Négy térségek közötti program kapcsolatainak erősítése

Interjú Michael Lamblinnal, az INTERREG IVC/Europe programigazgatójával; Emmanuel Moulinnal, az URBACT Titkárság vezetőjével; Peter Mehlbyevel, ESPON Koordinációs Egység vezetőjével és Petra Masácovával, az INTERACT program irányító hatóságának vezetőjével. A négy vezető megvitatta a programok szerkezetében bekövetkezett változásokat, azok küldetését, illetve hogy mi az, ami megkülönbözteti őket a többi 2014-2020-as programtól.
 

Mik a program fő eredményei és hogyan tudja mérhetővé, bizonyíthatóvá tenni ezeket?

Michel Lamblin, INTERREG IVC/Europe 

Jelenleg az INTERREG IVC keretén belül több mint 400 követendő szakmapolitikai gyakorlat került át egyik régiótól a másikhoz, és mintegy 430 helyi / regionális politikai eszközt fejlesztettek ki, vagy tökéletesítettek, köszönhetően az együttműködések révén megosztott tudásnak. 710 millió Eurót - a program költségvetésének több mint kétszeresét - költötték a nemzeti / regionális pénzügyi alapokból az INTERREG IVC keretében elsajátított jó gyakorlatok megvalósítására. A helyi vagy regionális intézmények, szervezetek több mint 6000 dolgozója fejlesztette a területfejlesztési politika megvalósításával kapcsolatos tudását és kapacitását.  

„2006-ban megkérdőjeleződött a program eredményessége, mivel a regionális fejlesztés területeinek túl sok témájával foglalkozott. Jelenleg a Kohéziós Politika integráns részeként a program hozzáadott értéke kézzelfoghatóbb”.   

Emmanuel Moulin, URBACT

Az URBACT egyik legnagyobb teljesítménye a városok hálózati tevékenysége eredményeképpen elkészült helyi akciótervek. Egy friss tanulmány alapján a válaszadó városok 90%-a nyilatkozta, hogy egy évvel a hálózati tevékenységük befejezése utánra sikerült megvalósítaniuk helyi akciótervüket, egyharmaduk pedig a helyi akciótervekben szereplő akciók több mint 50%-át teljesítette. Ezeknek a tevékenységeknek az eredményeiből természetesen a városok és azok polgárai részesülnek, akik minden hálózatunk végső kedvezményezettei.  

Az URBACT 2007-2013-as időszakának másik fontos eredménye a program által generált tudás széleskörű elterjesztése. Egy idén tavasszal indított felmérés, amelynek a témája a program kapitalizációs és kommunikációs tevékenységének értékelése, bemutatja az URBACT jelentőségét a fenntartható városfejlesztés elősegítésében nemcsak az URBACT kedvezményezettek körében (városok és régiók) hanem a nem URBACT-tag városok és más európai szervezetek körében is. A több mint 400 válaszadó – városi döntéshozók, gyakorlati szakemberek és városfejlesztő szakértők – 85%-a nyilatkozta, hogy a program által gyarapodott az integrált városfejlesztéssel kapcsolatos tudása.

Ezek olyan fontos elemek, amelyeket tovább kívánunk fejleszteni a jövőben.   

Petra Masácová, INTERACT

2007 és 2013 között az INTERACT elsődlegesen az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok és más területi együttműködésben részt vevő érintettek (többek között nemzeti hatóságok, a makroregionális stratégiák többszintű kormányzási rendszerének szereplői és az Európai Bizottság) számára nyújtott kézzelfogható támogatást több területen, például:

  • a 2007-2013-as programok irányítása és ellenőrzése (a programok kialakítása, program, projekt és pénzügyi irányítás, beleértve az első- és második szintű ellenőrzést);
  • makroregionális stratégiák;
  • kapitalizáció;
  • a programok és a projekteredmények kommunikációja;
  • felkészülés a 2014-2020-as programozási időszakra.

Minden ETE program – különböző mértékben ugyan – közvetlenül részesült az INTERACT szolgáltatásaiból. Az INTERACT rendezvények résztvevőinek átlag elégedettségi szintje (4,19 az 5,00-ből) azt mutatja, hogy a kedvezményezett programok igen magasra értékelik a kapott támogatást.

Az INTERACT szolgáltatásoknak vannak olyan szempontjai, amelyek teljesülését nehéz kemény tényekkel és számokkal bemutatni, ugyanakkor elmondható, hogy az INTERACT nagyban hozzájárult a programok összehangolásához és egyszerűsítéséhez és jobban láthatóvá tette a programok megvalósításában végzett munkát.

Peter Mehlbye, ESPON

Az ESPON egy ETE program, amelynek speciális szerepe, hogy a területi struktúrákról, a trendekről, perspektívákról és a szakpolitikák hatásairól készített európai szintű összehasonlítható információs és tudásanyag előállításával szolgálja a szakpolitikák fejlesztését.

