REFILL (Újratöltés) – Társ-közvetítők

A REFILL (Újratöltés) projekt a kiürült terek újrahasznosításáról szól. Az alapkérdés az, hogy hogyan lehet ezeket a tereket a legjobban hasznosítani. A cikk a városi igazgatásügyi osztályok és a kiürült városi területek ideiglenes hasznosítását tervező polgári kezdeményezések közötti barátkozás folyamatát mutatja be.

A Zaklad Makerspace kalandjai Poznanban

Zaklad egy „Makerspace” (közösségi alkotóműhely), amelyik ideiglenes elhelyezést kapott Poznan belvárosában, egy használaton kívüli nyomdaépületben. „Kerestünk egy helyet, ahol bárki csinálhat valamit, és megkaptuk ezt a helyet ideiglenes használatra, hoztunk ide gépeket, és íme: hihetetlenül nagy energia szabadult fel!” – mondja Zofia, a Zaklad 4 alapítójának egyike.

Jól van, de mit jelent valójában a makerspace (tetthely/közösségi alkotóműhely) és mit jelent a környék számára? Az ilyen nyílt, kollektív műhelyek fel-felbukkannak a városokban mindenütt a világon. Mint számos társadalmi innováció, ez is bizonyítja a szociális előrelépés (a fiatal munkanélküliek foglalkoztatása, kollektív projektek ösztönzése), képességfejlesztés (szakképzés, gazdasági tevékenységek ösztönzése) és a fenntartható életstílus (hulladék újrahasznosítás, tárgyak, eszközök karbantartása és javítása) stb. erejét. Mint a folyamatban levő innovációk általában, ez is ígéretes, friss, de nem mindig tisztázott, hogy mi is valójában, és gyakran kissé esetlen.

A kezdeményezők sem biztosak abban, hogy van-e értelme támogatást kérni az üzleti szférától vagy a helyi hatóságoktól és milyen érveléssel lehet ezt megtenni. Óriási az energiájuk és a potenciáljuk, de nagyon nehezen tudják mindezt kifejezésre juttatni és valóra váltani. Amalia Zepou, az athéni civil társadalom alpolgármestere és a REFILL projekt első, poznani találkozójának résztvevője mondta: „Nemigen tudják kifizetni a használt terület bérleti díját és nem tudják elmagyarázni akcióik közvetett hasznát, pedig erre volna szükség, hogy segítséget kapjanak az ideiglenes területhasználathoz, kedvezményes területbérlethez és a további használathoz stb.”

Fotó: Stratégic Design Scenarios (Stratégiai tervezési forgatókönyvek)   

Kapcsolathiány a helyi közigazgatás és a helyi kezdeményezések között

A REFILL projekt vizsgálatának középpontjában az alakulóban levő társadalmi, kulturális és üzleti kezdeményezések átmeneti vagy hosszú távú elhelyezésének biztosítása van annak érdekében, hogy virágozhassanak, közösen működjenek és realizálják mindazokat a javakat, amelyek átformálják a városokat.

Az átmeneti használatra vonatkozó kezdeményezések nehezen találnak utat az önkormányzati osztályok felé. Szándékaikat, projektjeiket sokszor nem tudják világosan, a helyi prioritásokkal összehangoltan kifejezésre juttatni vagy csatlakozni egyik vagy másik szakhatóság programjához.

Ugyanakkor, az önkormányzat az ideiglenes használatra vonatkozó kezdeményezéseket is csak saját szervezeti keretei és fejlesztéspolitikai orientációin keresztül tudja értelmezni.  Nem képesek megragadni a szociális innováció dinamikájának előnyeit, és nem tudnak a lakosokkal kölcsönösen előnyös együttműködést létrehozni.

