Zöld receptek városoknak – interjú a Health&Greenspace projekt vezető partnerével, a Hegyvidéki Önkormányzattal

Az URBACT Health&Greenspace Network a gyors urbanizációval és a városok sűrűsödésével kapcsolatos különféle egészségügyi kockázatokra válaszul jött létre. A projekt elősegíti a városi zöldterületek egészségre érzékeny tervezését és kezelését azzal az általános céllal, hogy egészségügyi és jóléti előnyöket biztosítson a polgárok számára Európa-szerte. A figyelemre érdemes helyi akciókról és eredményekről a projekt vezetőivel beszélgettünk.

 

 

  • Kik a Health&Greenspace (Zöld Környezet és Egészség) projekt partnerei és a helyi URBACT csoport tagjai?

A projekt vezető partnere Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. A városhálózat partnerei: Breda, Hollandia; Espoo, Finnország; Limerick, Írország; Messina, Olaszország; Poznan, Lengyelország; Santa Pola, Spanyolország; Suceava, Románia és Tartu, Észtország.

Az URBACT helyi csoportjainak (URBACT Local Group, ULG) a Health&Greenspace hálózatban átlagosan 15-20 tagja volt. A tagok száma 10 és 60 között mozgott. A viszonylag nagy ULG-ken belüli munka ésszerűsítésére a legtöbb partner külön munkacsoportokat hozott létre, amelyek meghatározott témákra vagy akciócsoportokra összpontosultak. Egyes esetekben csak ad-hoc csoportokat hoztak létre a rövid távú feladatok megoldására, például Messinában, más esetekben hosszabb távra célzott, fókuszcsoportok alakultak.

A Hegyvidék külön tematikus munkacsoportokat hozott létre például a „Zöld receptek vagy a „Speciális igényű felhasználók számára kialakított parkok” számára illetve a természetvédelemmel összefüggő témák esetében.

A hálózaton belüli URBACT Helyi Csoportok túlnyomó többsége egy szűk munkacsoport, „core team” munkájára támaszkodott, amely az operatív munkát vállalta.

A nagyobb ULG értekezletek különösen hatékonyak voltak a betekintést, az új szempontok behozatalát, a brainstormingot és az ötletek kidolgozását tekintve, de amikor az ötletek konkrét cselekvésekké váltak, a folyamat lelassult, és a külső ULG tagok aktivitása kevésbé lett aktív. A legtöbb partnervárosban a koncepcióalkotási szakaszt követően jellemzően a szűk munkacsoportok vették át a cselekvések részleteinek kidolgozását.

  • Az akcióterv legfőbb célja az emberi egészség védelme a városi zöldinfrastruktúra fejlesztésén keresztül. Hogyan, milyen tevékenységeken keresztül teljesülhet ez a cél?

Az URBACT Health&Greenspace Network a gyors urbanizációval és a városok sűrűsödésével kapcsolatos különféle egészségügyi kockázatokra válaszul jött létre. A projekt elősegíti a városi zöldterületek egészségre érzékeny tervezését és kezelését azzal az általános céllal, hogy egészségügyi és jóléti előnyöket biztosítson a polgárok számára Európa-szerte.

A hálózat által lefedett tevékenységek mind a városi környezet fizikai megváltoztatásához, mind a társadalmi tevékenységek előmozdításához kapcsolódnak, mint például a parkokban végzett tevékenységek, a közösségi részvétel a városi zöldfelületek tervezésében és karbantartásában.

A városhálózat holisztikus megközelítést alkalmaz, amely a városi zöldfelületek által biztosított főbb utakat keresi, amelyek egészségügyi és társadalmi előnyöket biztosítanak.

A Health&Greenspace négy kulcstémára fókuszált:

- Városi zöldterületek terápiás célú hasznosítása,

- Társadalmi jólét és városi zöldterületek,

- Hőstressz és a zöldítés hűsítő hatása,

- A városi zöldövezet hatása a levegő minőségére és a zajra.

A zöld környezet egészségre gyakorolt pozitív hatásai közé tartozik többek között az immunrendszer erősödése, a jobb levegőminőség, a fizikai aktivitás elősegítése, a stressz csökkentése, a nagyobb társadalmi kohézió, a városi hősziget hatás csökkentése és a zajcsökkentés.

A partnerség foglalkozott a zöldterületek terápiás és preventív célú hasznosításának lehetőségeivel, a szabadtéri oktatás és kulturális programok népszerűsítésével, a természetes játszóterek kialakításával, a zöldterületeken végzett testmozgás valamint a szociális interakciók elősegítésével, a zöldítés hűsítő hatásával, a a városi levegő minőségének javításával, vagy a csendes zöldövezetek védelmével, kialakításával.

  • A projektpartnereknél milyen előremutató akciók, jó példák merültek föl?

