Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Nagyarányú magyar részvétel a klímasemleges és intelligens városok misszió felhívásában

Tavaly november 25-én nyitotta meg az Európai Bizottság klímasemleges és intelligens városok missziója azt a felhívást, mely során minimum 50.000 lakossal rendelkező európai városok fejezhették ki elkötelezettségüket a 2050-ig elérendő teljes klímasemlegesség iránt. A jelentkezési folyamat lezárásáig a megyei jogú városok közül Érd, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs és Szeged, valamint Budapest Főváros és Budapest 18. kerülete élt a lehetőséggel és nyújtott be érvényes pályázatot, jelezve ezzel politikai és szakmai elkötelezettségét a szakpolitikai cél megvalósítása iránt.

Az URBACT üzenete Ukrajna városainak és lakosainak támogatására

Az aktuális események fényében Emmanuel Moulin, az URBACT titkárságának igazgatója szolidaritását fejezi ki az ukrán polgárokkal. 

 

A Vilawatt-UTM projekt a nagykanizsai városi energiaátállás tapasztalatainak megosztásával kezdi az adaptációs időszakot

A harmadik transznacionális találkozó (TM3 - november 16-18.) ismét összehozta a Vilawatt UIA-URBACT Transzfermechanizmus (Vilawatt-UTM) projekt partnervárosait, hogy online kezdődjön meg a második transzferidőszak, az úgynevezett adaptációs időszak.

 

H2020 Urban Tech projekt együttműködési felhívás

A Grazi Egyetem Innovációs Központjának H2020-as nemzetközi projektje, az Urban Tech, olyan 1-2 (önkormányzati) partnert keres, akik szívesen megjelölnének olyan problématerületet, amelyre szeretnék, ha egy KKV megoldást dolgozna ki. A projekt célja olyan új innovatív megoldások kidolgozásának támogatása, amely a városi környezetben a HealthTech, GreenTech és Smart City prioritások mentén valósulnak meg.

Közösségi kertek - a közjó kiemelkedő példái Budapesten

Budapesten talán a legkönnyebben úgy lehet megértetni az emberekkel, hogyan működik a városi közös munka, ha a közösségi kertekre hivatkozunk, amelyekből több tucatnyi működik a magyar fővárosban.

 

Az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzése lehetővé teszi a természet adta lehetőségek átfogó, városi tervezését

Espoo az egyik legelső város, amely az ökoszisztéma-szolgáltatások vizsgálatát a kék és zöld infrastruktúra, valamint a város jövőbeli területhasználatának tervezéséhez használja. A város készített egy ökoszisztéma-szolgáltatás elemzést, amelyben a különböző szabályozó, fenntartó és kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások számának területi változását térképezték fel a kiválasztott területen.

 

Az URBACT sikeres e-Egyetemet szervezett a városi akciótervek végrehajtása és finanszírozása témában

Az URBACT készségfejlesztési programja segíti a városokat a lakosok életminőségének javítását szolgáló, átfogó helyi intézkedések tervezésében és finanszírozásában.
 

URBACT-hálózatok és az "igazságos átmenet”

Zöld, megfizethető energia és közlekedés, a kkv-k és az innováció támogatása. Városaink lépéseket tesznek az éghajlat+társadalmi igazságosság érdekében.

Meghívó: NKFIH rendezvénye a Horizont Európa városi pályázatokról

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a Városi Misszió első felhívása (100 európai város elköteleződése a klímasemlegesség 2030-ig történő megvalósítása iránt) 2022. január 31-én hatalmas érdeklődés közepette zárult le. Összesen 377 város adta be a jelentkezését, köztük több magyar város is.  A következő hetek során tehát szakértői bizottság fogja értékelni a benyújtott jelentkezéseket és kiválasztani azt a 100 várost, aki részt vehet a programban. A hivatalos eredmény márciusban várható.

Városaink és hálózataink hírei – 2022. január

Gyors összefoglaló az URBACT városainak és hálózatainak híreiről, a kék innovációtól a városi mezei dobozokig.

Oldalak