A helyi közigazgatás és az átmeneti terület- vagy létesítmény használatra jelentkezők közötti összhang tervezése

Az olyan esetek, mint a Zaklad Makerspace nyomán alakult ki a REFILL városhálózatban a gondolat, hogy „társközvetítő folyamatot” kellene szervezni az ígéretes helyi kezdeményezések és a helyi közigazgatás között. Ezt egy közös műhelymunka keretében kellene létrehozni, ahol a társadalmi és kulturális kezdeményezések ülnek össze az önkormányzati képviselőkkel, és megvizsgálják az együttműködés lehetőségeit. A cél szinergiák révén olyan égető problémák kezelése, mint a társadalmi befogadás, ifjúságfoglalkoztatás, fenntartható oktatás stb. és partnerségi kapcsolatok létesítése közös kulturális érdeklődés, környezeti megoldások, gazdasági fejlődés stb. bázisán az átmeneti használatra jelentkezők és a helyi hatóság között.

Ez álom csupán, vagy tényleg meg tudjuk csinálni? Zofia, a Zaklad képviselője biztos azt mondaná: „Persze, fogjunk hozzá, és majd később megbeszéljük, hogy lehetséges-e ez vagy sem!”

Megtettük a folyamat első lépéseit, hasznosítottuk a többi REFILL partnerváros jó vagy rossz tapasztalatainak tanulságait.

Ábra: A REFILL konzorcium sémája

1. lépés: Az átmeneti használatot kezdeményezők meghívása a projektre

2. lépés: Az önkormányzati hivatal meghívása

3. lépés: Informális összejövetel szervezése a meghívottak számára

4. lépés: Minden résztvevő meghívása a terepre

5. lépés: Társközvetítő műhely szervezése

Közvetítés Gentben a helyi közigazgatás és a helyi kezdeményezések között

A helyi közigazgatás a legtöbb társadalmi innovációs kezdeményezést nem is ismeri, és ezek sem ismerik egymást. Ezeket az érdekelteket egy szobába kell terelni, hogy felfedezzék és megismerjék egymást. Gent városa már több ilyen összejövetelt szervezett, ez egyik legutóbbi a Bibmarkt volt. 147 helyi kezdeményezés több mint 300 résztvevője találkozott egy este, hogy kapcsolatot teremtsenek, közös vonásokat fedezzenek fel egymásban, alakítsanak konzorciumot és szerezzék meg a régi városi könyvtár helyiségeit 8 hónapra.

Nagyon sikeres volt ez a szociális innovációkról szóló összejövetel. A Közrészvételi Szolgálat szervezte közösen az önkormányzattal és a képviselőkkel. A REFILL társközvetítő folyamat során az önkormányzat volt a közvetítő, ő hívta össze az érdekelteket. Hagyta, hogy a kezdeményezések maguk találjanak partnert és építsenek kapcsolatot.

Közületi és magán résztvevők partnerségi kapcsolata Amersfoortban

Az érdekeltek összejövetele, a közösségi részvétel, a lakossági fórumok és más hasonló rendezvények egyre gyakrabban kerülnek sorra a városban. A cél általában az, hogy az önkormányzat meghallgasson minden érdekeltet, egy sor új gondolatot ismerjen meg. Az igazi kihívás az, hogy hogyan lehet túllépni az ötleteken és megtalálni a megvalósítás lehetőségeit. A társközvetítő rendezvények nyomán a Társközvetítő nem-kormányzati szervezet évente rendez összejövetelt az Amersfoort-i helyi vállalkozások és az Amersfoort-i civil szervezetek számára, valamint a Stad Zoeekt Boer (Város és a gazdák) találkozóját, ahol a fenntartható élelmiszerek ügyében érdekeltek jöttek össze 2007-ben és 2008-ban. Itt is átlagosan 400-an vettek részt. Érdekes volt az alkalmazott módszer is.  Az egész napos összejövetelek során találkozások jöttek létre, keresték az együttműködés lehetőségeit, és képzeletbeli szerződést fogalmaztak meg és írtak alá. Mintegy 140 ilyen ál-szerződést kötöttek egy nap alatt, ezekben kifejezték együttműködési szándékukat és felvázoltak egy fenntartható városi élelmiszer ellátásról szóló programot. Ezek egyötödéből a következő hónapok során valódi szerződés lett. Ez is fontos tapasztalat a REFILL társközvetítők számára: nem elég, hogy az önkormányzat hivatala találkozzon a helyi kezdeményezésekkel, hanem érdemes rögtön elkezdeni az együttműködést.

