Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Álláslehetőség : Az URBACT vezető pénzügyi munkatársat keres

Az URBACT titkársága vezető pénzügyi ellenőrt vesz fel. Az állás határozatlan időre szól a projekt- és programozási egységen belül.

 

Hat lényeges dolog az URBACT IV-ről

Kiderül, hogy mire számíthatunk az URBACT program következő generációjától, amely még idén elindul.

 

3 jó ok, hogy részt vegyél a 11. Városi Világfórumon

Az ENSZ-HABITAT (Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Települések Programja) 2022. június 26-30. között 11. alkalommal rendezi meg a World Urban Forumot (WUF) Katowicében (Lengyelország) a lengyel Pénzalapok és Regionális Fejlesztési Minisztériummal és Katowice városával közösen. A "Változtassuk meg városainkat egy jobb jövőért" című rendezvénnyel a WUF célja, hogy bemutassa a jelenlegi és jövőbeli városi trendeket, kihívásokat és lehetőségeket.

 

Pályázati felhívás: Integrált akcióterv tanulmány készítésére

Az integrált akcióterv tanulmány célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon mind a tartalomról, mind az integrált akcióterv kidolgozásához használt módszerekről. A tanulmány eredményeinek időben rendelkezésre kell állniuk ahhoz, hogy az URBACT IV keretében az akciótervezési hálózatokra vonatkozó első pályázati felhíváshoz (2022 októbere) az integrált akciótervre vonatkozó iránymutatások kidolgozását támogassák.

 

A városok „újra-humanizálása”: a városi mobilitás és a közterületek modern megközelítései

Hogyan alakítják át a városok az utcákat az emberek, és nem pedig az autók számára? Válaszok a legújabb URBACT Walk and Roll Cities webináriumon...

URBACT Városfesztivál 2022! – Hat kiemelkedő programpont, amire érdemes odafigyelni

Ez a rendezvény az európai uniós városok eseménye! Akár Párizsba utazol, akár online követed, itt vannak a legjobb programajánlataink...

Pályázati felhívás a bevándorlók integrációját célzó projektekre

Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) 2,8 millió eurós pályázati felhívást tett közzé a bevándorlók integrációját célzó projektekre a következő területeken:

A stratégiai közbeszerzések (CSR) útján Európában: az URBACT tanulságai és iránymutatásai

Az URBACT-városok megoldásokat találnak a stratégiai közbeszerzésben rejlő lehetőségek kiaknázására a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítása érdekében.

 

Támogatást keresel városodnak? Az URBACT online eszköztára megmutatja, hogyan fogj hozzá.

Ingyenes, könnyen használható eszközök az akciótervezés minden szakaszához - a helyi problémaelemzéstől a városi projektek finanszírozására vonatkozó új útmutatókig.

 

“Új Európai Bauhaus” felhívás – határidő meghosszabbítva!

Az "Új európai Bauhaus helyi kezdeményezések támogatása" című felhívásra a pályázatok benyújtásának határidejét május 30-ig, 14:00 óráig meghosszabbították.

 

Oldalak