és participatívabb megközelítés alkalmazásában

23 új akciótervezési hálózat indul!

23 városhálózat, 26 ország és 203 partnerváros: a program monitoring bizottsága 2019 június 25-én kihirdette a nyerteseket, amelyek megkezdhetik a felkészülést az 1. fázisban. A nyertes projektekben 7 magyar partner is részt vesz.

Miénk itt a zöld - zöldfelületi programok a Hegyvidéken

Budapest XII. kerülete – avagy önálló nevén a Hegyvidék – kétségkívül a főváros legzöldebb része. A városi méhészkedést fókuszba helyező BeePathNet projekthez való csatlakozással a kerület felkerült az URBACT városok térképére, ugyanakkor a zöldfelületekkel kapcsolatos innovációk nem ma kezdődtek a kerületben. A Zöld Iroda évek óta keresi a lehetőségeket arra, hogy a városi zöld – avagy a ’zöld város’ – ügye minél többeket megérintsen.

Oldalak