A REFILL Társközvetítők esete Kolozsváron

Hűen a „cselekedj mielőtt gondolkodsz” elvünkhöz, vagy legalábbis ahhoz, hogy „legyen a projektnek valóságtartalma, így jobban elemezhető”, Kolozsvár városa elvállalta, hogy 2016 nyarán szervez egy kísérleti projektet. A kolozsvári REFILL társközvetítő folyamat fő lépései a következők voltak:

Kinn a terepen, kívül a komfort zónán

A REFIILL társközvetítő folyamat azzal kezdődött, hogy tereplátogatásra hívtuk a városi tisztviselőket, kívül a saját komfortzónájukon.  A cél az volt, hogy a helyi kezdeményezéseket az ő saját környezetükben keressük fel és ne csak az önkormányzati felhívásra jelentkező kérvényeiken keresztül ismerkedjenek meg velük a tisztviselők.

A kolozsvári helyi kezdeményezések felkeresése során a tisztviselők meglátogatták a Febrica de Pensula-t, a volt festékecset gyárat, ahol most több mint 70 műterem és 7 galéria működik; a Reactor-t, a kortárs művészet, színház és kézműves műhelyek ideiglenes központját; a Somes (Szamos) Delivery ideiglenes installációit a Szamos folyó mellett stb. Mindegyik nagyszerű kezdeményezés, az ideiglenes használat valamilyen formájában működnek. A tisztviselők tudtak, olvastak róluk, de a valóságban nem ismerték őket. A kezdeményezések képviselői is részt vettek a kiránduláson, megismerték egymást és kapcsolatot építettek.

Fotó: Kolozsvár önkormányzata

A szereplők felkérése programjuk bemutatására

A helyi kezdeményezések és az önkormányzati csoportok külön csapatot alkottak. Az volt a feladatuk, hogy diasorozaton mutassák be, kik ők és mit várnak a rendezvénytől. Ilyen gyors bemutató összeállítása szokásos gyakorlat a kulturális, társadalmi vagy üzleti kezdeményezések számára. Viszont egészen más az, ahogyan a tisztviselők mutatkoznak be egy-egy nagy képpel és olyan szövegekkel, hogy célunk „a turisztikai kínálat bővítése magas minőségű projektek révén, fokozni a város együttműködését az informális kezdeményezésekkel, követként működni a helyi kezdeményezések és a magán beruházók összekapcsolása érdekében, vagy az átmeneti terület használat támogatásával a helyi kezdeményezések felkarolása” stb.

Az együttműködés kidolgozása párosával

A REFILL társközvetítő folyamat utolsó állomásán az együttműködés forgatókönyvének kidolgozására került sor. A kolozsvári érdekeltek most párosával ültek le. Az általános társalgás nem visz előre. Most arról volt szó, hogy egy helyi kezdeményezés és egy önkormányzati tisztviselő mire megy együtt.

Nyolc forgatókönyv készült. A Szamos Delivery és a Közlekedésbiztonsági és közúti iroda  megállapodott abban, hogy felhasználóbarát átmeneti intézkedésekkel segítik a városi terek gyalogos forgalmát. A Scena Urbana és a hivatal Turisztikai és közszolgálati osztálya közösen dolgoznak a történelmi központi temető nemzetközi turisztikai fejlesztésén. A Reactor művészeti platform és szintén a hivatal Turisztikai és közszolgálati osztálya közösen szervezi a használaton kívüli és elhagyott területek, épületek idegenforgalmi bemutatását. Az Urbanect aktivistái és a Kulturális projektek osztálya közösen létesítenek Városi nappalit (Urban Living room), ahol otthonos berendezésekkel, installációkkal szerelnek fel köztereket, ezzel élénkítik a városi környezetet és elősegítik az egyszerű, direkt kommunikációt a városi közigazgatás és a civil társadalom között.

