Látogatások a CO4CITIES partnervárosainál: betekintés az transzfer tervbe

2021 júniusától Polyák Levente, a CO4CITIES vezető szakértője a Transzferhálózatban részt vevő valamennyi várost meglátogatta a helyi érdekeltek aktív közreműködésével, hogy megvitassák az transzfer tervbe bekerülő kihívásokat és célkitűzéseket.

Leventét körbevezették Torino, Gdansk és Kolozsvár városában, míg ő szülővárosában, Budapesten szervezett megbeszéléseket a helyi érdekeltekkel.

A személyes látogatásoknak köszönhetően lehetőség nyílt találkozni az emberekkel, kötetlen pillanatokat átélni és mélyebben megtapasztalni a problémákat, amikkel a partnerek szembenéznek, valamint meghallgatni az ötleteiket.

A torinói látogatás során a Cumiana 15 együttműködési paktumé volt a főszerep, ami 2020 szeptemberében lépett életbe a Co-City Torino projekt egyik kezdeményezéseként, és amely különféle sport, kulturális és közösségi programokat is magában foglal. A térség a jövőben más helyi civil szervezetek javasolt projektjeinek is helyszínéül szolgál, a hosszú távú cél pedig az, hogy társadalmi központtá váljon. A látogatás célja a helyi dinamikák megértése, a fontosabb szereplők megismerése, valamint a terek és a velük kapcsolatos elképzelések megismerése volt.

Budapesten a vezető szakértő megbeszéléseket folytatott a Fővárosi Önkormányzat újonnan létrehozott részvételi költségvetési tanácsával, a „Nyitott Budapest” kezdeményezés felelőseivel és a Városfejlesztési osztállyal, hogy megvitassák a közterületek megújításának aktuális prioritásait, valamint a város civil szervezeteivel és polgáraival való közös tervezés és irányítás lehetséges forgatókönyveit. Újabb megbeszélésekre került sor egy olyan csapattal, ami megvizsgálja a budapesti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, hogy további lehetőségeket teremthessen a közösségi lakhatásban. Levente elkezdte összehangolni a csapat működését a CO4CITIES tevékenységével, hogy könnyebben feltérképezhetőbbé váljanak a rendelkezésre álló helyek, amik az átadási kísérleti projektbe bevonhatók.

Kolozsváron a megbeszélésekre az Innovációs és Lakossági Ötletközpontban (CIIC) került sor, ahol a helyi önkormányzatok képviselői, a polgárok, valamint a gazdasági és tudományos területek szakértői találkoznak, hogy megvitassák a várost érintő kihívásokat és a szükséges átalakításokat. Mivel a központ koordinálja és irányítja a részvételi kormányzás komplex hálózatait, beleértve a tudományos köröket, a nem kormányzati szervezeteket, a szakszervezeteket és a szakmai szövetségeket, így alkalmas a felmerülő ötletek és a tervezett projektek megvitatására, valamint a kolozsvári közösségi képviselők kreativitására épülő innovatív megoldások kidolgozására.

Itt a vezető szakértő és Kolozsvár CO4CITIES csapata a fiatalok, mint végső kedvezményezettek bevonásának lehetőségeit vizsgálta az átadási kísérleti projekt keretében. Egy, az önkormányzat tulajdonában lévő épületet olyan központtá lehetne alakítani, ahol a fiatal polgárok segítséget kapnának projektjeik kidolgozásában és vállalkozásaik működtetésében, míg az ifjúságsegítők digitális eszközöket és készségeket kapnak, ami bővítené a jövőbeli lehetőségeket.

Végezetül a gdanski látogatás során Monika Chabior alpolgármester aktívan közreműködött a Transzferhálózat kísérleti stratégiájának kialakításában és kiválasztott két különböző középületet a Co-City együttműködési mechanizmusainak bevezetésére: egy szociális bérlakást és egy társadalmi kohéziós központot. Az első épület egy 2009-ben épült, 160 lakásból álló, súlyos problémákkal rendelkező állami komplexum. Az erre vonatkozó elképzelés egy közösségi helyszín kialakítása annak érdekében, hogy a lakók nagyobb mozgásteret kapjanak az önszerveződésre, valamint a társadalmi sokszínűség támogatása. A második épületet az önkormányzat fogja felújítani, hogy a jövőben különböző szociális szolgáltatásoknak adjon helyet, miközben a résztvevő szervezetek és ügyfeleik is fontos szerepet kapnak a tér közös működtetésében.

A projekt következő állomása a szeptember 16-17 között Gdanskban megrendezett második transznacionális találkozó volt.

Írta: Laura Socci

Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/site-visits-co4cities-partners-first-glimpse-transferability-plan