UNIC (Urban Network for Innovation in Ceramics) “Városok az innovatív kerámiáért” elnevezésű URBACT project eredményei

2008 December – 2011 Június

Európában a nehézipari bázis gazdaság szerkezetváltása és áttérés az innovációra épülő gazdaságra hátrányosan hatott a hagyományos és speciális ipari profillal rendelkező városokra. Az URBACT UNIC projekt kilenc városának közös jellemzője a hagyományos kerámia ipar. A projekt két éve során kicserélték tapasztalataikat és olyan helyi fejlesztéspolitikát alakítottak ki, amelyik alkalmazkodik a gazdasági környezet változásához és arra törekszenek, hogy a kerámiaipar helyi értékké lépjen elő az innováció, a kulturális fejlődés és a turisztikai vonzerő tekintetében.

Partnervárosok

Limoges (vezető partner), Castellon, Seville (Spanyolország) , Aveiro (Portugália), Kolozsvár (Románia), Faenza (Olaszország), Stoke-On-Trent (Egyesült Királyság), Delft (Hollandia), Pécs (Magyarország) 
 
Fő eredmények

A partnervárosok Helyi Akciótervében foglalt ajánlások
Az első, felkészülési fázistól kezdve a UNIC hálózat az URBACT Helyi Támogató Csoport  révén a városok minden kulcsszereplőjét bevonták a munkába, ajánlásokat alakítottak ki és azokat a Helyi Akciótervekbe integrálták. Az ajánlások a következők:

 • http://charmeck.org/city/charlotte/cic/relationships/sistercities/PublishingImages/Limoges%20City%20Hall%20Fountain.jpgEgyüttműködő modellek – például kiválósági, versenyképességi  klaszterek – kidolgozása a kutatás, innováció és gazdaságfejlesztés kölcsönkapcsolatának elősegítésére (Kerámiaipar Európai Központja Limoges-ben, Kerámiaipari kutatási és anyagvizsgálati központ Aveiro-ban, Kerámiaipari, vállalkozási és innovációs kiválósági központ Stoke-on-Trent-ben, Európai kerámiai innovációs központ Castellon-ban stb.)
 • A kerámiaiparban dolgozók szakismeretének fejlesztése, korszerűsítése (pl. Kerámiaipari szakképzési akadémia Stoke-on-Trent-ben, szakoktatási és képzési terv Aveiro-ban stb.)
 • Eredetvédelmi intézkedések előkészítése (Limoges megkezdte a Limoges-i Porcelán eredetvédelmi eljárását)
 • A kerámiaipari know-how megismertetése a városban a sokféle alkalmazási lehetősége bemutatásával (pl. City-Lab Catellon-ban, szabadtéri múzeum Faenza-ban, fenntarthatósági part Aveiro-ban)
 • Kulturális vonzerő fejlesztés időszakos rendezvények szervezésével (pl. Brit Kerámiaipari Biennále Stoke-on-Trent-ben, Pécs: Európai Kulturális Főváros 2010, nemzetközi kiállítás „Föld és tűz” címmel Limoges-ban, W”A római hagyományoktól az innováció felé” című kiállítás Kolozsváron stb.)
 • Kultur-turisztikai utak tervezése a városról alkogtott kép és a tényleges valóság közötti különbség áthidalására (kerámiaipari térkép Seville-ban, Kerámia út Delft-ben), a helyi lakosság bevonása (városi kampány Pécsett, könyv a történelemről és a jövőről Faenza-ban) és innovatív marketing stratágiák kidolgozása (pl. Kék Delft).

 
A legsikeresebb városi kezdeményezések összegyűjtése problématerületek szerint

A UNIC projekt végén a városcsoport kiadványt tett közzé „A UNIC leküzdi a válságot” címmel. Ebben ismertetik a kilenc városban megvalósított legfontosabb akciókat a Helyi Akciótervek keretét képező öt téma szerint:

 • Innováció elősegítése
 • Az iparág megerősítése alapvetően az ipar és az egyetemek együttműködése révén
 • Együttműködés a várossal
 • Kulturális és turisztikai potenciál
 • Városi identitás alakítása promóciós eszközökkel.

 
Távlatok

A UNIC projekt  közvetlen helyi hatások mellett további közös akciók és projektek kialakításához is elvezetett.

 • Az URBACT UNIC projekt keretében kialakított partnerkapcsolat folytatódik  a UNIC Városok az innovatív kerámiaiparért egyesület megalakításával.
 • Az UNIC záró konferenciáján, Delft-ben a városok szándéknyilatkozatot írtak alá az akciók folytatását szolgáló egyesület megalakítására. Az egyesület  többek között szakembercserét, tapasztalatcserét támogat a Helyi Akciótervek megvalósítására és más hálózatokkal való kapcsolatok létesítésére. A tagok érdekképviselete és érdekvédelme egyebek között európai pályázat-figyelést is szükségessé tesz. A következő lépés az egyesület alapszabályának aláírása. Az egyesület székhelye Limoges.
 • A partnerek Európai Kerámia Út nevű turisztikai út kialakítását tervezik.
 • A cél a kulturális és ipari helyszínekhez vezető utak hálózattá kapcsolása (manufaktúrák, múzeumok, raktárak stb.)
 • Kerámiai Világút hálózat kialakítása érdekében az URBACT  projekt idején a UNIC csoport lehetőséget kapott az Európai Unión kívüli megjelenésre is, 2010-ben Jingdezhenben, a Nemzetközi Kerámia kiállításon.

http://kepguru.hu/previews/13/134903.jpg2010 júniusában a UNIC tagjai elhatározták, hogy nyitnak Ázsia kerámia hagyományokkal rendelkező  városai felé a világút kialakítása érdekében. Négy ázsiai várossal történt kapcsolatfelvétel: Gangjin és Icheon (Dél-Korea), Jingdeezhen (Kína) és Séto (Japán).  Megállapodta tapasztalatcsere folytatásában a kerámiaipar kulturális, kutatási-felsőoktatási, turizmus és örökség, gazdaság, művészeti alkotás és technológia témáiban.
 
A Kerámia Világút célja a tagjai számára a turizmus előmozdítása, művészek és egyetemi hallgatók cseréje, tapasztalatcsere, a kerámiaipari eljárások és technológiák sikeres példáinak ismertetése.