Azt hittük, hogy tudjuk, mit kívánnak a helyi kezdeményezések, de végül kiderült, hogy nem tudjuk, és nem ismerjük őket. Mindannyian megtapasztaltuk, hogy az egyszerű beszélgetés és ideális helyzetek elképzelése arról, hogy egymást hogyan segítjük, jóval többet jelentett, mint hittük. Biztosak voltunk abban, hogy ez valami újnak, igazi együttműködésnek a kezdete.” – mondta Calin Forna, az önkormányzat Rendezvényszervezési osztályának vezetője, a REFILL URBACT Helyi Csoportjának koordinátora. Mindez Kolozsvár Társközvetítő projektje során hangzott el. Mintegy visszhangozza azt, ami Poznanban történt, ahol a folyamat elindult.

Fotó: Kolozsvár Önkormányzata

A kanyar után vissza Poznanba a REFILL társközvetítő folyamathoz

Végül is, időközben Poznanban, a Zaklad Makerspace ahol a REFILL társközvetítő folyamat elindult, kénytelen volt elhagyni átmeneti telephelyét. A nyomdát, ahol ideiglenesen működött, eladták és a Zaklad-nak sürgősen új helyet kellett találnia a városban.

Poznan polgármesteri hivatalának projekt koordinációért és városfejlesztésért felelős irodája társközvetítő folyamatot készített elő a REFILL módszer alkalmazásával. A folyamatot bemutatták a Zaklad Makerspace-nek. A Zaklad szervezőgárdája jövőbeli perspektívái szempontjából érdekesnek találta. Ezzel egyidőben a társközvetítő folyamatot a városigazgatás több részlegének is bemutatták.

Egy régi, a poznani óvárosban levő papírgyár épületét nézték ki a Zaklad Makerspace számára és helyi szemlét szerveztek. Ugyanezen a napon páros megbeszélést rendeztek a Zaklad szervezői és a poznani városháza oktatási, művelődési osztályainak, a polgármesteri kabinet promóciós csoportjának, az európai infrastrukturális, szociális és oktatási projektképviselők valamint a projekt koordinációért és város felújításért felelős osztály számára. Déltől kezdve minden órában más-más osztály került sorra és az együttműködés új lehetőségeiről tárgyaltak. „Az egész napos program egy kényelmes, semleges környezetben folyt le kívül a városházán, egy csésze kávé mellett” – mondták Natalia Madajczyk és Agnieszka Osipiuk, a poznani projekt koordinációért és városfejlesztésért felelős osztály munkatársai – „a meghívott vendégek rövid bemutatkozása után a partnervárosok átmeneti terület vagy helyiség használattal kapcsolatos érdekes példáit mutatták be, majd megbeszélés következett.”

Különösen sikeres volt Zaklad és az Oktatási Osztály egymásra találása. Számos együttműködési lehetőséget vázoltak fel arról, hogy a diákok hogyan vehetnek részt a város rendezvényein és milyen speciális vállalkozási programok juthatnak el az iskolákba. A legtöbb ötlet megvalósítása el is kezdődhet, amint a Zaklad Makerspace elfoglalja új átmeneti telephelyét a régi papírgyárban.

A Poznanban 2015 októberében rendezett első REFILL találkozótól 2016 novemberéig végigjártuk az utat: kialakult a REFILL Társközvetítő elgondolása, a folyamatot közösen megterveztük a REFILL partnervárosokkal, elkészült néhány kísérleti akció, majd visszatértünk Poznanba a Zaklad Makerspace-hez, ahonnan elindultunk. Ez az URBACT akciótervezési hálózat kollektív energiával táplált sikeres fejlődési útja: új módszereket és folyamatokat kigondolni, megtervezni, kikísérletezni a kollaboratív, integrált és zökkenőmentes városi igazgatás fejlesztése érdekében!

Fotók: Poznan Önkormányzat

 

Írta: Francois Jegou URBACT vezető szakértő

A cikk eredeti, angol nyelvű verziója itt olvasható.