Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Az EU City Facility program nemzeti szakértőket keres az energia- és éghajlati beruházások területén

Hamarosan elérhető lesz egy új lehetőség az európai városok számára, hogy támogatásban részesülhessenek az energiahatékonyságra vonatkozó beruházási tervük elkészítésében, amely elősegítheti számukra ilyen projektek sokrétűbb finanszírozásának elérését. A City Facility (EUCF) program január 15-ig országos szakértők jelentkezését várja.

2019 - Az URBACT idei éve

Gender Equal Cities, új akciótervezési hálózatok, hozzájárulás a Lipcsei Kartához – egy év teljes gázzal.

Városi regeneráció a kulturális örökségen keresztül: három európai példa

Cécile Houpert, az EUROCITIES projektmenedzsere mutat be nekünk három városfejlesztési történetet az EU-finanszírozású ROCK projektből.

 

A hazai URBACT városok találkozója

A Miniszterelnökség megbízásából az URBACT program nemzeti tájékoztatási pontja az idén is megrendezte az URBACT várostalálkozót 2019. december 11-én a Lechner Tudásközpontban. Hasonlóan a korábbiakhoz, a találkozó három célt szolgált: (1) Beszámoltunk az URBACT program aktualitásairól, az EU-s integrált városfejlesztési szakpolitikák alakulásáról és várható jövőjéről. (2) Alkalmat adtunk arra, hogy a programban dolgozó szakemberek megismerjék egymást, lehetőséget kapjanak az eredmények, a feltáruló lehetőségek bemutatására, és megbeszélhessék az esetleges kihívásokat. (3) A találkozó során meghívott előadók segítségével elmélyedtünk az integrált városfejlesztés két izgalmas témájában: a díjnyertes nyíregyházi CityWalk projekt kapcsán a gyalogosbarát város gyakorlatával, illetve a részvételi költségvetés nyújtotta lehetőségekkel.

Városi örökség az URBACT projektekben

A kultúra és az örökség kulcsfontosságú témák az URBACT városokban a történelmi épületek felújításától a menedzsment új módjaiig.

A gyerekek oktatásának fejlesztése a kulcs a városok fenntarthatóságához

Az URBACT segíti az európai városokat abban, hogy új módszereket találjanak és osszanak meg a gyermekek oktatásával kapcsolatban a fenntarthatóbb jövő érdekében.

URBACT Várostalálkozó - 2019. december 11.

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a hazai URBACT városok találkozóját 2019. december 11-én a Lechner Tudásközpont ügyféltéri előadójában. A találkozón bemutatkoznak a hazai URBACT projektek, emellett áttekintjük a program aktualitásait, az EU integrált városfejlesztési szakpolitákinak alakulását, és két izgalmas témába kapunk betekintést előadóinktól.

Hogyan segíthetik a városok a fogyasztói szokások változását?

Marcelline Bonneau története a változó szokásokról, innovatív ösztönzőkről és a körkörös gazdaság előnyeiről.

A portugál Aveiro új városkártyája hatalmas perspektívákat nyit meg

Miközben a portugál Aveiro város számos új technológiai kezdeményezést indított el, beleértve például az interaktív városi digitális platformot és az 5G-hálózatot, arra jutott, hogy ideje megállni egy pillanatra és arra koncentrálni, hogyan lehetne egyszerűsíteni a polgárok hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.

Az integrált városfejlesztés hat szempontja

Az URBACT friss tanulmánya 6 szempontot ad arra, hogy városi cselekvési tervünket az integráltság szempontjából megvizsgáljuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden városnak egyformán kell dolgoznia tervei integráltságán, de inspirációt és segítséget nyújt ahhoz, hogy véletlenül ne feledkezzünk meg fontos szempontokról, a tudatos döntéseinket pedig közérthetően tudjuk bemutatni, indokolni.

Oldalak