Smart City: munkavállalók által kezdeményezett innováció

Torinó: nyissunk az ötletekre

Energiamérő berendezések a középületek energiafogyasztásának mérséklésére; virtuális találkozók gyakorlatának elterjesztése a személyzet utazási idejének csökkentésére; egy szakértői csapat megalakítása a helyi hatóság eljárásrendjének modernizálása érdekében. Ez csak néhány nyertes ötlet, amelyeket az önkormányzat dolgozói találtak ki az Innova.To, Torino városának nemrég lezárult innovációs versenyének keretében.

Aurelio Sarno, az ügyfélszolgálat vezetője – Enelben, Északnyugat-Olaszországban –, és a verseny egyik szponzora számára a program tapasztalata óriási ráébredést jelentett. Ahogyan azt kifejtette: „A mi feladatunk, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját az energiafogyasztással kapcsolatosan. Mindenkinek feladata, hogy felelősen gondolkodjon a fogyasztásról. Ez egy kiváló módja annak, hogy az üzenetet célba juttassuk, és a nagy közfoglalkoztatók kulcsszerepet játszanak a változás előidézésében.”

Hozzuk le az innovációt a földre

Sok olyan dolog van, amit az Innova.To projekttel kapcsolatosan csodálunk. Talán leginkább a kampány gerilla-szerű természetét. Egy futó munkacsoportunkban a városi társadalmi innováció irányításának kulcskérdéseit tanulmányozzuk. Honnan jön? Néhány sokat hivatkozott esetben – Medellín és Szöul példájában – ez meglehetősen felülről vezérelt. Torinóban ugyanakkor mélyen alulról, magából a megváltoztatandó szervezetből indul ki.

Az önkormányzat elkötelezett az innováció és a város megváltoztatása iránt. A lelkesedés egy része becsatornázódott az egyik URBACT projektbe, a My Generation at Work címűbe, melyben Torino közös helyiségeket biztosít fiatalok által indított társadalmi innovációk és vállalkozások részére. Az innovatív városokkal – mint például Rotterdammal, a vezető partnerrel – való együttműködés során otthon, saját munkavállalóiktól tudtak stimuláló, friss ötleteket begyűjteni. Egész egyszerűen az volt a megoldás, hogy a szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban a közalkalmazottak versenyeztek saját ötleteikkel.

Torino innovációs múltja

Torino jelentős múlttal rendelkezik az innováció és tervezés terén. Olaszország két ipari óriása, a FIAT és az Olivetti is innen származik és napjainkban a város aktívan tevékenykedik a Smart Cities agenda kapcsán, különösképpen az öko-kezdeményezések terén. Az önkormányzat jó munkakapcsolatot alakított ki a magánszektorral a program kidolgozásakor, és ez a kapcsolat volt az, ami segített az Innova.To-nak megadni a kezdőlökést.

A koncepció kidolgozói találkozókat szerveztek a fő szponzorokkal – ilyenek az ENEL, a Huawei, az Unicredit és a Carsharing Torino – hogy megnézzék, mennyire lelkesíti őket a verseny ötlete. Hamarosan díjak vonzó listája állt össze: elektromos biciklik, okostelefonok, autóhasználati utalványok. De ami ennél is fontosabb, hogy kialakult a jó munkakapcsolat az önkormányzati dolgozók és a külsősök között.

Az első támogató megszerzése a legnehezebb

Az üzletemberek a megmondhatói, hogy az első támogatót megnyerni az új ötleted számára gyakran a legnehezebb lépés. Amint valaki felsorakozik az ötleted mellé, már van egy kis lendületed és hitelességed, ami a következő lépést könnyebbé teheti. Ez különösen igaz akkor, amikor ez a támogató egy meghatározó nagyvállalat vagy egy városvezető. 2014 májusában ilyenformán az Innova.To beindult, 6 hetes határidőt adva az önkormányzat munkatársai számára az ötletpályázatra.

Mire számítottunk?

Az Innova.To azon a feltevésen alapult, hogy azok, akik a helyi hatóságok munkájához a legközelebb állnak, látják a legjobban, hogy mik a szolgáltatások hiányosságai és mik lehetnek a problémaelhárító megoldások. De vajon jelentkeznek-e a felhívásra? Miért törnék magukat, hogy saját idejüket feláldozva benyújtsák fejlesztési ötleteiket a munkaadóiknak? Más önkormányzatok menedzsereket és szaktanácsadókat fizetnek, hogy ilyen munkákat levezényeljenek. Torino saját alkalmazottait kérte erre a munkára, és cserébe csak néhány megnyerhető elektromos biciklit kínált.

