Mi köze van a nemeknek a beszerzéshez?

Az URBACT elindítja új, a nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartó közbeszerzési képzését! Sally Kneeshaw szakértő osztja meg gondolatait erről.
Az URBACT négy új képzési modult indított, hogy segítse az európai városokat és településeket a nemek közötti esélyegyenlőséget szem előtt tartó közbeszerzés (GRPP) helyi szintű megvalósításában. A tanfolyamot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével (EIGE) együttműködésben fejlesztették ki, amelynek gyakorlati eszköztárát az év elején indították el, hat könnyen érthető videóból áll, köztük két inspiráló esettanulmánnal Bécsből (Ausztria) és Baszkföldről (Spanyolország). A kurzus ingyenes, mindenki számára nyitott.
 

 Miért van szükségük a városoknak GRPP-képzésre?

Az európai tagállamok, regionális kormányok és önkormányzatok évente jelentős összeget - mintegy 2000 milliárd eurót - költenek áruk és szolgáltatások vásárlására. Ez az EU GDP-jének mintegy 14%-át teszi ki. Az URBACT elkötelezett a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének javítása mellett valamennyi programtevékenységben, a városi kihívásokra adott uniós válaszokban és az összes URBACT-város tervezési folyamatában.
A nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő közbeszerzés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének kulcsfontosságú elemeként működhet oly módon, hogy a közszféra szervei által a közbeszerzési ciklus minden szakaszában előmozdítja az egyenlőséget az építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatások beszerzése során. Ez azt jelenti, hogy a beszerzők a nemek közötti esélyegyenlőségre gondolnak az áruk és szolgáltatások tervezése során, az ajánlattétel alkalmával feltett kérdésekben és a szállító teljesítményének nyomon követése során.
Az EIGE számos olyan módot azonosított, amelyekkel a nemek közötti egyenlőségre érzékeny beszerzés pozitív hatásokat érhet el:

  • Először is, hozzájárulhat a fenntartható és inkluzív növekedéshez az EU-n belül. Bizonyított, hogy a gazdaság termelési kapacitásának növekedéséhez és jobb ár-érték arányhoz vezethet.
  • Másodszor, a közbeszerzés jelentős potenciállal rendelkezik a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdításában a gazdasági erőforrások méltányosabb elosztása révén, javítva ezzel a nők és férfiak életszínvonalát egyaránt.
  • Harmadszor, hozzájárulhat a nemek közötti bérszakadék megszüntetéséhez és a befogadó munkahelyek létrehozásához. Ez különösen fontos az alacsony bérezésű ágazatokban (például a takarítás és a vendéglátás, ahol a nők alkotják a fő munkaerőt), vagy azokban, ahol a nemek közötti egyenlőtlenségek jelentősek (pénzügyi és gazdasági tevékenységek, nemek közötti bérszakadék). A beszerzés lehetőséget nyújt az állami beszerzők számára, hogy határozott üzenetet küldjenek a piacnak az elfogadható munkamódszerekről, és hogy előmozdítsák a befogadóbb munkaerő-felvételi, képzési és előléptetési lehetőségeket.
  • Negyedszer, támogatja a fenntartható és társadalmilag felelős beszerzésre irányuló erőfeszítéseket. Az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési menetrendje - különösen a nemek közötti egyenlőségről és a nők szerepének megerősítéséről szóló 5. cél - elismeri, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjának a beszerzéseken keresztül történő szisztematikus érvényre juttatása kulcsfontosságú a menetrend valamennyi céljának és célkitűzésének megvalósításához.
  • Ötödször, ez hozzájárulhat a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének intézményesítéséhez. Az esélyegyenlőségi szempontok beépítése az állami ajánlatkérők munkájába lehetőséget teremt az intézményi változásokra. Ez jó együttműködést igényel a közbeszerzők és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szervek között, amely kiterjedhet más tevékenységi területekre is, például a költségvetés-tervezésre. A polgárok, az érdekelt felek és a vállalkozások számára azt az üzenetet közvetíti, hogy a nemek közötti egyenlőség fontos cél és közös kötelezettség.

 

 Egy újabb URBACT-akció a nemek közötti esélyegyenlőséget szolgáló városokért 

Az URBACT évek óta foglalkozik az érintett városi hálózatokkal együtt a stratégiai közbeszerzéssel, Matthew Baqueriza Jackson vezető szakértő pedig 2021-ben egy online tanfolyamot dolgozott ki a témára. A beszerzést olyan stratégiai eszköznek tekintjük, amelyet a városok felhasználhatnak a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások kezelésére, például munkahelyek teremtésére, a munkavállalók készségeinek fejlesztésére és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére.

A nemek közötti esélyegyenlőséget és a közbeszerzést gyakran két különálló kérdésnek tekintik. Ám a következő fázisban Matt és én egyesítettük az URBACT stratégiai beszerzéssel és a nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteinket, hogy rávilágítsunk arra, a városok vásárlóereje révén milyen lehetőségek rejlenek a változás előmozdítására. Úgy véljük, hogy ezek a további modulok segítenek a városi szakembereknek megérteni, hogy a kettő összekapcsolása milyen erőt képvisel az esélyegyenlőség helyi szintű előmozdításában.

