Az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzése lehetővé teszi a természet adta lehetőségek átfogó, városi tervezését

Espoo az egyik legelső város, amely az ökoszisztéma-szolgáltatások vizsgálatát a kék és zöld infrastruktúra, valamint a város jövőbeli területhasználatának tervezéséhez használja. A város készített egy ökoszisztéma-szolgáltatás elemzést, amelyben a különböző szabályozó, fenntartó és kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások számának területi változását térképezték fel a kiválasztott területen.

 

Espoo (Finnország) egy gyorsan növekvő város, amely a természet közelségéről ismert a helsinki nagyvárosi területen. A jövőben a város becslések szerinti gyors népességnövekedése valószínűleg nyomást gyakorol majd a zöld infrastruktúrára, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások iránti igény is megnő. 2018-ban Espoo városának várostervezési osztálya a legelső szereplők között volt, akik átfogó elemzést végeztek a város ökoszisztéma-szolgáltatásaival kapcsolatban. A projektcsoport a város számára kidolgozott módszertannal kapcsolatban most megosztja az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzésének titkait, hogy azt más városok és intézmények is hasznosíthassák.

A tanulmányban az ökoszisztéma-szolgáltatásokat úgy határozták meg, mint az ökoszisztéma által az ember számára nyújtott bizonyos közvetlen vagy közvetett szolgáltatásokat (Fisher et al. 2009). Az egyes szolgáltatások kedvezményezettje lehet egy személy vagy egy közösség. Gondos tervezés és megvalósítás esetén egy város kék-zöld infrastruktúrája képes fenntartani az összes alapvető ökoszisztéma-szolgáltatást, támogatni az emberek egészségét és enyhíteni a környezeti veszélyek hatásait.

Hogyan készült az ökoszisztéma-szolgáltatás elemzés?

A tanulmány célja a környezet minőségének és zavartalanságának, valamint az ökológiai értékek és a biológiai sokféleség megőrzése volt. Az elemzés célja annak meghatározása volt, hogy mely területek játszanak fontos szerepet abban, hogy az emberek számára változatos természeti előnyöket nyújtsanak. A tanulmány elkészítéséhez elemezték az egyes ökoszisztéma-szolgáltatásokat, azok jellemzőit és súlyozását is.

A tanulmány a tényleges szolgáltatáskínálat mellett kiemelte az ökoszisztéma-szolgáltatások iránti kereslet és a kedvezményezettek földrajzi elhelyezkedésének fontosságát (1. ábra) (Wolff et al. 2014, lásd még Syrbe et al. 2017). Ez azt jelenti, hogy két zöldterület ugyanolyan potenciállal rendelkezhet az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására, azonban a közelben lakók elhelyezkedése és száma eltérő, ami azt jelenti, hogy a lakóövezetekhez közeli zöldterületekre nagyobb igény mutatkozik az ökoszisztéma-szolgáltatások iránt, ezért nagyobb súllyal veszik figyelembe.https://urbact.eu/sites/default/files/media/figures_1_cropped.png

1.ábra. Az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzése figyelembe vette az ökoszisztéma-szolgáltatások potenciális kínálatát és az e szolgáltatások iránti keresletet. Ezért az ökoszisztéma-szolgáltatások szempontjából a legfontosabb területek a lakóterületek közelében találhatók.

Az ökoszisztéma-szolgáltatásokat 10 x 10 m-es raszterben térképeztük fel a szabályozó, fenntartó, szolgáltató és kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások 25 egyedi osztályára vonatkozóan. A tanulmányban szereplő változók közé tartoztak például a rekreációs hotspotok, a csapadékvíz-kezelés, a beporzás és a magok terjesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális örökség. A tanulmányban az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése úgy történt, hogy az elsődleges adatokat, a modellezett áramlást vagy a valószínűsíthető oksági változókra vonatkozó szakértői ismereteket összekapcsolták a nagy felbontású felszínborítottság-osztályozással.

Espoo-ban az elemzést két szakaszban végezték el, helyi és regionális súlyozással (2. ábra). Erre azért került sor, mert egyes ökoszisztéma-szolgáltatások a lakóktól távolabb, a városi struktúrán kívül vagy akár globálisan is létre jöhetnek. Ilyen regionális ökoszisztéma-szolgáltatások például a regionálisan fontos rekreációs területek és a globális éghajlatszabályozás. A helyi ökoszisztéma-szolgáltatások viszont nem hasznosíthatók a városi struktúrán kívül, mivel közvetlen hatásuk csak a közvetlen környezetükre van.

https://urbact.eu/sites/default/files/media/figure_2_cropped.png

2. ábra. Helyileg (balra) és regionálisan (jobbra) fontos ökoszisztéma-szolgáltatások Matinkylä környékén, Espoo-ban. A városszerkezetben lévő kis zöldfelületek helyi jelentőségűek. Regionális szinten a nagyobb zöldfelületek több ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak. Espoo-ban a Balti-tenger és vízpartja is sokféle ellátást biztosít

Milyen ökoszisztéma-szolgáltatásokkal rendelkezik Espoo?