Tartu városa izgalmas példával szolgált arra, hogy egy, a taktikai urbanizmusra épülő kis-léptékű kezdeményezés hogyan vezethet nemzetközi jelentőségű példamutató programhoz. 2020 nyarán a város egyik főútjának egy szakaszát egy teljes hónapra lezárták a forgalom elől, és Autómentes Sugárúttá alakították át, hogy teret adjon a társadalmi kapcsolatoknak, valamint népszerűsítse a gyaloglást és a kerékpározást. Pop-up zöldítési megoldásokat alkalmaztak egy barátságos „kültéri nappali” kialakításához. Mivel a kezdeményezés óriási sikert aratott, az eseményt 2021-ben megismételték, és 2022 nyarán is megrendezték. A program nem csak Tartuban volt sikeres, hanem nemzetközi szinten is. Az Autómentes Sugárúton megvalósuló ötletek fontos szerepet játszanak Tartu város 2024-es Európa Kulturális Fővárosa szerepre való felkészítésében. Az Autómentes sugárút miatt immár második éve a Green Destinations nemzetközi szervezet felvette Tartut a fenntartható úticélok TOP 100-as listájára. A közelmúltban pedig beválasztották a hat legjobb sikertörténet közé a Környezetvédelmi és Klíma kategóriában. Emellett a kezdeményezést több díjra jelölték Észtországban.

A finnországi Espooban önkéntesek bevonásával segítik az időseket, hogy biztonságos és komfortos körülmények között tudjanak minél több időt a szabadban tölteni. Ez az „Idősek szabadtéri barátai” program. Az önkéntes hálózat tagjai segítik az időskorúakat, hogy minél gyakrabban kimenjenek a friss levegőre és biztonságosan intézzék ügyeiket illetve kirándulásokat, találkozókat szerveznek. A program a közszféra, a civil szervezetek és az aktív önkéntesek együttműködésének eredményeként jött létre, írásbeli együttműködésen alapulva. Az akció a tapasztalatok szerint jó hatással van az idősek mentális jóllétére, valamint függetlenségükre, társadalmi részvételükre és a különböző korcsoportok közötti társadalmi interakciókra. Ráadásul az együtt töltött időt az önkéntesek is élvezik. A program fejlesztése érdekében az önkormányzat tréningprogramot és workshopokat szervez.

Poznanban az óvodákban természetes játszóterek kialakításának népszerűsítésére és módszertani útmutató kidolgozására helyezte a hangsúlyt a városháza.  A természetes játszótér sokkal inkább hasonlít egy természetközeli térhez, mint egy tipikus játszótérhez. A hagyományos játéklehetőségek, mint a hinta vagy csúszda mellett megjelennek a különféle természetes anyagokból kialakított, például élő növényekből (például fűzfa sátor vagy magas fűből készült labirintus), földből (dombok, természetes ösvények) vagy természetes anyagokból (fa, kő) készült játékok. A mesterséges biztonsági felületet kicserélték természetes, vízelnyelő felületekre (homok vagy kavics). A növényzet kellemes mikroklímát, árnyékot vagy természetes izolációt biztosít, véd a közlekedési zajtól és levegőszennyezéstől. A természetes játszóterek támogatják a kikapcsolódást, valamint a természetes anyagokkal való kreatív játékot. A sárkonyhák a homokkal és a vízzel való játékra ösztönöznek.

Mivel ez a fajta játszótérfelfogás nagyon eltér a megszokottól, szükség volt mind a pedagógusok mind a szülők érzékenyítésére, szemléletformálásukra, informálásukra. A program sikerére építve egy hosszú távú program elindítását tervezi az önkormányzat, melynek keretében évente 2-3 óvodaudvart alakítanak át természetes játszótérré. Tervezik a „Zöld iskola” programot is, melynek célja az iskolaudvarok természetes és barátságos helyekké alakítása. A program a tervek szerint évente 2-3 iskolát érint.

2004-ben a spanyolországi Santa Polában fedett edzőtermi foglalkozásokat indítottak idősek számára. A Covid-19 járvány idején, 2020 júniusától, az önkormányzat támogatásával ezek a foglalkozások kikerültek a tengerpartra, a város homokos strandjára, ami hamarosan nagy népszerűségre tett szert. A program ingyenes, gyógytornász vezeti, már zenét is biztosítanak a jó hangulat érdekében. A résztvevők többsége a közeli településekről jár át a minden hétköznap délelőtt megtartott foglalkozásokra. Az önkormányzat a program eredményességét mérve kérdőíves vizsgálatot szervezett, melyből kiderült, hogy a megkérdezetteknek a programban való részvételt követően javult az önértékelésük és fizikai állapotuk, általános közérzetük, szívesebben mozdulnak ki otthonról és több szociális kapcsolatot sikerült kiépíteniük a korábbi időszakhoz képest. Mindez a pandémia alatt történt, amikor ennek ellenkezője volt gyakori.

Budapest 12. kerületében, Hegyvidéken egy különleges program indult el, mely összekapcsolta az egészségügyi szolgáltatásokat a szabadtéri mozgással, ez a Zöld Recept Program. A zöld receptet a háziorvos írja föl a páciensnek, azonban a gyógyszeres kezelés helyett/mellett ingyenes szabadtéri mozgáslehetőséget javasol személyre szabottan, így motiválva a betegeket a városi zöldterületeken való fizikai aktivitásra. A program közvetlenül kapcsolódik az Aktív Hegyvidék Programhoz, amely számos ingyenes testmozgást, például futást, tornát és túrázást kínál a helyi lakosoknak a kerület nagyobb parkjaiban. A programban a kerület számos egészségügyi intézménye, kórházak, szakrendelők, továbbá szabadtéri mozgást, tematikus sétákat kínáló szolgáltatók is részt vesznek.