Példák városainktól

Baszkföld

A nemek közötti esélyegyenlőséget először 1999-ben foglalták bele a regionális jogba Baszkföldön. Azóta az Emakunde, a Baszk Nőkért Intézet a Baszk Önkormányzatok Szövetségével (EUDEL) együtt azon dolgozik, hogy a nemek közötti egyensúlyt beépítsék a közpolitikákba és eljárásokba, beleértve a közbeszerzéseket is. Ez az együttműködésen alapuló megközelítés kedvező feltételeket teremtett, kapacitást épített és támogatta a helyi szintű intézkedéseket. Ennek eredményeként a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint 2020-ban a közbeszerzések 87%-a tartalmazott legalább egy nemek közötti megkülönböztetésről szóló záradékot. Ez a 2015-ös 67%-hoz, a 2010-es 42%-hoz és a 2005-ös 11%-hoz képest emelkedett. 
Egy konkrét példa Artziniega, egy baszk kisvárosból származik. Amikor 2021-ben szerződést kötöttek idősek nappali ellátására, a nők és férfiak esélyegyenlőségével kapcsolatos konkrét kritériumokat is belefoglaltak a pályázatba. Többletpontokat kaphattak azok az ajánlattevők, akik vállalták, hogy intézkedéseket hoznak a munka és a magánélet egyensúlyának előmozdítására, nemek közötti egyensúlyra vonatkozó képzéseket dolgoznak ki a személyzet számára, és évente legalább két olyan tevékenységet szerveznek a szolgáltatás igénybe vevőivel, amely a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítására és a szexista viselkedés megelőzésére irányul.
Ezt az ügyet a nemrégiben megrendezett 2022-es URBACT City Fesztiválon Ander Bergara Sauta, az Emakunde munkatársa mutatta be: "Az önkormányzatok mindenhol sokat tehetnek az esélyegyenlőségi célkitűzéseik megvalósításáért a GRPP segítségével.  Elősegíthetik a nemek közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó szervek és a közbeszerzési tisztviselők közötti együttműködést, tudatosságnövelő tevékenységeket hajthatnak végre és iránymutatásokat dolgozhatnak ki." 

Bécs

Bécsben, az URBACT Gender Equal Cities jelentésben szereplő egyik éllovas városban 2004-2005 körül kezdődtek meg a viták arról, hogy a város gazdasági erejét eszközként használják fel a nemek közötti egyenjogúság előmozdítására a magánszektorban.  Ez nagyjából az az időszak volt, amikor a nemek közötti egyenlőségen alapuló költségvetést bevezették. A város évente több millió eurót költ áruk és szolgáltatások megrendelésére, így a fő elképzelés az volt, hogy ösztönözzék az egyenlő bérezést, dolgozzanak a nemi sztereotípiák ellen, és segítsék a nők vezető pozíciókba kerülését.
A GRPP-t ma Bécsben háromféleképpen hajtják végre:
1. A nők előléptetését célzó intézkedések végrehajtása kötelező szociális feltétel a szerződések teljesítéséhez. Az ajánlattevők az intézkedések katalógusából választhatnak tevékenységeket. Ezt követően kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket az intézkedéseket a szerződés teljesítése során végrehajtják.
2. A nők támogatását és a nemek közötti egyenjogúsággal kapcsolatos kérdéseket konkrét, minőségi odaítélési kritériumként fogalmazzák meg.
3. A nők támogatásának és a nemek közötti esélyegyenlőségi kérdéseknek a figyelembevétele az igényfelmérés, a beszerzés tervezése és a szolgáltatások specifikációja során.
A város esélyegyenlőségi főosztálya a szerződéskötő osztályokkal közösen kidolgozott egy formanyomtatványt, amely megkönnyíti a nemek közötti megkülönböztetés relevanciájának ellenőrzését. Mind a szervezeten belüli kollégák, mind a beszállítók számára támogatást is nyújtanak, ellenőrző listákkal, mintaügyekkel, intézkedéskatalógusokkal és háttértanácsokkal. A GRPP-t Bécsben számos termék- vagy szolgáltatási ágazatban alkalmazzák, például a várostervezés, a takarítás, a képzés, az IT-szolgáltatások, a fogyatékkal élők számára nyújtott buszszolgáltatások és a kutatási tanulmányok területén.
Ursula Bauer, a Nemek közötti esélyegyenlőségi főosztály vezetője a kormányfői hivatalban elmondta: "Számos kulcsfontosságú sikertényező van számunkra, például egy együttműködő munkacsoport létrehozása, rendszeres képzések biztosítása és egy nemek közötti egyensúlyt ellenőrző lista, valamint kísérő intézkedések kidolgozása a vállalkozók és a potenciális ajánlattevők számára, olyan információk terjesztése, amelyek bizonyítják, hogy a nők támogatása kifizetődő, valamint jogi szakértők bevonása. Végül pedig a felsővezetés teljes körű politikai támogatása és támogatása is döntő fontosságú volt." 
 

Hogyan kezdhetnek bele a városok?
A GRPP egy hatékony eszköz, amely sok kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. Az új URBACT online képzés és az EIGE eszköztár segíthet a helyi közigazgatásoknak abban, hogy felismerjék az előnyöket, és elkezdjék összekapcsolni a beszerzéseket a nemek közötti társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos stratégiai céljaikkal. Az új útmutatók lépésről lépésre adnak tanácsokat a teljes közbeszerzési ciklusra vonatkozóan. Emellett a tudatosság növelésére vonatkozó tippeket is tartalmaznak.
Reméljük, hogy a képzés gyakorlati eszközöket és önbizalmat ad ahhoz, hogy a beszerzési hatáskör és az ellátási láncok erejét kihasználva belevágj a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez városodban. 
 
Az URBACT nemi szempontokat figyelembe vevő közbeszerzési képzése: első modul
Nézd meg az URBACT Cities4CSR hálózatát is (CITIES4CSR URBACT a LinkedIn-en) és az EU közbeszerzéssel kapcsolatos városi menetrendjét.
 
Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/what-gender-has-do-procurement