2007-2013 között a politikai döntéshozatal tudásalapja jelentős mértékben gyarapodott, köszönhetően a több mint 100 projektbe és a nemzetközi projektcsoportokba Európa szinte minden tájáról bevon nagyszámú kutató és szakértő munkájának.

Az előállt tudásanyagot, információkat felhasználták szakpolitikai összefüggésekhez és célzott elemzések készítéséhez. A rendelkezésre bocsátott eszközöket továbbfejlesztették; ilyen volt például az ESPON Adatbázis. Növekedett az a fajta tudatosság és területi tudásanyag, amely európai perspektívát ad a politikai döntéshozók és szakemberek megfontolásaihoz. Szintén erősödött Európa szerte az akadémiai szereplők bevonása és érdeklődése a területfejlesztési jelenségek iránt.

Ha visszatekintünk a 2007-2013-as programozási időszakra, az Ön véleménye szerint mik a program megvalósításának legfontosabb tanulságai? Mi az, amit fejleszteni kell és mi az, amit fenn kell tartani?

Emmanuel Moulin, URBACT

2007 és 2013 között kifejlesztettük és finomra hangoltuk az ún. URBACT módszert, amely az összes tapasztalatcsere és tanulási tevékenységünk kulcseleme. Ez olyan összetevők elegye, mint a helyi érintettek bevonása, részvételi technikák és eszközök alkalmazása, fókuszálás a helyi akciótervek készítésére és nemzetközi környezet a tanuláshoz. Ez a módszer egyre inkább az URBACT védjegyévé válik, és miközben az összetevői relatív egyszerűek, a városok nagyon nagyra értékelik ezt a módszert és rendszeresen adnak elégedett visszajelzéseket annak sikeréről.

A fejlődéssel kapcsolatban azt kell megvizsgálnunk, hogy mi lesz a városok által elkészített helyi akciótervekből, miután az URBACT hálózati tevékenysége befejeződik. Ennek érdekében már tesztelünk egy olyan új típusú hálózatot, amely az akciótervek megvalósítására fókuszál. Ezzel egy időben végezzük ezeknek a hálózatoknak a folyamatos értékelését is. Szeretnénk ezt az ötletet továbbfejleszteni, népszerűsíteni és elterjeszteni a gyakorlatban az URBACT-en keresztül

Peter Mehlbye, ESPON

A következő és a harmadik ESPON generáció legfőbb tanulsága egy olyan megújítás szükségessége, amely az alábbi három fő fejlesztést biztosítja: (1) az ESPON-eredmények hatékonyabb kommunikációja és szélesebb körű felhasználása a városok, régiók gyakorlati fejlesztéspolitikájában és más ERFA-finanszírozású programokban; (2) nagyobb kapacitás az elemzések elsajátítására, a tudásátadásra és az ESPON-eredmények gyors és időben történő kommunikációjára (amikor a politikai folyamat ezt igényli); (3) az adminisztrációs szabályrendszer alapos felülvizsgálata a programvégrehajtás adminisztratív terheinek csökkentése érdekében.

Ugyanakkor az új területi információs és tudásanyag alkalmazott kutatáson keresztül történő előállításának és ezen tudásalap és eszközök működtetésének folytatódnia kell. Újabb és újabb tartalmat kell biztosítania a tudás terjesztéséhez, amelynek minden adminisztratív szintet el kell tudni érni a térségekkel, városokkal és nagyobb területekkel kapcsolatos összehasonlítható, Európai szemszögből megvilágított információkkal.

Hogyan definiálná a kapitalizáció fogalmát, és milyenek lesznek az önök kapitalizációs tevékenységei?

Petra Masácová, INTERACT

A kapitalizáció a korábban megszerzett tudás és tapasztalatok hatékony felhasználását biztosítja. A kapitalizáció, ahogy mi az INTERACT-ben ezt látjuk, egy integrált folyamat, amelynek célja a területi együttműködési és az Interreg projektek és programok tőkéjének megszilárdítása (tőke alatt, ebben a kontextusban, a kimeneteket, az eredményeket, a tudást és a megszerzett gyakorlati ismereteket értjük). Az INTERACT célja a kapitalizációval tehát a programjaink által feltárt tudás és eredmények láthatóvá és elérhetővé tétele. Ez önmagában is fontos cél, de azért is, hogy ezeket az eredményeket újra tudjuk hasznosítani, illetve át tudjuk venni, ami végül elősegíti a program teljesítményének és eredményességének növelését.

