"Az URBACT és Franciaország, egy kölcsönös inspiráció története": Ismerd meg az URBACT Irányító Hatóságának vezetőjét

Interjú François-Antoine Marianival, a francia Nemzeti Területi Kohéziós Ügynökség városi ügyekért felelős főigazgatójával.

Franciaország a program teljes húszéves időtartama alatt az URBACT házigazdája volt. A kapcsolat továbbra is töretlen: a francia Nemzeti Területi Kohéziós Ügynökség (ANCT) a 2021-2027-es időszakban is az URBACT irányító hatósága marad. Négy hónappal Franciaország Európai Uniós tanácsi elnöksége után François-Antoine Mariani, az ANCT munkatársa, aki a hátrányos helyzetű területeket célzó francia nemzeti várospolitikát is vezeti, Amy Labarrière-rel beszélget. Az integrált városfejlesztés erejének híveként elmondja, hogy az URBACT hogyan ösztönözte a polgárok részvételét a helyi politikai döntéshozatalban országszerte. Továbbá megosztja a francia elnökség városi dimenziójához - és az új URBACT IV programhoz - fűzött reményeit...

 

https://urbact.eu/sites/default/files/media/interview_mariani.png

AL: Az URBACT, az EU jobb városokat célzó csere- és tanulási programja kapcsán az első közvetlen tapasztalata akkor volt, amikor az URBACT irányító hatóságánál, az ANCT-nél kezdett dolgozni. Mik voltak az első benyomásai?

FAM: Akkoriban felbátorodtam, sőt meglepődtem, amikor felfedeztem, hogy az URBACT célkitűzései és módszertana mennyire egybeesik a nemrég létrehozott Nemzeti Területi Kohéziós Ügynökségünk céljaival. Az URBACT a városi szakembereknek szól, a helyi hatóságokat segíti kapacitásépítéssel és szakpolitikai támogatással, hálózatépítéssel... és az integrált megközelítésekről, valamint a terepről érkező tudásról szól. Pontosan ezeket a célokat adta a francia parlament az új ANCT-nek!

A másik nagy pillanat az volt, amikor 2019-ben Bukarestben találkoztam társaimmal a városi ügyekért felelős uniós miniszterek informális találkozóján - az Amszterdami Paktumra építve, valamint a Lipcsei Charta és az EU területi menetrendjének felülvizsgálatára készülve. Láttam, hogy a helyi hatóságok az egész EU-ban hasonló kihívásokkal szembesülnek: fenntartható fejlődés, társadalmi szegregáció, tömegturizmus..., és rájöttem, milyen fontos, hogy a városok - és a tagállamok - Európa-szerte együttműködjenek.

Meggyőződésem, hogy még sokat kell tanulnunk az URBACT-tól és a program által a városi kihívások kezelésére azonosított jó gyakorlatokból: továbbra is folyamatosan inspirálnunk kell az URBACT-ot és az ANCT-t, és folytatni kell a tanulságok átadását és a tapasztalatcserét.

 

AL: Franciaország és az URBACT közötti kapcsolatok hosszú időre nyúlnak vissza...

FAM: Igen, Franciaország a program minden egyes generációján keresztül határozottan elkötelezett maradt az URBACT mellett, mivel rendkívül fontos programnak tekinti a francia városok - és az európai városok - számára. Ez folytatódik az URBACT IV esetében is, mivel Franciaország ismét elnyerte európai partnereink támogatását valamennyi tagállamból és társult országból, hogy az új program irányító hatósága legyen 2027-ig.

 

AL: Az URBACT elsősorban a városok támogatására összpontosít. De vajon a program a francia nemzeti várospolitikának is hasznára vált?

FAM: Az URBACT két évtizede inspirálja a francia várospolitika, és különösen a 2014 óta hatályos "Politique de la Ville" kidolgozását és végrehajtását. A polgárok részvételét például az URBACT következetesen támogatta - mondhatni, hogy úttörő volt itt Franciaországban. Ennek eredményeképpen a lakosok bevonását a várospolitika kidolgozásába és végrehajtásába a 2014-es francia "várostervezési és városi kohéziós kerettörvény" egyik céljaként vezették be a hátrányos helyzetű városrészekben - a mi mintegy 1500 "kiemelt negyedünkben”. Ma pedig a helyi részvétel központi szerepet játszik a társadalmi kohéziót, a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást célzó intézkedéseinkben - és a fizikai városfejlesztésben is, mivel azt szeretnénk, ha az emberek részt vennének a városmegújítási programok közös tervezésében.