Az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzésének eredményei azt mutatják, hogy Espoo természete sokféle ökoszisztéma-szolgáltatást nyújt a lakosoknak. Az erdők alkotják az ökoszisztéma-szolgáltatási hálózat kiemelt csoportját, és a vízrendszer is változatos kínálattal rendelkezik. Az elemzés egyik legfontosabb eredménye azt mutatta, hogy Espoo egyedülálló, öt városközpontból álló szerkezete ideálisan támogatja az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását: a policentrikus városszerkezetben az ökoszisztéma-szolgáltatások mindenhol a lakosok közelében vannak.

Espoo ökoszisztéma-szolgáltatásait biztosítják mind a kisebb erdőrészletek, mind a nagyobb zöldterületek, még ha ezek különböző előnyöket is nyújtanak az embereknek. A kis városi zöldfelületek és az épületek közötti növényzet helyi szinten számos szabályozó és fenntartó szolgáltatást nyújt (3. ábra). A széles összefüggő erdei élőhelyek számtalan regionális ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak, amelyek a fővárosi térség és Uusimaa régió nagyszámú lakosságának nyújtanak szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy a városi növényzet nem helyettesíthető távolabbi, nagy zöldterületekkel anélkül, hogy a városi területen belüli létfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatások ne vesznének el. A kis, városi zöldfelületek, a magánkertek és a szilárd burkolatú földterületek is kihasználatlanul állnak az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtása szempontjából - például a parkok nagyon kevés ilyen funkciót töltenek be a helyi erdőkhöz képest.

https://urbact.eu/sites/default/files/media/figure_3.png

3. ábra. Az ökoszisztéma-szolgáltatások kínálata Espoo-ban a helyi ökoszisztéma-szolgáltatások súlyozásával 100x100 m-es rácshálóban. A helyi ökoszisztéma-szolgáltatások szempontjából a legfontosabb klaszterek a legkönnyebben elérhető és az emberekhez legközelebb eső területek. Espoo-ban a Nuuksio Nemzeti Park és a város északi részén található nagy kiterjedésű erdőterületek számos ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak, mind kulturális, mind ellátási szolgáltatásokat..

Milyen egészségügyi előnyökkel járnak a nagyobb arányú zöldterületek az elemzés szerint?

Azt már széles körben elismerték, hogy a zöldterületek milyen pozitív hatással vannak az emberek egészségére és jólétére. Mindazonáltal a növényzet emberi egészségre gyakorolt pozitív hatása nem a környezet egyetlen jellemzőjén alapul, hanem több tulajdonság és szolgáltatás összessége. Különösen a helyi ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtanak közvetlen egészségügyi előnyöket a közelben élő emberek számára. A kulturális szolgáltatások különösen fontosak a mentális jólét és az egészség szempontjából, mivel a kulturális szolgáltatások közé tartoznak többek között a kikapcsolódást, a pihenést és feltöltődést szolgáló helyek. Emellett a zöldterületek elősegítik a testmozgást is. A helyi szabályozó és fenntartó szolgáltatások közé tartoznak azok a folyamatok, amelyek csökkentik a légszennyezés, a zaj, a szélsőséges időjárási viszonyok és a csapadékvíz áradásából eredő egészségügyi kockázatokat. Mint ilyenek, közvetlen hatással vannak a lakosok egészségére és jólétére is. A zöldterületek egészségügyi előnyeinek előmozdítása érdekében azonban több információra lenne szükség annak meghatározásához, hogy a környezet mely sajátos jellemzői segítik leginkább az egészséget és a jólétet. Az ökoszisztéma-szolgáltatások átfogó tervezésével lehetőség nyílna összehangolni és javítani a zöldterületek egészségügyi hatásait az ökológiai értékekkel, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és az ellátási szolgáltatásokkal együtt.

Az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzése hasznos eszköz annak meghatározására, hogy mely területek járulnak leginkább hozzá az emberi egészséghez. Másrészt a tanulmány eszközként szolgál a várostervezés számára, hogy felismerje az ökoszisztéma-szolgáltatási hálózat gyenge pontjait, továbbá azt, hogy mely területeket kell “zöldebbé” tenni. Espoo-ban az ökoszisztéma-szolgáltatási elemzést több terv és iránymutatás alapjául használták, nem utolsósorban a város kék és zöld infrastruktúrájának 2050-ig szóló stratégiájához. A kék-zöld infrastruktúra jelenlegi erősségeinek és gyengeségeinek felismerésével a várostervezők többfunkciós zöldterületeket és fenntartható városszerkezetet hozhatnak létre.

 Anna Hakala, Paula Kuusisto-Hjort, Heidi Ahlgren, Tanja Hämäläinen and Pihla Sillanpää, City of Espoo

További irodalom

  • Fisher, B., Turner, R. K., & Morling, P. (2009). Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics, 68(3), 643-653.
  • Syrbe, R. U., Schröter, M., Grunewald, K., Walz, U., & Burkhard, B. (2017). What to map. Teoksessa B. Burkhard and M. J (toim.), Mapping ecosystem services. Opensoft Publisher, Sofia (Bulgaria).
  • Wolch, J.R., Byrne, J. & Newell, J.P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities ‘just green enough’. Landscape and Urban Planning 125, 234–244.

Írta: Soos Viktória

Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/ecosystem-service-analysis-enables-comprehensive-perspectives-planning-benefits-nature-city