  • Hogy sikerült a helyi közösség bevonása a kerületben és a partnereknél? Mik voltak a sikerek és a gátló tényezők?

Paradox módon a Covid-19 helyzet egyszerre erősítette és gyengítette a helyi csoportokat. Mióta a koronavírus-válság rávilágított a városokban elérhető zöldterületek értékére, valamint az egészség és a jóllét fontosságára, a partnerségen belül számos érintett érdeklődött a projekt tevékenységei iránt, és ezért a vártnál aktívabban vettek részt a helyi csoportok munkájában. Másrészt a Covid-korlátozások miatt sok találkozót kellett virtuálisan megszervezni, és a partnerek számos kihívással néztek szembe (moderálás, online dinamika, időzítés, kapacitás és időhiány, az egészségügyi szakemberek elérhetetlensége a kritikus időszakokban).

  • Miként folytatódik a megkezdett fejlesztési munka a nemzetközi és a magyar partnerekkel? Vannak-e a kerületen belül további zöld, közösségi, lakossági fejlesztési elképzelések?

Minden partner kidolgozta a helyi stakeholderek bevonásával a település integrált akciótervét, amelyet a városvezetők elfogadtak. A visszajelzések alapján mindenhol nagyon elkötelezettek a rövid és középtávú akciók megvalósítása mellett. Ennek oka az lehet, hogy a projekt olyan interdiszciplináris megközelítést alkalmaz, amely az eddigi fragmentált működés helyett a szakterületek együttműködését helyezi előtérbe és ez a megközelítés már a projekt megvalósítása során is bizonyított, hogy sokkal eredményesebb működést tesz lehetővé.

 

  • És végül pár szó, személyes élmény a vezető partnertől

A partnerséget és a projektmunkát Budapest 12. kerületének önkormányzata, a Hegyvidéki Önkormányzat koordinálta. Az önkormányzatnak már van korábbi tapasztalata uniós partnerség irányításában, de ez mégis különleges élmény volt. Egyrészt, mert a projekt nagyon szerethető és komplex, izgalmas megoldások születtek, amelyeknek jó volt az élére állni. Másrészt kiemelten fontos témát dolgozott föl, különösen a COVID járvány kapcsán, így nagy figyelem hárult a projekt szakmai előrehaladására.

A partnerség rendkívül elkötelezett emberekből állt, amelyek mögött profi szervezetek, nyitott hozzáállású városi önkormányzatok voltak, így még a pandémia korlátozásai ellenére is gördülékeny és élményszerű volt a közös munka.

A projekt vezető koordinátora Hamza Zsófia volt, a Hegyvidéki Önkormányzat részéről. Elérhetőség: hamza.zsofia@hegyvidek.hu +3670 646 2201

A vezető szakértői feladatokat Kállay Tamás vállalta, aki különleges elhivatottsággal viszonyult a témához. Minden városi partnerrel személyes kapcsolatot alakított ki, rendszeresen kezdeményezett kétoldalú szakmai online egyeztetéseket, így biztosítva a projekt megvalósításának minden egyes fázisában a kiemelkedő szakmai munkát és a kiváló eredményeket. Az URBACT Titkárság útmutatóit a partnerség adottságaira és a projekt témájára szabta, így segítette pontos iránymutatásokkal mind a kisléptékű helyi akciók /Small Scale Actions/ mind az integrált városi akciótervek kidolgozását. Ennek a sok ráfordított energiának köszönhetően nagyon jó minőségű dokumentumok születtek, amelyeket a városok vezetői és képviselőtestületei el is fogadtak és beépítették ezeket a terveket a városok programjaiba.

Kállay Tamás URBACT vezető szakértő, elérhetőség: kallayt@gmail.com +3630 634 6408

Érdemes még megemlíteni a projekt kiváló kommunikációját, amely folyamatosan fenntartotta a projekttel kapcsolatos szakmai és civil érdeklődést. Népszerű volt a rendszeresen frissülő, a partnerek releváns eseményeiről beszámoló facebook oldal, továbbá havonta szakmai cikkekkel és beszámolókkal jelentkezett a projekt. Az intenzív kommunikáció hozzájárult a projekt eredményeinek széles körben való megismertetéséhez, valamint a lakosság és az önkormányzati vezetők általi elfogadásához.

SoósViktória kommunikációs vezető szakértő, elérhetőség: soosviki@gmail.com +36705740445

 

A projekt kommunikációs csatornái és további információ:

Facebook: https://www.facebook.com/urbacthealthgreenspace

A 12. kerület honlapja: https://zold.hegyvidek.hu/

A 12. kerület facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/mozogjszabadonhegyvidek