Út a közösségi közszolgáltatások felé – a CHANGE! projekt angol esettanulmánya

A CHANGE! (VÁLTOZÁST!) hálózat 9 partnervárosának célja a közösségi (főleg szociális) ellátás részvételi tervezése úgy, hogy a szolgáltatás mind nagyobb része történjen együttműködés keretében, a helyi közösség tényleges részvételével, a lakosok és a szociális szolgáltatók közötti kapcsolatok erősítése révén.

Világszerte egyre több példa mutatja, hogy azok a közszolgáltatások, amelyek valamilyen módon figyelembe tudják venni a helyi igényeket és helyzeteket, jóval hatékonyabbak és olcsóbbak, miközben a társadalmi kohézió növeléséhez is jobban hozzájárulnak. Ennek értelmében a közszolgáltatások szervezésének a jövőben sokkal inkább az igények, semmint a szolgáltatások menedzselésére kellene fókuszálnia.

A források egyre szűkösebbé válása és a társadalmi válság erősödése mellett nem csak a helyi igények figyelembevétele, de a helyi közösség részvétele is fontos tényező. A helyiek bevonása a szociális szolgáltatásokba azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk a helyi tudásokat, készségeket, személyes tapasztalatokat felismerni, felkarolni, becsatornázni, és a társadalmi kapcsolatok, szociális hálózatok aktivizálásával hidat képezni az aktív szereplők, a szolgáltatók és a rászorulók között. A részvétel alapja a közösség, illetve a rászorulók érdekében végzett önkéntes tevékenység, ami a szomszédokkal való kapcsolatteremtéstől, beszélgetéstől a krízisben lévők érdekében végzett önkéntes munkáig széles skálán mozoghat. A fő kérdés, hogy rendszer szinten mindez miképpen illeszthető be a jelenlegi közszolgáltatási gyakorlatba.

A leírt gyakorlatnak számos konkrét haszna van:

  • Növeli a társadalmi hasznok érdekében bevethető erőforrások nagyságát.
  • Újfajta szakértelem, tudás, ismeret csatornázható be a rendszerbe.
  • Olyan embereket, rászorulókat is elér, akik eddig nem jutottak hozzá a közszolgáltatásokhoz.
  • Alapvetően megváltozik az, ahogyan a társadalmi szükségletekre és kihívásokra reagálunk.
  • Jobb szolgáltatásokhoz vezet, és azok is profitálnak belőle, akik idejüket áldozzák rá.

A CHANGE! partnerség első tanulmányútját London Lambeth városrészében tette, itt kutatta a közösségi szolgálat új formáit és tervezési módjait. Az Egyesült Királyság városai két ok miatt is érdekes példái lehetnek a CHANGE! projekt partnervárosai számára, illetve mindazon városoknak, amelyek az együttműködési forma irányába szeretnék a közszolgáltatásaikat alakítani. Az első ok az, hogy a nemzeti kormány országos szinten ösztönzi a helyi szintű együttműködési formákat. A másik ok az, hogy jelentős helyi szintű kezdeményezések indultak meg, és ezek nagyszerű fejlődési potenciált hordoznak.

A négy esettanulmányból részletesen megismerhetőek az együttműködési rendszer legfőbb jellemzői.

  1. Betekintés és kimenetek (2. fejezet). A szolgáltatás új formája azzal kezdődik, hogy bekopogunk különféle ajtókon, így mélyebb megértéshez jutunk a szolgáltatási környezettel kapcsolatban, aminek révén hasznos következtetésekre juthatunk. Ide tartozik a helyi közösség tagjainak mozgósítása, melynek során motiválttá tesszük abban, hogy a helyi ügyek megoldásában részt vállaljon.
  2. Ösztönzők (3. fejezet). Ösztönzőkkel mozgósítjuk a szociális ellátás keretében végzett önkéntes munkát – hogyan vezetnek el a hasznos munkáért szerzett jó pontok az rendszer átalakulásához?
  3. Innováció a szociális gyakorlatban (4. fejezet). Egymást segítő emberek – erőforrások növelése egymás kölcsönös támogatásával: ez a társadalmi célok elérésének innovatív útja.
  4. Részvállalás és elszámoltathatóság (5. fejezet). A közösségi részvállalás a közszolgáltatás középpontjába került – Lambeth kooperatív önkormányzatának példája.

 

A dőlt betűvel szedett bekezdések az angol esettanulmányból származnak, amely PDF formátumban megtalálható UK Case Studies linken.