Kostas Karamarkos vezető szakértő bemutatja a RU:RBAN második hullámában részt vevő városokat

A RU:RBAN második hulláma egy inkluzív, rugalmas és barátságos módszertant fog átadni a hálózatot alkotó 5 város (Róma, vezető partner, valamint Alexandroupolis, Algeciras, Carlow és Split) URBACT helyi csoportjainak, hogy támogassa őket a városi kertek kezelésében az EU városfejlesztési menetrendjének és a kapcsolódó fenntartható fejlődési céloknak megfelelően. Mindezt egy adaptív megközelítésen keresztül teszi majd, hiszen a hálózatban együttműködő európai városok eltérnek egymástól méretük, éghajlatuk, kulturális örökségük és társadalmi-gazdasági hátterük tekintetében. Ez a megközelítés elősegíti a helyi érdekeltek bevonását és szerepvállalását, valamint a civil társadalom, a tudományos testületek, a közszereplők és a szövetségek együttműködését a városi erőforrások közös kezelése érdekében. A négy újonnan csatlakozó város egy átlátható átadási ütemtervet fog követni 2022 decemberéig, miközben elfogadják és alkalmazzák a projekt 3 átadási elemét: kapacitásépítés, szakképzés (Gardeniser) és kormányzás. Nézzük mik is a legfontosabb állomások a városok RU:RBAN útja során.

 

A Görögország északkeleti részén fekvő Alexandroupolis komolyan veszi a politikai kihívások megoldását, 2021 nyarán pedig több projekttevékenység is zajlott. Alexandroupolis kísérleti területe a Bioagros, egy 27 750 m2-es városi kert, ahol minden évben közel 270 alacsony jövedelemmel rendelkező család termesztheti meg saját bio-gyümölcseit és zöldségeit. A város céljai között szerepel – a Bioagrosban alkalmazott római menedzsment modellt követve – az alacsony jövedelmű és kiszolgáltatott csoportok (pl. munkanélküliek, nyugdíjasok, egyedülálló szülők és sokgyermekes családok) integrálása, a társadalmi szolidaritás és a közösségépítés erősítése, a fizikai aktivitás növelése és a mentális egészségi problémák kockázatának csökkentése. Alexandroupolis a városi mezőgazdaságra a társadalmi befogadás elérésének hatékony eszközeként tekint, és saját nyilvános napirendjébe is beilleszti.

 

A dél-spanyolországi Algeciras arra törekszik, hogy elősegítse a helyi érdekeltek és a polgárok szerepvállalását, valamint hogy támogassa a városi kertek hatékony kezelésének modelljét. A város két kísérleti területet jelölt ki: La Yesera (az andalúziai régió kormányzása alatt) és Los Pinos (a város önkormányzata alá tartozik). A RU:RBAN számára hozzáadott értéket jelentett, hogy a városvezetés nagymértékben támogatja a városi mezőgazdasági projekteket, valamint, hogy a városi kertészek közössége rendkívül motivált és sikeres. 

 

Az Írország délkeleti régiójában fekvő Carlow mind a megye, mind a város városi kertjeit felajánlja a projekt számára, hogy esettanulmány készülhessen. A RU:RBAN-nal való együttműködés céljai között szerepel a városi kertek városi/körzeti szintű kezelésére vonatkozó szabályzások kidolgozása, a zöldövezetek kezelését is magában foglaló általános urbanisztikai terv, stratégia és szakpolitika kidolgozásának segítése, a városi mezőgazdaság előmozdítása a háztartások szintjén, kis közösségi kertek kialakítása és működtetésének támogatása, a zöldterületek jobb kezelése, valamint a társadalmi integráció elősegítése. A város már rendelkezik tapasztalattal a városi mezőgazdaság terén, és számíthat a városvezetés teljes körű támogatására.

 

A Földközi-tenger horvát partján fekvő Split beépítette a városi mezőgazdasági gyakorlatokat város 2030-ig szóló fő stratégiai fejlesztési dokumentumába. A Skalice általános iskola 500 négyzetméteres kertjét alapul vevő esettanulmány elkészítése folyamatban van, 2022 júliusában kerül bemutatásra. A város azt is fontolóra vette, hogy kísérleti kertként bevon egy, a városközponthoz közeli, jelenleg a polgárok által spontán módon használt területet, így a terület a RU:RBAN jótékony projektjének részévé válhatna. Az ULG-tagok aktívan részt vesznek a folyamatban. A város egy új 3D térinformatikai rendszert is létrehoz, ami magában foglalja Split zöldterületeit, ezért a RU:RBAN kísérleti kertje mintaként fog szolgálni a jövőbeli városi kertek számára Splitben.

Írta: Patricia Hernandez

Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/network-expert-kostas-karamarkos-introduces-cities-rurban-second-wave