Adj esélyt! - városi összefogás a fiatalok foglakoztatásáért Interjú a Jobtown projekt magyarországi partnereivel

K: Mik a Jobtown projekt céljai?
Mi a magyar partnerváros, Nagykálló feladata a projektben?
 
V: JOBTOWN – a fiatalok lehetőségének és foglalkoztatásának támogatásáért/elősegítéséért felelős helyi partnerségek európai hálózata. A partnerség vezetője az olaszországi Cesena város önkormányzata.
A projekt olyan problémákat céloz meg, amelyek a fiatalok munkanélküliségére, az úgynevezett szegény foglalkoztatásra és a helyi fejlesztési stratégiákra vonatkoznak, valamint a versenyképes és fenntartható helyi gazdaság és szociális modell kialakítására és fenntartására irányulnak.
 
Városunknak az egyik legnagyobb stratégiai kihívása a fiatalok elvándorlásának mérséklése, illetve a fiatal munkavállalók városba vonzása. Sajnos Nagykálló népessége folyamatosan csökken, illetve elöregedő korszerkezetet mutat, mely jelentősen rontja a város hosszú távú kilátásait. Ennek megfelelően a projekt keretében az a szervezeti célunk, hogy egy fiatalokra vonatkozó városi szakpolitika alapjait dolgozzuk ki, amelyben a foglalkoztatás mellett a lakhatási-, szabadidő eltöltési-, illetve közösségépítési kérdésekkel is foglalkozunk. Általános célunk, hogy minél nagyobb mértékben tudjuk a probléma feltárásánál, illetve az akcióterv összeállításánál bevonni a helyi fiatalokat, használva a közösségi tervezést, az URBACT módszert.
 
 
K: Kik a helyi támogató csoport tagjai?
Milyen intézmények, egyesületek tudják megszólítani, bevonni, párbeszédre hívni a helyi fiatalokat?
 
V: A projekt alapcélkitűzései foglalkoztatási jellegűek, azonban a foglalkoztatás mellett fontos szerepet tulajdonítunk a helyben fiatalok képzésével foglalkozó szervezeteknek is. Ennek megfelelően projektünk támogató csoportjának tagjai egyrészt a helyben működő középfokú oktatási intézmények igazgatói, kiemelten a helyi szakiskola vezetője. Emellett partnerséget alakítottunk ki a munkaügyi központ nagykállói kirendeltségével, akik értékes információkkal rendelkeznek mind a probléma feltárásához, mind a megoldási javaslatok kidolgozásához. Mivel a programban tervezett intézkedéseket úgy próbáljuk meg meghatározni, hogy azok a 2014 – 2020 programozási időszakban uniós forrásokból finanszírozhatóak legyenek, bevontuk az Észak–Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséget is, akik már több hasonló projektben részt vettek, így a finanszírozás mellett értékes gyakorlati tapasztalatokkal és jó gyakorlatok bemutatásával is gazdagították a partnerséget. Fontos szerepet szántunk az Urbs Novum Városfejlesztési Nonprofit Kft. – nek is, ahol helyi fiatal szakemberek dolgoznak, és a város számára ez a szervezet készíti el a 2014 – 2020 időszakra vonatkozó Integrált Területfejlesztési Stratégiát is. Emellett HTCS tagként vontuk be projektünkbe Kézy Béla URBACT szakértőt, aki ugyancsak fontos gyakorlati tapasztalatokkal, illetve új közösségi tervezési módszerekkel erősítette a működést.
 

 
 
K: Hogyan próbálja segíteni a fiatalokat a helyi önkormányzat?
V: Tudjuk azt, hogy a fiatalok helyben tartásának az egyik legfontosabb alapja a munkalehetőség. Azt azonban be kellett látnunk, hogy ebben a vonatkozásban a közeli nagyváros, Nyíregyháza több lehetőséget tud biztosítani, főként a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok számára. Ezért az akciótervünk mellett a városfejlesztési stratégiánk készítése során az alábbiakban megfogalmazott további intézkedéseket is elindítottuk;

  • a helyi kötődés erősítése érdekében közösségépítő programok, a szórakozási/szabadidős lehetőségek bővítésének támogatása;
  • fiatalok számára bérlakás program, mely a zöld energia hasznosításán keresztül olcsó lakhatási lehetőséget teremt, így csak dolgozni járnak majd el a programban részt vevő fiatalok Nyíregyházára;
  • kreatív akciók fiatalok bevonásával (pl.: leromlott épületek homlokzatának dekorálása), mely ugyancsak erősíti a közösség kialakulását, illetve a városhoz való kötődést;

 
Emellett 2015-től kezdődően ösztöndíj programot kívánunk elindítani, melynek keretében a helyi vállalkozásoknál munkatapasztalatot szerezhetnek az itt élő, felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok, melynek eredményeként azt reméljük, hogy hosszú távon helyben kerülnek majd foglalkoztatásra.
 
 
K: Miként profitál Nagykálló az URBACT programból?
V: A legnagyobb eredmény, hogy széleskörű támogató csoport foglalkozik a problémával, és a közösségi tervezés módszerein keresztül sikerült egy élő kapcsolatot kialakítani a célcsoport, az önkormányzat, közvetítő szervezetek (munkaügyi központ, támogató szervezetek) és a stratégiaalkotással foglalkozó városfejlesztési társaság között.
 
 

K: Mik a helyi akcióterv fő irányai?
V: Az akcióterv 4 fő célkitűzését 12 akció fogja elősegíteni:
 

  • a helyi munkaerő–piac koordinációját iskolai állásbörzék, fiatal diplomásoknak szervezett partnerkereső rendezvények valamint a helyi építőipari klaszter fogja segíteni;
  • a munkatapasztalat szerzést diáktréningek, munkanélkülieknek szervezett  közmunkaprogram és egy önfenntartó település program kívánja segíteni;
  • a foglalkoztatás/önfoglalkoztatás támogatását a vállalkozási ismeretek oktatásának fejlesztésével, szociális vállalkozásokkal és az önfenntartó település program folytatásával kívánjuk elérni;
  • a mobilitást - az életkörülmények javításához - ingatlanpiaci akciókkal, az ingázók tömegközlekedési lehetőségeinek javításával, valamint gyermekeknek célzott integrált ápolási szolgáltatásokkal kívánjuk növelni.

 
K: Hogyan profitálhatnak a projekteredményekből más európai városok?
Milyen tanulságot osztana meg Nagykálló más városokkal?
 
V: Érdemes abba belegondolni, hogy egy önkormányzat mennyi pénzt és energiát fordít például az idősekre, és ténylegesen mennyit a fiatal (16 – 25 éves) generációra. Mi hatalmas különbségeket találtuk, pedig a fiatal generáció komoly foglalkoztatási, lakhatási és közösségi problémákkal küzd.
A legfontosabb tanulság, hogy a ma még kevésbé aktívnak mutatkozó fiatal generációt be kell vonni a városi tervezési folyamatokba, minél szélesebb körben kell lehetőségeket, támogatásokat kialakítani számukra.
Be kell vonni a fiatalokat, hiszen ők jelentik a város jövőjét!
 

 

Interjúalanyok:
Dr. Török László projektvezető, Nagykálló
Juhász Zoltán polgármester, Nagykálló
Az interjút készítette:
Nemzeti Tájékoztatási Pont, Magyarország