Korábbi tapasztalatok nélkül nehéz volt megjósolni a projekt sikerét, ezért amikor a verseny lezárultával 71 projekt érkezett be, melyek kidolgozásában 111 alkalmazott vett részt, a csapat nagyon el volt ragadtatva. Szeptemberig a zsűri rostálta az ötleteket és a végén 19-re szűkítették a díjazottak körét. A megvalósíthatóságuk és várható hatásaik alapján kiválasztott ötletek széles témakört fedtek le az energiatakarékosságtól az alkalmazottak számára igénybe vehető gyermekmegőrzőig. A következő lépés a javaslatok rangsorolása és végrehajtása. A város ezenkívül elkötelezte magát arra, hogy az Innova.To-t 2015-ben is megrendezik.

Pietro Fassino, Torino polgármestere számára ez a Smart City koncepció újabb fejlődési állomása. A kezdetben meglehetősen szűklátókörű, technológiailag fókuszált koncepció kezd kiszélesedni és környezeti, társadalmi kérdéseket is felölelni. Meglátása szerint „Ez a kulturális előrelépés, az elmozdulás az ’okostól’ az ’intelligens’ város irányába, az interaktivitás és a részvétel kettős koncepcióján nyugszik, és az ilyen eljárások kulcsai a fejlődésnek.”

Mik a projekt tanulságai Torino és más városok számára?

A torinoi kísérleti projekt érintettjeivel kapcsolatos tapasztalatokra utalva 5 fontos tanulságot látunk körvonalazódni.

1. A közalkalmazottak innovatívak. Az Innova.To azt bizonyítja, hogy amennyiben biztosítjuk a lehetőséget és a támogatást, a közalkalmazottak jó ötletekkel fognak előállni. Ahogyan Enzo La Volta, az innovációért felelős alpolgármester rámutat, „Ez megerősíti azt, hogy az alkalmazottaink állampolgárok is, akiknek számít, hogy mire költik a közpénzeket és hogy mi a munkánk környezeti hatása. Valamint leleplezi azt a mítoszt is, miszerint a magánszféra az innovatív gondolkodás fő forrása. Ha megadatik a lehetőség, a közalkalmazottak is úttörő ötletekkel állnak elő.”

2. A „biztonságos zónák” értéke a gondolkodásban és a kísérletezésben. Az Innova.To egyik győztese beszélt arról, hogy mennyire fontos, hogy zöld utat kapjon a kísérletezés és a hibázás lehetősége. Utalt továbbá arra is, hogy milyen felszabadító élmény volt egyet hátralépni a mindennapi feladatától, hogy megvizsgálja a szervezet funkciójának széleskörű vonatkozásait. Az is érdekes, hogy a győztesek legnagyobb arányban olyan ötletekkel álltak elő, melyek az eljárások optimalizálására vonatkoznak (nem pedig új szolgáltatásokat találtak ki). Ez az optimalizálás nagyon gyakran radikális változtatásokat vetít előre a közszféra belső szervezetének felépítésében (például átfogó csapatok létrehozása a közbeszerzések megújítására, a köztisztviselők közötti kommunikáció átszervezése, a hivatali részlegek közötti falak lebontása).

 3. Fontos, hogy keretet biztosítsunk az ötleteknek. A szolgáltatások igénybevevőivel együtt a közszolgáltatásokban dolgozók vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatosan visszajelezzenek. Kulcskérdés azonban, hogy miként foglaljuk keretbe és strukturáljuk részvételüket. Torino megmutatta, hogy a verseny, a pályázat hatékony módja ennek. A bevontak köre szélesíthető, és kiterjeszthető akár a lakosságra is.

4. Az innovációs folyamatok menedzselése számos formát ölthet. A példa fontos üzenetet ad a vezetés és az innováció kapcsolatáról is. Az alulról jövő kezdeményezés akkor tud kivirágozni, ha magasabb szinten azt támogatják, de legalábbis nyitott fülekre talál. A civil aktivitás megerősödésével ugyanakkor még esetleges kezdeti kudarcok ellenére is aktívak maradhatnak a résztvevők.

5. A legfontosabb, hogy fenntartható ötleteket támogassunk. Fontosabb, hogy a változtatások életszerűek és fenntarthatóak legyenek, mintsem hogy kiemelkedő, feltűnő újításokat hozzanak. Talán a torinói példát látva sokat azt gondolják, hogy a verseny által felszínre hozott javaslatok valójában nem mutatnak magas szintű innovációt, de számunkra a legfontosabb eredmény a megváltozó hozzáállás és gondolkodás, amely hosszú távon a közszféra megújulását hozhatja magával.

Mindezeket szem előtt tartva a siker kulcsa jelen pillanatban kevésbé az innovációs szinten múlik, mint inkább a tartós, érzékelhető eredményeken. Az önkormányzat részéről a győztes ötletek támogatása és megvalósítása nagyon fontos az eljárás hitelessége miatt. A város vezetői a hatásokat fogják nézni, hiszen ezek igazolják a kezdeményezést. Európa szerte sok város figyeli érdeklődve az Innova.To következő lépéseit.

 

Fénykép: Ivan Nikodimovitch Flickr

Írta Eddy Adams és Raffaele Barbato