Budapest XIII. kerület

Projekt: 
VitalCities
Program: 
URBACT III
Típus: 
Akciótervezés
Időtartam: 
2016-2018

A város helyzete:

Budapest XIII. kerületének 11,33 négyzetkilométeres területén összesen 110 ezer lakos él, ezzel ez a városrész Budapesten a negyedik, az országban a tizenegyedik legnépesebb közigazgatási egység. A XIII. kerület kiépülése a magyar ipar és Budapest gyors fejlődésével esett egybe. Az elmúlt két évtizedben gyökeres átalakuláson ment keresztül; a kerület a főváros fejlődésének egyik motorja, s a lakásépítkezések terén is élen áll. A több mint egy évszázadon át meghatározó ipari tevékenység csaknem teljesen megszűnt, helyette intézmények sora költözött ide, kereskedelmi és szolgáltató cégek százai-ezrei tevékenykednek a XIII. kerületben. Ezzel párhuzamosan kicserélődött a lakosság, s noha sokan élnek itt több évtizedes családi hagyományokat őrizve, előszeretettel költöznek a XIII. kerületbe családosok, fiatalok máshonnan is. (Forrás: www.budapest13.hu/13kerulet/bemutatkozas)

A kerület önkormányzata évek óta tudatosan törekszik arra, hogy a zöldhálózatának színvonalas fenntartásával, fejlesztésével a városrész lakói számára élhető, vonzó, biztonságos, jól működő  környezetet biztosítson. E munka kereteit határozza meg az AngyalZÖLD program, amely a városrész zöldhálózatai kapcsán kijelölte a stratégiai szempontokat és a távlati célok eléréséhez szükséges konkrét lépéseket. Az átfogó célkitűzések programokra és projektekre bontása segítette, hogy a konkrét fenntartási és fejlesztési feladatok illeszkedjenek a kerület zöldhálózatának átfogó prioritásaihoz és a társadalmi igazságosság elvéhez. Az AngyalZÖLD+ Stratégia e feladatot terjeszti ki időben és térben: a stratégia és a középtávú program a 2015‐2019‐es időszakról szól, túlmutat a zöldhálózat körén. (Forrás: AngyalZÖLD+ Stratégia 2015-2019)

URBACT részvétel:

A kerület a portugál kezdeményezésű VitalCities projekt egyik partnere, több közép-kelet európai partnerrel. A projekt arra keres választ, hogy a leszakadó városrészekben hogyan lehet a társadalmi kirekesztés ellen tenni a közösségi terek funkcióinak újratervezésével, kihasználva a sportolásban rejlő közösségi lehetőségeket innovatív városi sporteseményeken, sportolási célú felszereléseken, jobb szolgáltatásokon keresztül. A tapasztalatok szerint a sport, az aktív mozgás hozzájárul a társadalmi kohézió erősödéséhez, a jólléthez és még a gazdasági fellendüléshez is. Ennek a felismerésnek köszönhetően az európai városok nagyléptékű sportstratégiákat készítettek. Ezek sikere azonban elmaradt az elvárttól, ezért új megközelítésre van szükség: a lakosság számára látogatható sportlétesítmények helyett magukat a köztereket kell úgy átformálni, hogy azok – kirekesztés nélkül, a lakóhelyhez közel – aktív mozgásra késztessenek, és egyben vonzóbbá, zöldebbé, biztonságosabbá váljanak. Mindehhez társul a helyi társadalom megszólítása, bevonása, az önkormányzat és az intézmények között szinergikus kapcsolatok építése.

Kapcsolat:

Gábor Péter, projektmenedzser; e-mail: gaborpeter@kozszolgalto.bp13.hu

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.; Tel.: +36 1 270-0413