Ismerd meg az URBACT titkárság új igazgatóját

Teofil Gherca, aki 17 éves tapasztalattal rendelkezik az EU által finanszírozott projektek, a programirányítás és a szakpolitikai döntéshozatal terén, hivatalosan is átvette az URBACT titkárságának igazgatói szerepét.

Ismerd meg őt egy kicsit közelebbről, és tudd meg, milyen elképzelései vannak a jövőre nézve!

A politológia és közigazgatás területén szerzett végzettséggel rendelkező Teofil 11 éven át dolgozott a román kormánynál a Közlekedési Minisztériumban és a Regionális Fejlesztési Minisztériumban. A minisztériumban kilenc éven át volt menedzser, és a területrendezés, a terület- és várospolitika, valamint a területi együttműködés területén végzett munkát irányította. A közelmúltban az ESPON EGTC - az ESPON program egyetlen kedvezményezettje - igazgatási és irányítási csoportjának vezetőjeként dolgozott. Hat éven keresztül a költségvetés, a közbeszerzés, a jelentéstétel és az adminisztrációs tevékenységek irányításáért volt felelős.

Lehetőségünk volt Teofillal beszélgetni, erről olvashatsz az alábbiakban!

 

Ön szerint miben emelkedik ki az URBACT az EU városi környezetéből?

Az elmúlt években a városfejlesztés az uniós és nemzeti napirendek egyik legforróbb témája volt, és ebben a tekintetben az URBACT mint uniós program szilárd hírnevet szerzett, és 2002 óta előnyöket biztosít a városoknak. Az uniós, nemzeti és helyi szintű érdekeltek bíznak abban, hogy a program képes megfelelő támogatást nyújtani a városoknak a különböző kihívásokkal szembeni fellépéshez.

E kihívások kezelésénél az alulról felfelé irányuló megközelítés kulcsfontosságú, hogy a városok együttműködhessenek az általuk leglényegesebbnek ítélt témákban. Ezért bizonyult az URBACT-módszer - vagyis a részvételi és integrált megközelítés, valamint a cselekvés-orientált csere és tanulás - hatékony módszernek a városok számára, hogy megszilárdítsák tudásukat és készségeiket.

Továbbá, a program sajátossága és egyben sikerének egyik fő oka az a személyre szabott támogatás, amelyet az URBACT titkársága kapacitásépítési és tudásfejlesztési tevékenységek révén biztosít a jóváhagyott hálózatok valamennyi partnerének! 

 

Teofil Gherca, URBACT Secretariat's Director

 

A következő programozási időszakban melyek azok a kulcsfontosságú témák és eszközök, amelyekre az URBACT-nak figyelnie kell?

Szándékunkban áll kihasználni azt, ami az URBACT-ot eleve sikeres programmá tette. Ezért mondjuk azt, hogy az új program evolúció és nem forradalom, ugyanakkor néhány újdonságot is tartalmaz. Célunk, hogy az URBACT jobban beilleszkedjen a fenntartható városfejlesztés uniós támogatásának általános kínálatába. Az új program pillérei ugyanazok, mint az előző programé: együttműködés a városok hálózatba szervezése, kapacitásépítés és tudásmegosztás révén. Természetesen továbbra is alulról építkező program maradunk, amely meghallgatja a fő kedvezményezettek - azaz a különböző méretű városok - által azonosított igényeket, és reagál rájuk.

Az újdonságok között szerepel az a célkitűzés, hogy három átfogó alapelvet racionalizáljunk: a nemek közötti egyenlőség, a környezetvédelem és a digitalizáció. Minden projektnek adaptált módon kell ezeket az elveket magába foglalnia, és ennek eléréséhez módszertani iránymutatásokat és személyre szabott támogatást nyújtunk a hálózatoknak. A kapacitásépítési és tudásfejlesztési tevékenységek tekintetében az Európai Városi Kezdeményezéssel való együttműködés és szinergiák fokozására is törekszünk. A nemzeti URBACT pontok és az európai városfejlesztési kezdeményezés nemzeti kapcsolattartó pontjainak összekapcsolása alapvető fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a potenciális kedvezményezettek világos képet kapjanak a fenntartható városfejlesztés támogatásával kapcsolatos széles körű uniós kínálatról, valamint a különböző eszközök és programok sajátosságairól.

Ezen túlmenően most először leszünk képesek hivatalosan is integrálni az URBACT programba öt előcsatlakozási ország városait. Alig várjuk, hogy együttműködhessünk ezen országok nemzeti kormányaival, városaival és más érdekelt felekkel, hogy az URBACT által az új városok integrált fejlesztéséhez nyújtható legmegfelelőbb támogatást tudjuk biztosítani. 

 

Mi az elképzelése az URBACT jövőjéről?

Személy szerint remélem, hogy az URBACT még hosszú ideig nyújtja majd azt a személyre szabott támogatást, amelyet az elmúlt években oly jól nyújtott. Az érdekelt városoknak meg kell találniuk a legjobb megoldást városi kihívásaikra, és a programból a társaikkal való együttműködés, a kapacitások fejlesztése és az egymástól való tanulás révén kell profitálniuk. Az URBACT-nak olyan mozgékonynak és innovatívnak kell lennie, mint amilyenek a városaink, lehetőséget biztosítva számukra a kísérletezésre és az intézkedések kipróbálására.

A jövőre nézve képesnek kell lennünk arra is, hogy megtaláljuk a legjobb eszközöket a véglegesített hálózatok nyomon követésének konkrét támogatására. Így az URBACT-városok több integrált akciótervet alakíthatnak át konkrét tevékenységgé és beruházássá. Ezen túlmenően a programot még inkább meg kell nyitnunk a különböző méretű városok és más érdekelt felek - mint a nem kormányzati szervezetek, egyetemek, vállalkozók és fiatalok - előtt, akik a változás szereplői. 

 

Mit üzen azoknak a városoknak, amelyek fontolgatják, hogy jelentkeznek a következő URBACT-pályázatra?

Minden várost arra bátorítunk, hogy határozza meg prioritásait, és építsen ki partnerséget elkötelezett emberekkel. A múlthoz hasonlóan az URBACT elkíséri a kiválasztott hálózatokat az útjukon, hogy a tapasztalat hozzáadott értéket jelentsen a támogatott projektekben részt vevő valamennyi polgár és terület számára. 


 Eredeti hír angol nyelven: https://urbact.eu/meet-urbacts-new-programme-director

 

Készülj fel az URBACT következő, 2023 elején esedékes felhívására az akciótervezési hálózatok számára! Már most elkezdheted az ötletek megosztását és a partnerkeresést a Partnerkereső eszközünk segítségével!