Az INTERACT hozzájárulása a területi együttműködési programok kapitalizációjához a KEEP nevű alkalmazással kezdődött, ami a területi együttműködési és az Interreg projektek és partnerek több feltétel alapján kereshető, georeferált adatbázisa. Emellett az INTERACT különböző területeken (pl. energia, kultúra és kreatív ipar stb.) folytat további elemzéseket.

A jövőben az INTERACT III folytatja ezeken a területeken a munkát. Az egyik specifikus célunk arra összpontosít, hogy miként lehet a programeredmények dokumentálását és kommunikációját javítani, amiben a mi tematikus kapitalizációs erőfeszítéseink is szerepet játszhatnak. Ennek érdekében szorosan együtt kell működnünk a régiók közötti programokkal, különösen pedig az INTERREG Európával.

Emmanuel Moulin, URBACT

A 2007 óta működő URBACT II az első olyan interregionális együttműködési program, amelynek elkülönített munkamenete és költségvetése van a kapitalizációs tevékenységekre. Számunkra a kapitalizáció a meglévő tapasztalatokra és ismeretekre épülő új városfejlesztési tudás létrehozása, amely azonban nem csak az URBACT partnerektől, hanem a hasonló vagy az azokat kiegészítő európai projektektől/programoktól is származhatnak.

Az URBACT III folytatni fogja kapitalizációs tevékenységeit. Célunk, hogy a gyakorlati szakemberek és a döntéshozók minden (EU, nemzeti, régiós és helyi) szinten jobban hozzáférjenek az URBACT tematikus tudásokhoz, és a városfejlesztési politikák jobbítása érdekében a fenntartható városfejlesztés minden vonatkozásában osszák meg gyakorlati tapasztalataikat.

Ennek érdekében olyan tevékenységeket fogunk kifejleszteni, amelyek rögzítik és megosztják a tudást a fenntartható városfejlesztés témakörében. Úgynevezett „worksreameket”, meghatározott ideig tartó munkacsoportokat hozunk létre például, amelyek összehozzák a gyakorlati és az elméleti szakembereket egy adott témában, és a tapasztalatcsere mellett szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaznak. Emellet egy új, tudásplatformként szolgáló interaktív honlapot hozunk létre előreláthatóan a jövő év kezdetére, amely a tematikus szakértők és az URBACT nemzeti tájékoztatási pontok segítségével bevonja a tudásmegosztás folyamatába a különböző szintű érintett kormányzati, önkormányzati szereplőket is.

Arra is számítunk, hogy meg tudjuk erősíteni az együttműködést más, a fenntartható városfejlesztés területén működő szervezetekkel (programokkal, hálózatokkal stb.). Természetesen az Európai Városi Agenda részeként továbbra is hozzá fogunk járulni a nemzeti és EU kezdeményezésekhez.

Milyen típusú projekteket fognak finanszírozni a jövőben és várható-e bármiféle változás?

Michel Lamblin, INTERREG IVC/Europe

Folytatni fogjuk a régiók közötti együttműködési programok finanszírozását, annyiban különbözve az INTERREG IVC-től, hogy minden projektnek ki kell dolgoznia egy akciótervet, és nyomon kell követni a térségben ennek az akciótervnek a megvalósulását. Ez a meghosszabbított monitoring szakasz lehetővé teszi a program számára, hogy vizsgálja a szakpolitikák változásának hatásait, amikor azok ténylegesen életbe lépnek (ami gyakran csak több évvel a projekt befejezése után történik meg).

A partnerséget tekintve a közhivatalokat és a szakpolitikák végrehajtásáért felelős intézményeket célozzuk meg. Van egy speciális fókuszunk: a strukturális alapok megvalósító szervezetei, például az irányító hatóságok és a végrehajtó szervezetek. Újítás, hogy a szakpolitikák meghatározásában / végrehajtásában érintett privát nonprofit szervezetek is jogosultak lesznek a program támogatására.

Emmanuel Moulin, URBACT

Három típusú hálózatot fog az URBACT III finanszírozni: akciótervezésre, megvalósításra és a jó tapasztalatok cseréjére irányulókat, és nem csupán az akciótervek készítésére létrehozott hálózatokat, mint a korábbi programban.

Peter Mehlbye, ESPON

A megújult ESPON 2020 Együttműködési Programnak formálisan csak egy projektje lesz, az ESPON EGTC. A tevékenységek továbbra is biztosítják a területi adatokat alkalmazott kutatások és további, a szakpolitikák szükségleteihez igazodó elemzések által. Emellett még szélesebb körű tájékoztatási tevékenységeket is magába foglal. Ugyanakkor bizonyos szolgáltatásokat kívülről fogunk beszerezni, ezért a végrehajtási keret soványabb lesz.

 

Az interjú a szeptemberi INTERACT hírlevélben jelent meg. A teljes interjút megtalálja itt.

Fotó: Dushan Hanuska és Open Days a flickr-ön.