Az URBACT másik erős dimenziója az "integrált, fenntartható városfejlesztés". Ez inspirálta Franciaország helyi paktumait, az úgynevezett "contrats de ville"-t (városi szerződések), amely egy olyan horizontális, átfogó megközelítést ösztönöz, amely figyelembe veszi egy terület mindennapi életének minden aspektusát. Franciaország már 40 éve próbálja ösztönözni az ilyen integrált intézkedéseket a Politique de la Ville révén. Végül a 2014-es törvény a helyi paktumokat is tartalmazta, mint olyan megoldást, amely az "integrált városfejlesztés" fogalmát a helyszínen valós fejlesztésekké alakítja. Az integrált megközelítés azt is jelenti, hogy az új épületfejlesztések fizikai szempontjai mellett az "emberi" szempontokat is figyelembe kell venni: társadalmi kohézió, munkahelyekhez való hozzáférés, a terület vonzereje, gazdasági fejlődési potenciál... Ezek a 2014 óta végzett munkánkban megtestesülő elképzelések közvetlenül az URBACT megközelítéséből származnak.

És akkor ott van a nagy kérdés, a nők és férfiak egyenjogúsága a városban. Az URBACT élen járt a nemek közötti egyenlőség ösztönzésében a várospolitikában, a tervezésben és a szolgáltatásokban: Franciaországot itt is az URBACT módszertana és jó gyakorlatai inspirálták. A nemek közötti egyenlőség hangsúlyozása, amelyet a nemzeti "politique de la ville"-be (várospolitikába) vezettünk be, különösen 2019-től, nagyrészt az URBACT olyan városokkal végzett munkájából merít, mint Villiers le Bel, Rennes... Ennek eredményeképpen a nemek közötti egyenlőséget mostantól minden "Politique de la Ville" költségvetésében és a helyi beruházásokban - például a sportlétesítményekben - figyelembe kell venni. 

AL: Tudna egy kicsit többet mondani a "helyi paktumokról"?

FAM: A helyi paktumok a francia "contrats de ville" javaslat uniós megfelelője, amelyet elsősorban a városi szegénység elleni küzdelemre terveztek. A helyi paktumokkal az EU városfejlesztési menetrendje - az amszterdami paktum - keretében foglalkoztunk, az URBACT csapatának szakértői támogatásával. Ez egy URBACT "tőkésítési" akció volt, amelynek célja, hogy segítse a különböző méretű európai városok és települések hozzáférését az uniós forrásokhoz. Ez azért érdekes, mert az URBACT segít nekünk abban, hogy más országokat is arra ösztönözzünk, hogy tanuljanak a franciaországi "contrats de ville"-ből. Eredetileg ezeket a "contrats de ville"-eket is az URBACT integrált városfejlesztésről alkotott elképzelése ihlette. Ez a kölcsönös inspiráció története!

Együttműködünk az URBACT-tal abban is - különösen az ActiveCitizens hálózattal -, hogy előmozdítsuk Franciaországban a polgárok és az érdekeltek részvételét a városi projektek közös fejlesztésében. Ennek keretében júniusban az Európai Parlamentben egy rendezvényt szervezünk uniós szintű kerekasztal-beszélgetésekkel és műhelytalálkozókkal a helyi részvétellel kapcsolatos tapasztalatok cseréje céljából.

 

AL: Franciaország már javában tölti az EU Tanácsának elnökségét. A városok támogatása terén Ön folytatja az új Lipcsei Chartával kapcsolatban megkezdett munkát, különös tekintettel az "igazságos városépítésre". Milyen kulcsfontosságú pillanatokra számíthatunk?

FAM: Egy egész tevékenységi program áll rendelkezésünkre - erős szociális dimenzióval, amellyel véleményünk szerint az EU városfejlesztési menetrendje eddig nem foglalkozott kellőképpen.

Az URBACT-tal, az ICLEI-vel és az OECD-vel, valamint az Európai Városi Tudáshálózat támogatásával egy sor politikai laboratóriumot szervezünk "Az igazságos városépítés művészete" címmel - április 20-án és 26-án, valamint május 16-án.

Az április 26-i rendezvényen, amely az "igazságos város" digitális aspektusairól szól, az URBACT hálózat ActiveCitizens és Agen (Franciaország) városának jó gyakorlatait mutatjuk be. A digitalizáció nagy kérdés minden helyi közigazgatás számára. Ma már minden online valósul meg – ezzel párhuzamban viszont a társadalomban törések jelennek meg, különösen a hátrányos helyzetű városrészekben és a vidéki területeken. Nagyon jó, ha mindenhol digitális megközelítést alkalmazunk, de sürgősen ki kell találnunk, hogyan tudunk bevonni bizonyos embereket, például azokat, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy a szükséges készségekkel. Az URBACT-hálózatok és városok eddig óriási előrelépést értek el a digitális kihívások terén, szorosan együttműködve a helyi szereplőkkel, hogy inkluzív megoldásokat találjanak.

A webináriumokon folytatott nyílt vitáink hozzájárulnak a politikai döntéshozóknak szóló "igazságos város" ajánlásokhoz, amelyek célja a növekvő egyenlőtlenségek - köztük a digitális szakadék - elleni küzdelem, valamint annak biztosítása, hogy az uniós források azokon segítsenek, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk, hogy senki se maradjon lemaradva. A tagállamoknak gyakorlati lépéseket adunk a Lipcsei Charta gyakorlati megvalósításához. 

AL:  És ott van az URBACT Városfesztivál, amelyet június 14-16. között Pantinban, Párizs nagyvárosában tartanak majd – ez lesz az URBACT első nagy szén-dioxid-semleges rendezvénye...

FAM: Igen, nagyszerű, hogy Franciaország elnöksége alatt rendezhetjük meg a fesztivált - már nagyon várom! A nemzeti és városi képviselők végre személyesen is találkozhatnak társaikkal. Ez azért is fontos, mert ez az új URBACT IV program hivatalos elindítását is jelenti, ami ismét megerősíti Franciaország és az URBACT kapcsolatát. És ez a mi lehetőségünk arra, hogy még több francia városnak megmutassuk, hogy az URBACT mennyire életbevágó, és remélhetőleg arra ösztönözzük őket, hogy új hálózatokhoz csatlakozzanak.

AL: Az URBACT-hálózatokhoz csatlakozó francia városok száma már az elmúlt években is nőtt. Mivel magyarázható ez?

FAM: Úgy vélem, hogy Franciaország városaiban egyre inkább megértik, hogy az URBACT valódi hozzáadott értéket képvisel. Terjed a hír, hogy az URBACT hasznos eszközöket, módszereket és támogatást nyújt a jobb helyi politikákhoz, stratégiákhoz és helyi szolgáltatásokhoz, valamint motiválja a városi szakembereket és a helyi csoportokat az együttműködésre és a fejlesztésekre. Ez egyúttal módot ad arra is, hogy a helyi politikák bizonyos aspektusaira összpontosítsunk, amelyek megérdemlik a feltárást. Az Agen például időt szánt arra, hogy hálózatot építsen ki, és meghatározza a helyi kormányzás digitális eszközeire való konkrét összpontosítását. A polgármesterek és más helyi politikusok kezdik belátni, hogy az URBACT növeli városuk ismertségét, és kapuként szolgál a további uniós forrásokhoz. 

AL:  Mik a legfőbb elvárásai az új URBACT IV programmal kapcsolatban, amelyet még ebben az évben elindítanak?

FAM: Úgy vélem, hogy az uniós városok és városok közötti folyamatos együttműködés valódi értéket képvisel. A program továbbra is erősíteni fogja az európai városok kapacitásait az új városi kihívások kezeléséhez, és olyan eszközöket biztosít számukra, amelyekkel megalapozott stratégiákat dolgozhatnak ki, integrált módon dolgozhatnak, és ösztönözhetik a helyi szereplők, érdekeltek, lakosok részvételét... Mindezt úgy, hogy közben megpróbáljuk csökkenteni a szénlábnyomunkat, például több online ülés megtartásával.

Arra is számítunk, hogy az URBACT IV ajánlásokat fogalmaz meg a nemzeti várospolitikák javítására. Az URBACT igazán értékes, gyakorlatias kapcsolatot biztosít a nemzeti közigazgatás és a városokban élő, dolgozó és a politikákat meghatározó emberek valósága között.

Már az URBACT III is kiszélesítette a hálózatok mozgásterét, hogy számos témával foglalkozhassanak, és ezt a rugalmas, rugalmas megközelítést az URBACT IV-ben is folytatni kell. Folyamatosan új problémák merülnek fel - a világjárvány, a városi egészségügyi nyomás... Az új program 2027-ig tart - ez még messze van! Biztosítani akarjuk, hogy az URBACT továbbra is alkalmazkodni tudjon, segítsen a városoknak ellenállóvá válni, és reális megoldásokat találjon a jövőbeli kihívások kezelésére. 

 

Események, amelyekre érdemes odafigyelni!

- Az igazságos városépítés művészete: április 20. és 26., 2022. május 16., online

- URBACT Városfesztivál, 2022. június 14-16., Pantin, Párizs nagyvárosa, Franciaország

- Az Európai Parlament strasbourgi rendezvénye a polgárok részvételéről az ActiveCitizens partnerekkel, június 23-24.

- A Just City (Igazságos Város) ajánlások bemutatása a városi ügyekkel foglalkozó igazgatói közgyűlésen, 2022. június 24.

 

További olvasnivalók

- Franciaországot nevezték ki az URBACT IV irányító hatóságává

- Tájékoztatás a franciaországi Politique de la Ville-ről (francia nyelven)

 

További információért forduljon hozzánk

- Mathieu Copere, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), Franciaország és Luxemburg nemzeti URBACT pontjának vezetője

 

Írta: Amy Labarrière

Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/urbact-and-france-story-mutual-inspiration-meet-head-urbact-managing-authority